Skip to content

Brdske osmistovky - Praha Traditional Geocache

Hidden : 12/25/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Brdské osmistovky - PrahaPraha
je se svými necelými 863m druhým nejvyšším vrchem v Brdech. Leží necelé 2 km severozápadně od obce Nepomuk u Rožmitálu p.T., ke které se sklání poměrně příkrými srázy. I severní a severovýchodní svahy prudce klesají do Třítrubeckého údolí. Na východ ovšem pokračuje hřeben jen mírným klesáním k Malému Toku (844 m) a Plešci (786 m). Také na severozápad klesá hřeben jen zvolna do sedla Roviny (778 m), kde dříve stávala hájenka. Nyní tu najdeme jen její základy, zbytky stodoly a zachovalé, zajímavě řešené roubené seníky.
Vrchol se donedávna nacházel  na území vojenského újezdu Brdy, a proto nebyl přístupný pro veřejnost. Od 1.1.2016 zde však nově vznikla CHKO Brdy a po dlouhou dobu uzavřený vojenský prostor se otevírá veřejnosti.

Název Praha pravděpodobně pochází z období národního obrození, kdy byl vrch pojmenován místními vlastenci podle hlavního města Prahy. Podobně byl pojmenován i druhý nejvyšší bod Křivoklátské vrchoviny (Radče) Brno (718 m) podle stejnojmenného města-

Za druhé světové války byla na vrcholu Praha postavena vojenská radarová ústředna, určená pro navádění německých nočních stíhačů. Bylo zde také odposlouchávací zařízení. Radary byly umístěny na několika dřevěných věžích. Zbytky kamenných patek pilířů dnes naleznete např. nedaleko tvz. Čákovy vyhlídky.Po válce pak zde radarovou stanici provozovala i čs. armáda, vojenský radiolokátor byl umístěn na vyšší věži ocelové konstrukce. V roce 2000 byla vybudována nová železobetonová věž , na které je umístěn meteorologický radar, televizní vysílač, převáděč a další zařízení. Radar v té době převzal ČHMÚ, který jej provozuje. Meteorologický radar slouží k detekci srážkové oblačnosti. Spolu s radarem Skalky (736 m) u Protivanova na Drahanské vrchovině. je součástí radarové sítě ČHMÚ. Při maximálním dosahu 256 km radar pokrývá celé území Čech. Signál je vysílán v krátkých pulsech na frekvenci 5660 MHz. Interval měření je 10 min. Digitální zpracování přijatého signálu umožňuje vytvářet aktuální mapy srážkového pole o vysokém prostorovém rozlišení 1 km.

Z ochozu radarové věže v nadmořské výšce 916 m je za dobré viditelnosti kruhový rozhled na Šumavu, Krušné hory, Krkonoše a další české pohraniční hory. Za mimořádné viditelnosti odtud lze spatřit i Alpy. Oplocený arál okolo věže a věž samotná nejsou veřejnosti přístupné. Nová věž dosahuje výšky takřka 60 metrů. Tvoří ji válcový skelet ze železobetonových skruží se třemi vnějšími ochozy, na nějž je posazen řídící prostor osmihranného tvaru (s dvěma dalšími ochozy) a celá věž je zakončena bílou kulovitou kopulí - meteorologickým radarem. Kromě toho je k věži přistavena ještě nízká moderní budova pro obsluhu věže, která je však skryta očím díky okolnímu vzrostlému lesnímu porostu. Místo bylo pečlivě vybráno - stačí si uvědomit, že ve středních (vnitřních) Čechách je Praha druhý nejvyšší vrchol a při dosahu meteoradaru (cca 250 km) je tímto zabezpečeno pokrytí převážné části území ČR. Kromě již zmiňovaného meteorologického radaru funguje na nové věži ještě televizní vysílač ČT2 (ve správě Českých Radiokomunikací), dále pasivní přijímače pro letecký provoz, distance-odpovídač pro letadla, UHF převaděč Hradní stráže a některá další zařízení vojenského charakteru. Na staré věži fungoval naposledy ještě převaděč OK0BR, převaděč Správy vojenských lesů, příbramských hasičů a policie ČR.


V minulosti byl mylně za nejvyšší vrchol Brd považován vrch Praha. Určitě tomu přispěl i fakt, že při pohledu z Rožmitálské kotliny působí hřeben Prahy poměrně mohutně a majestátně - zatímco Tok, který je ve skutečnosti nejvyšším vrcholem Brd (vyšším o 2,6 m. než Praha), se svým plochým temenem vyhlíží poměrně nenápadně - a kromě toho není z Rožmitálské kotliny (víceméně ani od Příbrami) vidět. Pravdou však je, že dnes je skutečnou dominantou Brd (přinejmenším středních) právě vrch Praha - a to díky nově postavené radarové věži na jeho vrcholu.

Ve svazích Prahy najdeme několik památníčků, připomínajících partyzánský odboj proti nacistické okupaci, který si tu vyžádal řadu lidských životů.

Každoročně v lednu sem pořádá společnost Klub přátel Mrázka tzv. „Výstup na Pražák“, kterého se účastní široká veřejnost a který je pořádán jako charitativní akce. Můžete si zde opéct buřty, popít něčeho na zahřátí a přispět dětem z dětského domova v Solenicích. Konná se to většinou druhou sobotu nového roku, více určitě dohledáte na internetu.

Keška se nacházi u tzv. Čákovy vyhlídky,  na vyhlídce se můžete zapsat do vrcholové knihy, další vrcholová kniha je přímo na vrcholu. Ze samotného vrcholu není výhled kvůli vzroslým stromům, ale přidávám souřadnice další vyhlídky směrem na Padrtě, u zajímavé  zříceninky, jedná se o další pozůstatek jednoho z objektů  nacistického radiolokačního zařízení.
K dispozici je fotohint pro k přírodě co nejšetrnější nalezení, není třeba nic rozhrabávat, stačí odsunout pouze jeden kamen.!!! Respektujte pravidla nově vzniklé CHKO Brdy, hlavně zákaz vjezdu motorových vozidel, pokud nevlastníte povolenku, zanechte své geooře před závorami a zákazy vjezdu a vydejte se dále pěšky nebo na kole poznávat krásy  kdysi nepřístupného prostoru.

Additional Hints (Decrypt)

cbq arwirgfvz xnzrarz "beyvub uavmqn"

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)