Skip to content

Pod Widmowym Królem V - Mordor Event Cache

This cache has been archived.

Zielony Team: Raz jeszcze bardzo dziękujemy wszystkim za spotkanie.
Do zobaczenia na szlaku!

More
Hidden : Friday, 08 April 2016
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

POD WIDMOWYM KRÓLEM V
MORDOR

08. 04. 2016, 19.00-22.00
W ramach rozpoczęcia tegorocznego cyklu spotkań "Pod Widmowym Królem V" wraz z głównymi organizatorami tej imprezy zapraszamy wszystkich chętnych do udziału również w piątym z kolei evencie geocachingowym zorganizowanym w Laserparku. Zapraszamy zatem wszystkich serdecznie do Laserparku mieszczącego się przy ul. Zabłocie 20/22 w Krakowie, na godzinę 19.00. Spotkanie oficjalnie potrwa na pewno do godziny 22.00, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by chętni bawili się dłużej.W czasie naszej imprezy będzie można tradycyjnie porozmawiać na tematy geocachingowe oraz przywitać dawno i całkiem nie dawno widzianych znajomych. W specjalnie wydzielonym pomieszczeniu będzie można na spokojnie powymieniać się TB, GC oraz PWG. Tam też będzie możliwość odebrania wcześniej zamówionych wejściówek na niedzielną odsłonę "Pod Widmowym Królem V" czyli Jak to w HQ było.
Nasze spotkanie organizujemy w Laserparku, więc chętni (nieobowiązkowo, dodatkowo, odpłatnie) będą mogli poszaleć na arenie i zmierzyć się w indywidualnym turnieju w laserowy paintball. Zasady turnieju opisane są poniżej.
Dodatkowo każda osoba biorąca udział w evencie dostanie od nas pamiątkowego eventowego woodcoina.

Gra w laserowy paintball
Osoby, które są chętne by poszaleć na arenie, bardzo proszę o jak najszybsze wpisanie się do grafika gier TUTAJ. Dzięki tej liście można wybrać godzinę wejścia na arenę, a także skompletować lub wybrać własną drużynę. Weteranom, którzy grali u nas już wcześniej, proponujemy spróbować zmierzyć się w innym niż dotychczasowy scenariuszu. Szczegółowe informacje na ten temat również znajdziecie poniżej.

Jak wygląda gra w laserowy paintball?
Gramy bez bólu i bez brudu. Na wstępie każdy gracz otrzymuje kamizelkę wraz z bronią i przechodzi krótkie szkolenie. Broń jest lekka i nie strzela ani kulkami, ani farbą, tylko wiązką światła, która po trafieniu w przeciwnika odejmuje mu jedynie wirtualne punkty życia. Kamizelka wyposażona jest w system czujników, które zbierają otrzymane i odebrane punkty w czasie gry. Zarówno w trakcie, jak i po jej zakończeniu, na monitorach znajdujących się na arenie i przy barze, można dokładnie prześledzić kto, kogo i ile razy trafił. Gra odbywa się na specjalnie przygotowanej arenie (około 400 m2) tworzącej system labiryntowych przejść i zaułków, oświetlonych lampami UV i utrzymanych w industrialnej scenerii. Po grze każdy z graczy, może zalogować się na swoje konto i sprawdzić szczegółowe statystyki swojego profilu.

Scenariusze gier
Tym razem proponujemy do wyboru dwa scenariusze gier: znany z poprzednich eventów tradycyjny scenariusz Drużynowy oraz nieco bardziej wymagający Laser Snajper.
Scenariusz Drużynowy – grupa osób zapisana na daną grę jest dzielona na dwie drużyny (zieloną i czerwoną), które grają przeciwko sobie. W tej wersji nie trzeba doładowywać broni. Ten scenariusz polecamy zarówno osobom początkującym, jak i tym, którzy rozegrali u nas już nie jedną i nie dwie gry.
Scenariusz Laser Snajper – wariant gry w której nacisk kładzie się na celność i umiejętne posługiwanie się amunicją. Podzieleni na drużyny gracze zostają wyposażeni w bardzo małą ilość amunicji, po wyczerpaniu której muszą udać się do swojej bazy, w celu jej doładowania. Ilość doładowań jest nieograniczona. Tę wersję gry zalecamy osobom, które choć trochę znają naszą arenę i wiedzą, gdzie znajdują punkty doładowań.
Uwaga: tym razem nie tworzymy sztywnych grup! W grafiku można zapisać się na dwa dowolnie wybrane wejścia w dowolnie wybranych przez siebie godzinach. Mogą to być np. dwie gry jedna po drugiej albo jedna gra np o 19.00, a druga o 20.30. Dowolność dotyczy także wyboru scenariusza. Można zagrać dwa razy w ten sam scenariusz lub raz w jeden, a raz w drugi. Wszystko zależy od Was i Waszych upodobań :)

Turniej
Wszystkie osoby które zdecydują się na grę w laserowy paintball, wezmą też automatycznie udział w konkursie na najlepszego laserowego strzelca tego spotkania. Zasady jego wyłonienia będą proste: po rozgrywce gracz otrzyma ilość punktów równą miejscu, na jakim zakończył rozgrywkę. Pod uwagę będzie się brało wyniki obu gier, które będziemy sumować. Np Iksiński zajął najpierw 1. a potem 3. miejsce, więc suma jego punktów wynosi 4, natomiast Ygrekowski zajął najpierw 4. a potem 3. miejsce, więc suma jego punktów wynosi 7. Zwycięzcą będzie ta osoba lub osoby, które będą miały NAJMNIEJ punktów zebranych po obu rozgrywkach. Po zakończeniu wszystkich gier wyłonimy 10 najlepszych osób, które otrzymają od nas drobne nagrody. Upominki te będzie można odebrać bezpośrednio po zakończeniu eventu lub na evencie sobotnim Geocoin Festival lub niedzielnym Jak to w HQ było.

