Skip to content

This cache has been archived.

Cenarius: Živjo,

Ugotavljam, da na moje opozorilo o potrebi po vzdrževalnem posegu ni bilo odziva. Ker zaklad ne ustreza več zahtevam iz Smernic za postavljanje zakladov, sem zaklad arhiviral. S tem sem med drugim tudi sprostil mesto za postavitev novega zaklada, ki bo ustrezal smernicam.

Če meniš, da imaš za nevzdrževanje upravičene razloge in želiš zaklad v bližnji prihodnosti obnoviti, mi to čim prej sporoči na elektronski naslov, naveden v mojem profilu. V sporočilu morata biti obvezno navedena GC koda in ime zaklada. Če bo zaklad ustrezal zahtevam iz Smernic za postavljanje zakladov in bodo razlogi za odarhiviranje utemeljeni, bom zaklad mogoče odarhiviral.

POMEMBNO:
V primeru trajnega arhiviranja zaklada, so lastniki dolžni odstraniti vse, kar so v zvezi z zakladom postavili na terenu (vsebnik in vse postavljene vmesne stopnje).

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Cenarius - slovenski pregledovalec prostovoljec
www.geocaching.com
Center za pomoč in Smernice za postavljanje zakladov

Log created by TheGrimReaper GSAK macro

More
<

Oglarjenje / Charcoaling

A cache by nejcines Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/07/2015
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SI: Zaklad je velika skrinja postavljena v kožarici, ki se nahaja na podanih koordinatah. Namenjen je predvsem otrokom, saj je precej prostora za izmenjavo plišastih igrač, v škatli poleg logbooka pa je rezerviran prostor tudi za sledljivčke.
EN: The cache is hidden in kožarica, that you can find on given coordinates. It's prepared for children, since there's plenty of space for exchange of plush toys. In the box next to the logbook, there is place reserved for trackables.


SLO_FLAG SLOVENSKO


Oglarjenje v Triglavskih dolinah, na Pokljuki, Jelovici in Mežaklji

Od antike do srede 20. stoletja so bile v bližnji okolici fužine in topilnice železa. Rudnica v Bohinju, Bohinjske planine , Savske jame v Karavankah, Begunjščica so bili vir kvalitetne železove rude in mangana. Tu se je v antiki topilo in kalilo noriško jeklo. Za potrebe fužin in kovačnic so potrebovali oglje. Gozdovi, ki so obdajali fužine so dajali potreben material za fužinarsko pozneje tako imenovano plavžarsko oglje.Dejavnost oglarjenja se je tako razvila na okoliških planotah Mežaklje, Pokljuke, Jelovice, v dolinah med njimi. V zlati dobi fužinarstva v 17.stoletju je bilo na tem področju preko 1500 kopišč. Po zatonu fužinarstva in kovaštva so ostali enostransko izkoriščani gozdovi osiromašeni listavcev. Tako na planotah Pokljuke, Mežaklje kot Jelovice danes prevladujejo smrekovi gozdovi.

Oglarji so večino svojega časa ob kopi pazljivo nadzorovali kuhanje, kajti vsaka nepazljivost jih je drago stala. V sezoni kuhanja oglja so jim zavetišče pred vremenskimi nevšečnostmi dajala bivališča enostavne konstrukcije pokrita s smrekovim lubjem imenovane kožarice.

Oglje se pridobiva iz lesa iglavcev in listavcev. Najpogosteje se uporablja bukov les danes predvsem manj vreden bukov les, veje, pa tudi cepanice še bolje pa okroglice dolžine 1 m. Pogosta mera v preteklosti je bila “klaftra” (sedaj 1,8m) torej so les nažagali na dolžino pol klaftre.

Postavljanje kope, vžig in kuhanje, štoranjeLes se pazljivo in na gosto zloži. Nato se prekrije z “graso” smrekovimi vejami . Vse to se zasuje in utrdi z okoli 20cm debelo plastjo kopišnice – kopišarske prsti. Kopa se vžge skozi stržen na vrhu. Ogenj se nato od ognjišča na dnu širi proti glavi kope, kjer se kuhanje začne. Za oglenitev ali kuhanje oglja je potrebna temperatura okoli 280 st C.

Dovajanje zraka in odvajanje dima se uravnava z zračnicami na dnu in dimnicami na obodu kope Čas kuhanja je odvisen od velikosti kope, vrste lesa, osušenosti drv, zlaganja, vremenskih razmer in pazljivosti oglarja. Kuhano kopo oglar ohladi, nato sledi čiščenje štoranje in hlajenje oglja. V kolpernu oglje nato zori do prodaje. Zorjeno oglje pridobi na vsebnosti ogljika in se učvrsti. Je popolnoma črne barve, svetleče in na prelomih nastanejo ostri robovi z vidno strukturo lesa. Iz 1 m³ bukovega lesa skrben oglar skuha do 100 kg oglja.

Avtor fotografij in besedila: Andraž HrastarENG_FLAG ENGLISHCharcoaling in the hinterland of Triglav …

From antiquity through to the mid-20th century, there were iron foundries and iron smelting plants nearby. Mount Rudnica in Bohinj, Bohinjske planine, Savske jame in the Karavanke mountain range and Begunjščica served as sources of iron ore and manganese. This is where Noric steel was smelted and tempered in antiquity. The iron foundries and blacksmiths needed charcoal, and the local forests provided the necessary material for it.Charcoal making was a widespread activity in the high plain areas of Mežaklja, Pokljuka, Jelovica and the valleys in between. In the golden age of ironworking in the 17th century, there were over 1500 sites where charcoal was produced in the area.

Charcoal burners would spend most of their time carefully monitoring the burning process, since even the smallest mistake could have disastrous consequences. During the burning season, they sheltered in simple huts or “kožarica”, covered with spruce tree bark.

Charcoal is produced from the wood of coniferous and deciduous trees, depending on the intended use. The wood most commonly used comes from beech trees, nowadays usually from the less valuable beech trees, branches, split logs or preferably round logs 1 m in length. A commonly used unit of measurement in the past was “klaftra” (1.8 m), so wood would be cut to the length of half a klaftra.

The stacking, lighting, burning and cooling of the charcoal pile.


The wood is carefully stacked close together. It is then covered with “grasa” or spruce tree branches. All of this is then covered and reinforced with a 20 cm layer of soil suitable for charcoaling. The pile is set alight through an opening in the top. The fire then spreads from the bottom of the pile towards the top, where the burning begins. For this process, the temperature must be around 280 °C.

The intake of air and the release of smoke are regulated with air holes around the bottom and smoke holes around the edge of the pile. The burning time depends on the size of the pile, the type of wood, the level of moisture in the wood, the way the wood is stacked, the weather conditions and the attentiveness of the charcoal burner. Once the burning process is complete, the charcoal burner lets the pile cool down and starts cleaning, sorting and cooling the coals. The charcoal is then stored in an airy warehouse until it is sold. As it matures, the charcoal hardens and gains a higher carbon content. It is shiny, completely black in colour and has sharp edges with visible wood structure along the cracks. From 1 m³ of beech wood, an experienced charcoal burner can produce up to 100 kg of charcoal.

Author of photos and text: Andraž Hrastar


Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

FYB: Xywhp wr fxevg fcbqnw. Cebfvz ieavgr tn xbg wr ovy.
RAT: Gur xrl vf uvqqra haqrearngu. Cyrnfr cynpr vg onpx nf vg jnf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)