Skip to Content

<

Bátorkő

A cache by skiccpausz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/31/2015
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


A láda GCHARD néven megtalálható a geocaching.hu oldalon. / The cache is available as GCHARD on the geocaching.hu site.
A ládába Travel Bug NEM helyezhető. / Please DON'T place Travel Bugs in the cache

  


Messze az őszi tájban a vár

logo

A normál méretű 15 x 8 cm-es ládát, egy - a várra szuper kilátást adó - szirthez közel, a gerincről odavezető úttól balra lefele a hegyoldalban, egy "ferde-sziklaasztal" alatt találjátok. Alulról lehet a ládát elérni, ne szedjétek szét a rejtek felső felét. Egy könnyen mozduló követ kell csak kiszedni, és ott is van mögötte a rejtek... (A láda kicsit messzebb található a vártól, de mindenképp szeretnélek Titeket felcsalogatni ide, megéri, az élmény nem marad el :D)
Egy oda-vissza kb. 8 km-es sétára hívlak titeket. Egy gyönyörű szurdokban jutunk fel a várhoz majd a szurdok feletti kilátósziklákról csodálhatjuk meg a várat több irányból is! Jó túrázást:)

Megközelítés

Várpalotán a temető mellett érdemes leparkolni. Innen a piros jelzésen kell elindulni északi irányba. (Ez a terület a katonaság harcászati területe, ezért lehetséges, hogy hétköznap ideiglenesen le van zárva.) Kevesebb, mint 1 km hegymenet után elérjük a Várvölgyi Tanösvény első tábláját. A tanösvényen haladva még 3 km a meredek sziklacsúcson csücsülő vár. Az út egy lélegzetelállítóan szép szurdokban visz végig, ami mindenhol fehér sziklaformákkal van szegélyezve. Egy erdei tornapálya is végigvezet minket és a hangulatosan kiépített sütögetőhelyeknek sem leszünk hiányában. 

Érdemes végigjárni a vár környéki szirteket, ugyanis nagyszerű kilátás nyílik róluk a romra. A láda is egy ilyen kilátópont közelében található. Illetve itt találjuk még a Gazsilik nevű mini barlangot is.

A parkolóhoz visszafele érdemes a felső úton menni. Ez is nagyon hangulatos, bár pillanatnyilag kiépítés alatt vannak a jelzések. (Bár aki nyitott szemmel jár, még egy "bögrejelzést" is láthat...:)

Bátorkő

Várpalotától északra mintegy 5 km-re, a Fajdas-hegység egyik völgyében, meredek és szűk területű sziklacsúcson találjuk Bátorkő vagy mai nevén Pusztapalota várának romjait.

Története

A vár a 13. század végén vagy a 14. század elején keletkezhetett, amikor a hatalmas Konth család birtoka volt. 1271-ből származik két oklevél is, amelyben a Szalók nemzetség birtokmegosztásával foglalkozva szerepel a "Tikolföld a Várad erdővel" megjelölés. Ez arra utal, hogy valószínűleg ekkor már áll Bátorkő vára.
Könczöl Imre szerint annak az 1288-ban kelt oklevélnek, amely "castro Bacurku" néven említ egy várat, és egyesek szerint ez Bátorkő első okleveles említése, elmélyült elemzése után igazolható, hogy nem erről a várról van szó.
Bátorkőt először 1326-ban említik oklevélben, amikor a Csákok a hozzá tartozó falvakkal és birtokokkal együtt elcserélik más várakért Károly Róbert királlyal. Ez az oklevél meghatározza azt is, hogy a vár "Tykolfeldeu" területén áll.
Egy 1409-ben keletkezett oklevél említi meg Keszi Balázst, mint "castellánus castri Bathorkw alias curialis in Palotha", vagyis Bátorkő várának várnagya és Palota udvarispánja.