Koszt gry w laserowy paintball
Cena: 20 zł od osoby. W tej kwocie zagwarantowane są 2 gry w laserowy paintball.

Ograniczenia dotyczące gry
Wiekowe – do gry dopuszczane są dzieci już od 7 roku życia. Jednakże przed zapisaniem latorośli na grę proszę mieć na uwadze, że rozgrywki na arenie mogą przebiegać dość dynamicznie, a współzawodnikami prawdopodobnie będą osoby dorosłe.
Zdrowotne – każdy bawi się na własną odpowiedzialność i sam musi zdecydować, czy jego stan zdrowia i kondycja pozwalają mu na wzięcie udziału w spotkaniu.
Ilość osób – na terenie obiektu teoretycznie znajdować się może maksymalnie 50 osób. W czasie trwania eventu prawdopodobnie zostanie opublikowanych jedna lub więcej skrytek, po które serdecznie zapraszamy.

Ubiór
Na grę najlepiej ubrać się w czarny lub ciemny T-shirt i długie spodnie. Na arenie przydadzą się też dobre do biegania buty (najlepiej na gumowych albo innych nieślizgających się podeszwach).

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt :)
Serdecznie zapraszamy!

Dodatkowe informacje będziemy sukcesywnie zamieszczać w ogłoszeniach oraz w uzupełnieniach do niniejszego listingu. Zapraszamy także na inne imprezy w ramach akcji "Pod Widmowym Królem V", czyli na spotkania "Geocoin Festival" w sobotę 9-go kwietnia 14:30 - 19:00 oraz "Jak to w HQ było" w niedzielę 10-go kwietnia o 9:00.


Together with the main organisers of "Ghostly King V " event we would like to invite all geocachers to take part in the preevent in Laserpark located at ul. Zabłocie 20 in Krakow. Event is open from 19.00 until 22.00.


While this event you can meet some new geo friends and exchange your TB, GC, PWG and xWG (woodcoins). There will be the opportunity to receive pre-ordered tickets to the Sunday event Ghostly King V "The HQ visit report".
While our meeting (optional, in addition, for fee) you can also take part in the battle in our arena. The battle will be individualcompetition in laser tag game. Competition rules are described below.
Each geocacher who will take part in this event will receive from us an event woodcoin as a souvenir.

About laser tag game
The play is without pain and without paint. At the beginning, each player receives a vest with weapon and passes a short training. The weapon is lightweight and shoots only a beam of light. When you are hit by an enemy you loose only some virtual points of life. The vest is equipped with a sensor system that collects lost and received points during all the game. While the completion you can trace ranking of the players. The game takes place on a specially prepared arena (400 square meters). It is a system of labyrinth (passages and alleys), with UV lamps only. The arena is decorated in the industrial way. Everybody who wants to play laser tag should book a game HERE.

Game Scenarios
Team Game scenario - a group is divided into two teams (green and red), that play against each other. In this version you do not need to recharge weapons. This scenario is especially recommended for beginners. Laser Sniper scenario - players are equipped with a very small amount of ammunition, after exhausting they need to go to their base, in order to recharge. We recommend this game for advanced players.

A Competition
Everybody who will play laser tag, will also automatically participate in the competition for the best laser tag shooter. Rules are simple: after every game the player receives points that equal to the position at which he ends the game. For example – Mr. Smith finishes the first game at the first position and the second game at third, so the sum of his points is 4, while Mr. Brown finishes at fourth and third place, so the sum of his points is 7. The winner is the player who has fewest points collected after both games. After all games we will choose the top 10 players who will receive small souvenirs from us. These gifts can be picked up immediately after this event or at Ghostly King V event Geocoin Festivalon Saturday or Sunday The HQ visit report as well.

The cost of laser tag games
Price is: 20 PLN per person. In this amount we guarantee two laser tag games. Cena: 20 zł od osoby. W tej kwocie zagwarantowane są 2 gry w laserowy paintball.

Some restrictions:
Age – tha player must be minimum 7 years old. However, you have to remember that the game in the arena can proceed fairly rapidly, and other competitors propably will be older.
Health – each player takes his own responsibility for his health and must decide if he is able to take part in laser tag game.
Number of participants – the building can theoretically host up to 50 people.

Outfit
The best dress to play is black or dark T-shirt and long pants. Shoes suitable for running will be usefull as well.

If you have any questions, please contact us :)

More subsequent info about this event and accompanying sub-events for the Ghostly King weekend will be published in the announcements and in this listing itself. You are also welcome to attend our other events - Geocoin Festival on Saturday, Apr. 9th, 2:30 PM to 7:00 PM, and HQ Visit Report on Sunday, Apr. 10th, 9:00 AM.Additional Hints (No hints available.)