Skip to content

<

Brtniky: kratka prochazka

A cache by HObrtníky Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/27/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


O Brtníkách (převzato z www.brtniky.cz):

Brtníky jsou nevelkou protáhlou obcí, ležící v údolí Brtnického potoka na severním okraji Národního parku České Švýcarsko, poblíž měst Rumburk a Krásná Lípa. Dle správního členění náleží Brtníky k 5 km vzdáleným Starým Křečanům, okres Děčín, Ústecký kraj. Nadmořská výška obce je 415 až 430 m n.m. V obci je trvale hlášeno 261 obyvatel. Kromě trvale obydlených domů je v obci ještě množství rekreačních chalup a chat, proto v letním období počet obyvatel několikanásobně vzrůstá.

Obec Brtníky patří k nejstarším osídlením ve Šluknovském výběžku. Jeden ze zápisů dochovaných v Oberlausitzer Kirchengalerie uvádí, že již roku 1084 přivedl markrabě dolnolužický Wipprecht von Greitsch množství Němců do Čech z oblasti Thurynska a Frank. Založili zde na pozdějším panství Lipová množství sídel (Lipová, Mikulášovice, Lobendava), mezi nimi nejspíše i Brtníky. Za Petra Berky v roce 1116 je již obec písemně zmiňována. Uvádí se, že Petr Berka založil mezi Plešným a Vlčí horou velké včelařství, kterému se říkávalo Zeidelweide. Včelařům, kteří se o úly a včelstva starali, se říkávalo Zeidler, otec včel - Bienvater, Bienweide. Odtud pochází původní německý název obce Zeidler. Po druhé světové válce, po odsunu zdejšího německého obyvatelstva, byl obci přidělen český název obdobného významu - Brtníky.

Z roku 1140 - 1146 pocházejí zmínky o stavbě kapličky podle kanovnického práva. V roce 1240 byl podle jiných pramenů postaven první dřevěný kostel.

V období středověku vzniklo za vlády Berků v okolních skalách několik strážních hradů. K nim patří i Brtnický hrádek, který je dnes hojně navštěvován turisty. Osádky hradů střežily bezpečnost obchodních stezek a později sklářských pecí vznikajících v hlubokých lesích. Další způsob obživy dokládají pozůstatky smoláren a milířů na výrobu dřevěného uhlí.

Z roku 1579 pocházejí první zmínky o škole v Brtníkách.

Roku 1642 táhla přes Brtníky švédská vojska. Cestou na osadu Panský byl chycen nevinný zahradník Engel a jako špión na výstrahu rozčtvrcen. Na místě, kde byl později obyvateli pohřben, se dodnes nachází smírčí kříž ve tvaru trojlístku. Za doby třicetileté války, ale i později za sedmileté války (1756) a za rakousko-pruské (1866) se zdejší obyvatelstvo ukrývalo v nedalekém velkém skalním převisu zvaném Velký pruský tábor (dnes kolem něj prochází zelená turistická značka).

V centru obce se nacházel krásný barokní kostel sv. Martina, postavený v letech 1714 až 1717. Unikátní byla zejména jeho osmiboká věž. V té době měla obec 1200 obyvatel, kteří obětavě pomáhali při budování kostela. Po roce 1945 kostel chátral. V roce 1975 byl kostel na pokyn představitelů KSČ zbourán.

Roku 1768 byla na místě bývalého větrného mlýna (Mühleberg, dnes Křížový vrch) vystavěna Bratrstvem Nejsvětější Trojice kaple. V roce 1801 zde byla dostavěna křížová cesta. Po r. 1945 byla křížová cesta zničena a kapličky zcela zchátraly. Zásluhou několika místních obyvatel, několika chalupářů a později též iniciativou Obecního úřadu Staré Křečany byly kaple Nejsvětější Trojice, kaplička Božího hrobu a křížová cesta koncem 90. let 20. století obnoveny a zrekonstruovány.

