Skip to Content

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše pro nezájem ownera.


Rico Reviewer - Comunity Volunteer Reviewer
Česká republika: Hlavní město Praha a Středočeský kraj

More
<

Kolovraty

A cache by ptakopysk1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/23/2015
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Není nutné hrabat, stačí pouze přistoupit, rozhlédnout se a ... viz nápověda a souřadnice jsou přesné


O nenalezení či vymudlení prosím zapsat patřičný log. Prosím keš nenahrazujte ani neobnovujte.Počátky místního osídlení

V úrodné a mírně zvlněné nížině na jihovýchodním okraji Pražské kotliny a starého kmenového území Čechů, na okraji rozsáhlých lesů a při staré obchodní cestě od řeky Sázavy a Sázavského kláštera ku Praze budovali naši předkové zemědělské osady s hrazenými dvorci již před tisíciletím. Rovinatý charakter zdejší krajiny s optimální sítí drobných vodních toků jim v tom nebránil a navíc zde nacházeli dostatek dřeva, kvalitní šedé břidlice a cihlářské hlíny na stavby bezpečných tvrzí, dvorců a usedlostí. Zdejší krajina byla řídce osídlena již mnohem dříve. Nálezy kamenných nástrojů z Uhříněvsi dokládají přítomnost neolitických zemědělců již před sedmi tisíci lety.

Přes četné doklady přítomnosti nejstarších obyvatel v naší krajině musíme konstatovat, že teprve slovanské zemědělské osídlení bylo na Říčansku trvalé a souvislé. Osadníci museli pro svá pole vykácet rozsáhlé lesy, o čemž svědčí nejen názvy blízkých osad: Dubeč, Hájek, Lipany, Pnětluky (nynější Netluky), ale i Mejto u Nedvězí a kolovratské pomístní jméno V milíři. Zemědělští průkopníci si museli poradit i s četnými močály, jejichž existenci dokládá nejen název místní polní tratě V cicavách, ale i vlhké louky kolem Říčanského potoka pod Kolovraty a pod Vysokou, které byly později využity k založení dvou velkých rybníků.

Z území Kolovrat pocházejí tři cenné archeologické nálezy, uložené v Národním muzeu. Prvním byl zlomek zdobené keltské bronzové spony, který věnoval muzeu údajně z území Kolovrat jakýsi Bőhm von Ravenberg již na konci 60. let 19. století. Další dva nálezy pocházejí z roku 1949 a představují bronzovou jehlici knovízské kultury a římské spony. Staré pomístní jméno Ve šlachtách, odvozované od dolování, označovalo úsek Benické cesty kolem původního koryta Říčanky před regulací, s výraznými terénními muldami neboli sejpy. Podle staré místní tradice byly pozůstatkem dávného rýžování zlata v potoce.

Spíše však mohly souviset s keltskou těžbou železné rudy z je-ho bahenních náplavů, doloženou nedaleko u Říčan a rovněž u Dubče. Předhistorické nálezy zlomků keramiky a drobných kovových předmětů byly od konce 19. století shromažďovány místními učiteli z polí kolem sv. Donáta, z výstavby železniční zastávky roku 1920 a domů jižně od ní, ze stráně pod zvoničkou a ze starého hřbitova u kostela.

Počátky jména Kolovraty

Jméno obce i slavného rodu nepochází od pozdějšího spřádacího kolovratu ani od bájí o vyvrácených kolech vozů, ale od staročeského významu slova kolovrat. Vedle starobylého lisu to byly další mechanismy s kolovratným pohybem (napínač tětivy kuše, vratidlo tkalcovského stavu, strunná kolovrátková niněra, aj.).

První písemný doklad o Kolovratech

První doklad o Kolovratech se nachází na údajné listině krále Přemysla Otakara I. pro klášter Ostrov s datem 1205. Je to sice pozdější falsum, ale prokazuje, že pan Mladota věnoval klášteru v Kolovratech 4 poddanské usedlosti spolu s vlastním dvorcem a tvrzí již mezi léty 1109-1140. Tvrz byla původním sídlem slavného a rozvětveného rodu pánů z Kolowrat. Mniši založili vinice a počátkem 14. století u tvrze vystavěli gotický jednolodní kostel sv. Ondřeje s farou.


Historie v letopočtech


V letech 1344-46 ves patřila staroměstským kupcům Rokycanským.
Roku 1363 byla v majetku rytíře Jan ze Zruče řečeného Kolowrat, vzdáleného příbuzného pánů z Kolowrat.
Od roku 1380 byly Kolovraty spolu s Tehovicemi a částí Lipan v držení církevní johanitské komendy v Uhříněvsi.
Roku 1416 seděl na tvrzi Jan z Kolowrat, zakladatel krakovské linie pánů z Kolowrat.
Roku 1420 zabrali ves staroměstští kupci Kbelští. Jejich majetek převzali roku 1449 staroměstští konšelé.
Z roku 1546 pochází velký renesanční zvon Prokop.
Těm ho roku 1547 zabavil král Ferdinand I. a prodal rytíři Regenspergovi.
Roku 1578 byla ves s panstvím Uhříněves přikoupena k dominiu Smiřických.
Po Bílé hoře byl konfiskát prodán Lichtenštejnům, jejichž velkostatky se rozplynuly za pozemkové reformy po vzniku ČSR.
V Kolovratech je od roku 1618 doložen panský vodní mlýn.
V roce 1767 byl zcela barokně přestavěn kostel.
V Lipanech byl kostel roku 1863 zbourán a nahrazen malým novorománským.
Od roku 1871 obec leží na železnici.
Od roku 1898 má školu.
Od 1925 elektřinu.
Roku 1974 byla připojena k Velké Praze jako Městská část Praha-Kolovraty.


Additional Hints (Decrypt)

bqmágxbing n ilgáuabhg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.