Bátorkő a török hódoltság idején pusztult el (hogy pontosan mikor, azt nem tudjuk), és csak ezután kapta a Pusztapalota nevet. Az utolsó okleveles adat 1559-ből maradt fenn. Feltehetően a XVI. század második felében már elhagyatott volt, és így fokozatosan romba dőlt. A XIX. században villámcsapás érte, amikor állaga még inkább leromlott. (Érdekes, hogy szinte minden vár életútjában van egy bizonyos villámcsapás, ami után a vár hanyatlása kezdődik)

A vár leírása

Pusztapalota Radnai Lóránt leírása szerint:
"a kis fellegvár négy, egymástól jól elkülöníthető épületrészből állt. A sziklabérc nyugati oldalán, ahonnan egyedül volt megközelíthető, állott az udvart kerítő és bejáratot védő fal, e fölött magasodott a 3 emeletes torony, amelyből csúcsíves ajtón keresztül vezetett egy híd az átjáró toronyba. Ezen keresztül egész keskeny, többlépcsős folyosó vezetett a negyedik épületrészbe, az alsó toronyba. A kb. 15 m magas 3 emeletes torony csak nyugatról volt megközelíthető. Itt volt kapcsolata a völgy nyugati oldalával, de azt az összekötő kis részt is biztosan elvágta abban az időben, és egy árok húzódhatott a vár bejárata előtt, amelyet ma már feltöltöttek a leomlott falrészek. Felvonóhíd vezethetett az árkon keresztül, amelyen át az elő-udvarba lehetett jutni.
Az udvart határoló falak a torony falaihoz hasonlóan, egyenesen a sziklára vannak ráépítve, és csak a hátsó kisebb torony északi fala nyúlik le egészen a völgy aljáig. Ez végig rakott fal, amelyet egy hatalmas felnyúló, 1,5 m magas támpillér erősít. Az elő-udvarból a sziklába vájt keskeny, most is jól látható feljáró vezetett a torony földszintjébe.
A torony 6,5 x5 m alapterületű és 3 emeletes volt, 2,20 m vastag terméskő falakkal, kívül vakolva. A földszinti helyiség kb. 4,5 m magas a többi emeleti helyiség 3 és 2,8 m magas volt. Az egyes helyiségek mennyezetét tartó kemény fagerendák 0,25 x 0,25 m méretű nyílással még jól láthatók. A földszintről az I. emeletre felvezető lépcsőfeljárat a nyugati, a II. emeletre felvezető a keleti oldalon volt. A földszinti csúcsíves ajtón keresztül jutunk ki egy nyitott ajtórészre. Itt a szikla egészen meredek.
A nagy torony északi részén egy falmaradványt látunk, amely azt a nyitott részt védte. De az... átjáró tömbjének keleti oldalán észlelhető homorú fal arra mutat, hogy itt egy fallal elzárt és korábban raktárnak vagy tömlöcnek használt helyiséget hoztak létre. Most oly keskeny a nagy toronyból vezető átjáró, hogy csak a sziklához erősített vaskorlát segítségével lehet átjutni az átjáró részbe. Itt is jól látható a keskeny, alig 50 cm széles lépcsős folyosó feletti befalazott gerendák gyámlyukai és a ma is meglevő meredek lépcsők. Az átjáró folyosón keresztül érünk le a 3,50x5,50 m méretű kis toronyba, amely minden oldalon ablakkal rendelkezett. A nagy torony ablaknyílásai még jó állapotban vannak, legérdekesebb az I. emelet keleti falában levő, kis benyíló fülkévé kiképzett ablak, amelyben ülőpadka is volt. Ez a román ízlésű ablak is megközelítően utal a vár építési idejére."

Én a ládarejtéskor egy nagyszerűt túráztam, élvezzétek ti is ezt a csodálatosan összetett helyet!

skiccpausz

logo

You can find the 15 x 8 cm small size cache near a cliff with spectacular view to the castle, heading left on the hill side from the ridge, under a "leaning rock-table". The cache can be reached from beneath, please don't take apart the upper part of the hiding place. You only have to move a stone and the cache is behind... (The cache is further away from the castle, but I would really like to lure you up here, because it's worth it and a great experience will be inevitable. :D )

I invite you to a walk of cc. 8 km, there and back. We reach the castle through a wonderful gorge and get to admire the castle from various look-out cliffs over the ridge. Have a nice hike! :)


Approach

It is recommended to park near the cemetery in Várpalota. From here you need to follow the red sign to the north. (This area is a tactical area of the military, so it might be closed temporarily on weekdays.) Afetr less then 1 km uphill we reach the first information table of the Vág-valley educational path. Proceeding on the education path, the castle is in 3 km distance on a steep cliff summit.
The road leads through a breathtakingly beautiful gorge, that is flanked with white rock formations. It leads beside a playing field in the forest and there won't be a lack of contructed grill places. 