Roku 1839 založil v Brtníkách Johan Klinger tradiční pletařskou výrobu. Pletené výrobky nejlepší kvality vyráběné rodinou Klingerů v Brtníkách, Mikulášovicích, Křečanech, ale i ve Vídni, byly známy po celé Evropě. Brtníky v té době prožívaly nebývalý rozkvět a měly téměř 3000 obyvatel. Italskými staviteli byla počátkem 20. století vystavěna železnice, tzv. Severní česká průmyslová dráha. V obci byly tři velké továrny a kromě toho byla vyhlášeným a hojně navštěvovaným letoviskem, což poskytovalo obživu mnoha zdejším obyvatelům.

Po roce 1945 došlo k úplné výměně obyvatelstva. Původní německé obyvatelstvo bylo odsunuto a nahradilo ho nesourodé obyvatelstvo z různých oblastí bývalého Československa. Mnoho domů zůstalo prázdných. Období po roce 1948 znamenalo pro Brtníky všestranný úpadek. Postupně zanikla veškerá výroba i drobní živnostníci. Zanikla škola i školka. Počet obyvatel poklesl na dnešních 261. Po r. 1945 bylo postupně zbouráno více než sto domů, včetně vzácných kulturních památek a dvou velkých továren. Ani v dobách válek a morových epidemií obec nezažila horší období, jako za čtyřicetileté vlády komunistů.

Dnes, na počátku třetího tisíciletí, představují Brtníky výchozí bod pro návštěvníky nového Národního parku České Švýcarsko. Po desetiletích úpadku dochází k obnově historických památek (kaple a křížová cesta, drobné sakrální památky - boží muka), množství domů, zejména sloužících k rekreaci, je pěkně obnoveno při zachování původního vzhledu. Obec se tak navrací mezi vyhledávaná letoviska. K nejoblíbenějším cílům výletníků patří malebná údolí Brtnického a Vlčího potoka, údolí Křinice, Brtnický hrádek či Vlčí hora s rozhlednou. V zimě jsou známým turistickým cílem brtnické ledopády.

K samotné keši:

CZ: Na úvodních souřadnicích se nachází pomník padlým, kde zjistíš první indicie (levý letopočet xxxA a pravý letopočet xxxB) a můžeš tu i zaparkovat. Odtud se vydej po schodech vlevo od pomníku. Na louce zde stával kostel zmíněný v listingu a vpravo můžeš vidět vyhořelou faru. U torza hrobky spočítej anděly (C) a po silničce se vydej dolů. Kousek od křižovatky se nachází brána od místního uměleckého kováře, zde spočítej kovové květy, pouze čelní (D). Vydej se po červené turistické stezce až na křížovou cestu a zde spočítej zastavení křížové cesty (=sloupy) (E). Finálku najdeš na:

N 50° 56.(B)(E-A-C)(D) E 014° 26.(D)(A+C)(A)

Pro kontrolu A+B+C+D+E=34

ENG: There is a memorial statue at the starting coordinates. On the statue find a year on the left (xxxA) and a year on the right (xxxB). After that, follow the stairs on the left. You will cross a field where the church from listing used to be. On the right you can see a burned rectory. As soon as you reach the remain of a crypt, count the angels (C). Then follow the downhill street. Next to the road crossing you will see a gate. Here count the flower blooms, only the front ones (D). Follow the stairs and the red tourist trail. Count the columns (E) at the Stations of the Cross.

DE: Es gibt ein Denkmal an den Startkoordinaten. Auf der Denkmal find Jahr auf der linken Seite (xxxA) und Jahr auf der rechten Seite (xxxB). Danach folgen die Treppe auf der linken Seite. Sie passieren eine Wiese wo die Kirche von Listung war. Auf der rechten Seite können Sie ein verbrannt Pfarrhaus sehen. Zählen die Engeln (C) an alte Krypta. Dann folgen Sie die Straße nach unten. Neben der Straße überqueren können Sie ein Tor sehen. Hier zählen die vorderen Blüten (D). Folgen Sie den Treppen und den roten Wanderweg. Zählen Sie die Säulen (E) an den Kreuzweg.

Additional Hints (Decrypt)

frireaí fgenan fgebzh
abegurea fvqr bs n gerr
Abeqfrvgr qrf Onhzrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.