Skip to content

This cache is temporarily unavailable.

Leptoceratops: This cache has been disabled due to quarantine. Please don't search for it. After quarantine is over it will be enabled by reviewer or owner.
More information here:
https://www.daba.gov.lv/public/lat/turistiem/infrastrukturas_aktualitates/
https://www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/3293/

More
<

Sedas purva tornis

A cache by ZONA75, Abuba Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/25/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slēpnis ir neliela pārtikas kastīte, svarīgi nolikt atpakaļ tieši tur, kur paņēmāt, tad to neieraudzīs nejaušs atradējs.

http://www.strencunovads.lv/docs/1026/TIC/2013/Sedas_purvs_aicina.pdf


Sedas purvs.

Pārplūdušajās agrākajās kūdras ieguves vietās lielās platībās ieviesušās niedres un vilkvālītes, taču saglabājot arī palielus ūdens klajumus. Tāpēc te izveidojies izcils biotops ūdensputnu ligzdošanai un arī atpūtas vieta pavasarī migrējošajiem ūdensputniem un bridējputniem. Sedas purvā maija vidū vienas diennakts laikā reģistrētas 90 putnu sugas.

Dabas liegums “Sedas purvs” Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā izveidots 1999. gadā ar mērķi aizsargāt ūdensputnu ligzdošanai piemērotu teritoriju. Tas aptver vienu no lielākajiem Latvijas purviem, arī pats liegums ir viens no lielākajiem valstī – 7240 hektāri.

Cilvēku darbības rezultātā augu valsts dabas lieguma teritorijā ir ievērojami mainījusies. Liegumā, pārsvarā purvos uz ziemeļiem no Sedas upes, ir konstatētas atradnes aizsargājamām 10 ziedaugu un 7 sūnaugu sugām, retākā no tām ir Eiropas nozīmes aizsargājams sūnaugs – spīdīgā āķīte.

Sedas purva dabas liegums ir gandrīz neapdzīvota teritorija, tomēr kūdras ieguves rezultātā šeit ir radusies savdabīga kultūrainava, ko veido kūdras ieguves lauki, meliorācijas sistēmas un funkcionējošs šaursliežu dzelzceļš. Esošā tūrisma infrastruktūra ir marķēta dabas taka, kurā atrodas divi putnu vērošanas torņi - pie applūdušajiem kūdras karjeriem un purva centrālajā daļā, kur joprojām norisinās kūdras izstrāde. Pie torņiem atrodas informācijas stendi. 

Additional Hints (Decrypt)

YNG. Cnšn nhtšn, Q fghev, wncnxncwnf.RAT. Ng gur gbc, F pbeare, pyvzo.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.