Skip to content

Veduta Mystery Cache

Hidden : 12/30/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zavedeme Tě na místo, odkud se (podle našeho názoru)
otevírá ten nejkrásnější pohled na naše město.

Ten nejstarší pohled nám přitom zůstával utajen více než 450 let
a objeven byl jen díky šťastné náhodě.

Píše se rok 1536, blíží se tuhá zima, blátivé cesty ztvrdly na kámen a brzy i vodní toky pokryje pevná ledová krusta. Právě nyní je ideální čas pro cestování v koňském sedle. Falckrabě Ottheinrich se na toto putování připravoval již několik let, ale až nyní se mu podařilo vymoci si audienci u polského krále Zikmunda I. Starého. Dne 27.11. vyráží z Neuburgu družina v počtu více než 40 osob. Spolu s Ottheinrichem opouští Bavorsko i jeho kancléř, osm šlechticů, služebnictvo a ještě jedna osoba, která hraje v našem vyprávění klíčovou roli.

Falckrabě pevně doufá ve zdárný konec své cesty. Věří, že se mu podaří od svého prastrýce vymoci dluh starý bezmála 60 let. Jeho finanční situace je neveselá a nevyplacené věno jeho babičky je jednou z posledních nadějí.

Družina putuje od města k městu, cesta je to náročná a dlouhá. Pokaždé, když dorazí k místu dalšího odpočinku, jeden z přítomných si nemůže vydechnout tak jako ostatní. Bere své náčiní a opouští městské hradby, aby tam pracoval. Těžko říci kolik času mu jeho úkol na tom kterém místě zabral. Pracuje s maximální pečlivostí, přes veškeré nepohodlí zimního období se snaží svůj úkol odvést co nejprecizněji a co nejvíce krotit svou invenci. Tato situace je k vidění na každém z míst, kde se družina na nějaký čas zastaví, aby nabrala sílu na další cestu. Konečně projeli Čechy a na polských hranicích je již vítá doprovod vyslaný králem v počtu bezmála tisíce jezdců.


V Krakově, cíli jejich cesty je dobrodružná výprava korunována úspěchem. Král uzná Ottheinrichův nárok a vyplatí mu dluh ve výši 32 000 uherských zlatých, ovšem bez úroků a úroků z úroků.

Ať tak nebo tak, 17.01.1537 je potřeba se vydat na zpáteční cestu. Na přání samotného krále však tentokrát vede cesta v jisté „delikátní záležitosti“ přes daleký Berlín a mění se tak v okružní jízdu Evropou. A opět se opakuje ta samá situace, zase se jeden z mužů na každé další zastávce vzdaluje za město. Času není nazbyt a podobnou situaci mu již život nikdy nepřichystá.


Koncem února 1537 a po 2 000 kilometrech v sedle se družina vrací do Neuburgu. Zde se náš hrdina, jehož jméno se nikdy nepodařilo s naprostou určitostí zjistit, zase bez odkladu dává do práce. Tím tajemným byl s největší pravděpodobností tehdy pětatřicetiletý malíř Matthias Gerung. Po vyčerpávajícím putování otvírá skicář a na základě svých náčrtů a toho, jak si to které město ve svých vzpomínkách uchoval, se pouští do práce. Kreslí veduty středověkých měst, která navštívil s družinou falckraběte Ottheinricha. Těžko říci s jakým ohlasem se jeho výsledná práce setkala v době jejího vzniku, zda přinesla svému autorovi uznání a věhlas, vždyť své dílo ani nesignoval.

50 těchto perokreseb kolorovaných akvarelem je po nějaké době vloženo do kožených desek, bez jakéhokoliv titulního listu či dalších údajů, které by o obrazech napovídaly více. Svazek se dostává do cisterciánského kláštera v Ebrachu a roku 1803 putuje do archivu univerzitní knihovny ve Würzburgu. Stále nemá nikdo ani ponětí o jakou vzácnost se jedná.

Knihovna vydává čas od času svůj katalog a jeho obsahem se v jednom z vydání staly i náhledy vedut. A tento výtisk pak v jednom z antikvariátů otevírá roku 1991 dr. Angelika Marsch a v obrázku velikosti poštovní známky poznává dosud neznámou vedutu Prahy. Sestavuje skupinu německých, polských a českých odborníků, aby jí pomohli objasnit historii nalezeného pokladu. Na základě vyobrazených staveb se jim brzy podaří obrazy datovat a spojit je s cestou falckraběte Ottheinricha. A postupně i přiřadit jednotlivé obrazy k místům na jeho trase.
Jde se o naprosto unikátní objev - v případě 45 vedut (tj. pohledů na město) se jedná o úplně nejstarší zobrazení těchto měst.


V roce 2004 byl soubor originálů vystavován i v Čechách. V Nymburce si můžeme prohlédnout kopii nejstarší veduty našeho města v budově bývalé synagogy, patřící k Vlastivědnému muzeu – naleznete ji na úvodních souřadnicích.

Zdroje:
Vlastivědné muzeum Nymburk – správce depozitáře, milý pan Sýkora
http://www.kulturforum.info/cz/kulturforum-cz/vystavy
http://ikaros.cz/cesta-stredem-evropy-unikatni-veduty-k-videni-v-zapadoceskem-muzeu
Nymburk královské město v červených hradbách – Jan Řehounek
http://www.pruzkumypamatek.cz/pdf/1996-02-03.pdf
Mapa:http://www.lib.utexas.edu/maps/

Za betatest děkujeme kolegům z týmu VLab.Jan!!!

O KEŠI:
Donesla se k nám zpráva, že malíř falckraběte tu při své cestě kolem cosi vytrousil. Tedy ne, že by se jednalo o skutečný poklad, ale tušíme, že by Tě to i tak mohlo zajímat. ;-) Pokud se nemýlíme a chceš to najít, stačí si důkladně prohlédnout vyobrazení města a odpovědět na jednoduchou otázku.
Co na vedutu Nymburka v žádném případě nepatří a jde o pouhou autorovu invenci????

nepatritam?@gmail.com
Předmět: veduta (ať Vás nemusíme hledat ve spamu;-))

V případě sněhové nadílky je odlov keše ztížen.
Nevkládejte PROSÍM foto okolí keše ani jí samotné !!! Stejně tak PROSÍM neprozrazujte při logování způsob luštění. Pokud si někdo nebude vědět rady, klidně si napište o nápovědu.

14.09.2016 schránka přesunuta na nové místo, kdo má předluštěno, jistě ví jak si obratem obstarat nové souřadnice. :-)

Additional Hints (Decrypt)

Ng cevwqr i abpv, arob ir qar
m gr xenfl an mnqrx fv frqar.
Gra cbuyrq cerpv fgbwv mn gb
v cerfgb, mr aranyrmar myngb.

Nm an zrfgb fr ilanqvin,
fxybcv fihw menx, imqlg gnx gb olin,
mr gb pb qniab wr wvm an pnfgv,
fgnyr ginev fr olg fbhpnfgv.

Mqr arav geron uehor fvyl,
wra qvin fr n cbpxn puivyv.
Pb bgbprab mnql x zrfgh,
ymr ilwzbhg i arancnqarz trfgh.

Cbxynq fnz cbq ivpxrz wr fxelg,
mncngen hiavge, imqlg zhmr gb gnx olg.
Np mqn fr gb olg x ariver,
ba hmev anfgebw znyver.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)