It's worth going back to the parking place on the upper road. This is very athmospheric too, although the track signs are under construction now.

Bátorkő

The ruins of the castle of Bátorkő - or as it is nowadays called Pusztapalota - are situated on a steep and narrow cliff summit 5 km north of Várpalota, in one of the valleys of the Fajdas-mountain.

History

The castle was built at the end of the 13th century or the beginning of the 14th century, when it was the property of the powerful Konth family. Two degrees from 1271 that concern the division of the properties of the Szalók tribe mention "Tikolland with the Várad fort". This implies the existence of the castle of Bátorkő at that time.
Some suggest that the first mention of the castle in a degree is from 1288 that mentions a castle called "castro Bacurku", but after the thorough analysis of Imre Könczöl it is proven, that the mentioned castle was not Bátorkő.
Bátorkő was first mentioned in a degree in 1326, when the Csáks have exchenged it among surrounding villages and properties with king Charles Robert. This document also states that the castle stood on the "Tykolfeldeu" territory.
Balázs Keszi is mentioned in a degree from 1409 as "castellánus castri Bathorkw alias curialis in Palotha", meaning captain of the Bátorkő castle and the count of Palota.

Bátorkő was destroyed during the Ottoman reign (the exact date is unknown) and got the name Pusztapalota hereafter. The last documented data is from 1559. It was propably uninhabited in the second half of the XVI. century and it got ruined gradually. It was hit by lightning in the XIX. century and it's state deteriorated further. (It is interesting that almost all castles have a certain lightning struck in their lifespan, after which the deteriorating of the castle begins.)

Description of the castle

Pusztapalota according to Lóránt Radnai:
"The little citadel consisted of 4 detached parts. On the western side of the cliff - where from it was solely accessible - stood the wall sorrounding the yard and protecting the entrance, above it rose the 3 storey tower, from where a bridge led to the transit tower through a door with a pointed arch. Through this a narrow corridor with many steps led to the fourth part of the building, the lower tower. The cc. 15 m high and 3 storey tower was only accessible from the West. It had access to the valleys West side here, but it surely has cut off that little connecting part and a trench must have been before the entry of the castle, that is nowadays already filled up with the falling parts of the wall. A fdrawbridge must have led over the trench, with access to the frontal yard.
The walls sorrounding the yard and the walls of the tower are built straight upon the rocks and only the back little towers north side wall is stretching down into the valley. This is built wall all the way that is strenghtened by a huge 1,5 m high pier. From the front yard a narrow, carved path - that is still visible today - led to the ground floor of the tower.
The tower had an area of 6,5 x 5 m and 3 storeys with 2,20 m wide quarry stone walls, rendered on the outside. The room on the ground floor was cc. 4,5 m high, while the other upper rooms were 3 and 2,8 m high. The place of the hard timbers with the openings of 0,25 x 0,25 m holding the ceiling of the rooms are still visible. The stairs leading to the 1st floor were on the West side, while the stairs leading to the 2nd floor were on the East side. Through the door with the pointed arch on the ground floor we reach an open door part, where the rock is very steep.
On the North side of the big tower we can see the remnants of a wall that has protected the open space there. But the hollow wall on the East side of the block of the passageway indicates that previously a walled up storage room or cell was established here. Now the passageway from the big tower is so narrow, that it is only possible to go to the passageway only with the help of an iron bar attached to the rock. Also visible are here the narrow, only 50 cm wide corridor with steps, the holes of the walled in timbers and the leftover steep steps. Through the transit corridor we reach the 3,50x5,50 m sized small tower, that had windows on every side. The window openings of the big tower are still in good shape, the most interesting is the one in the eastern wall of the first floor, that has been made into a small niche with a sitting bench. This Roman style window indicates the consruction period of the castle."

I made a great tour when hiding the cache, you should also enjoy this complex place! 

skiccpausz

 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

xb zötögg / oruvaq n ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

29 Logged Visits

Found it 28     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 22 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.