Skip to Content

<

Szydlow All Saints

A cache by Rabegla Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/29/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Historia jednego z najstarszych polskich miast zaczyna się właśnie tutaj. W miejscu gdzie stoi kościółek pw. Wszystkich Świętych a pod wzgórzem owiane tajemnicą groty Zbója Szydło... Druga skrytka w ramach Szydlow Geocaching Project.


POL. Legenda: Porastały onegdaj owe okolice rozległe puszcze, pełne zwierza dzikiego, strachów i poczwar szkaradnych. Lecz trwogę największą budził nie zwierz, nie kusy ale zbój surowy.

Zbój ów zwał się Szydło i był hersztem bandy napadającej na przejeżdżające karawany kupców i innych podróżnych. Prowadzący przez tutejsze lasy trakt uchodził za niebezpieczny przez owego zbója właśnie. Rabował on wiezione przez podróżnych kosztowności, które następnie ukrywał w miejscowych jaskiniach. Aż pewnego razu banda Szydły napadła na orszak królewski i wywiązała się walka pomiędzy zbójami i wojami króla. Władca klęknął na pobliskim wzgórzu i począł się modlić. Obiecał, że gdy Bóg da zwycięstwo, w miejscu gdzie klęczy wybuduje kościół. Tak też się stało. Zbójów wybito a schwytany Szydło wskazał jaskinię gdzie ukrywał zrabowane skarby. Król nakazał za owe kosztowności wybudować kościół i założyć osadę, którą od imienia zbója Szydłowem nazwano.

Kościółek pw. Wszystkich Świętych

Kościół ten istnieje do dzisiaj i nosi wezwanie Wszystkich Świętych. Malowniczo położony na wzgórzu na południowy-zachód od miasta i otoczony starym murem kościółek, jest jednym z najciekawszych zabytków Szydłowa. Obecnie datowany na XIV w. ale jego geneza jest zapewne starsza. Charakteryzuje się bowiem, poza przeważającą architekturą gotycką, także cechami romańskimi. Posiada prostokątną nawę, prezbiterium krótsze i węższe, przy którym dobudowano później zakrystię. Również późniejszy jest przedsionek przy nawie od zachodniej strony. Na ścianach prezbiterium wyryte w tynku daty i nazwiska - być może robotników zatrudnionych przy odbudowie zniszczonego w tym czasie pożarem kościoła: np.: Frater Matias 1565. Dach gontowy, okna ostrołukowe w ciosanych gotyckich oprawach. W kościele znajdują się trzy portale: od południa do nawy - ciosowy, ostrołukowy, profilowany; od zachodu - kamienny, ostrołukowy, z profilowaną arkadą; z prezbiterium do zakrystii - ciosowy, ostrołukowy, z późniejszym stiukowym gzymsem. W 1946 r. we wnętrzu odkryto pozostałości gotyckiej polichromii figuralnej z ok. 1375 roku, której renowację skończono w 2015 r. Spod ręki artysty epoki średniowiecza wyszły piękne w swej prostocie sceny z Nowego Testamentu, m.in. najlepiej zachowane "Siedem radości Maryi", czy też sceny pasyjne. Interesująco prezentuje się pasmo scen przedstawiających siedem grzechów głównych. Każdy grzech symbolizowany jest przez zwierzę na którym wjeżdżają do piekła grzesznicy. Była to tzw. "biblia ubogich" - niepiśmienny lud mógł w ten sposób "czytać" Pismo święte.

Pod wzgórzem świątynnym znajdują się Groty Zbója Szydło, w których ukrywał on niegdyś swoje skarby. Co ciekawe, jeszcze po II wojnie światowej były przystosowane i zamieszkiwane przez ludzi. Z geologicznego punktu widzenia jaskinie powstały najprawdopodobniej na skutek zjawisk krasowych czyli wypłukiwania i rozpuszczania przez wodę wapiennych skał.

W pobliżu kościoła i jaskiń, po drugiej stronie drogi znajduje się Brama Krakowska - symbol Szydłowa. Swój obecny wygląd zawdzięcza renowacji i częściowej rekonstrukcji w 1946 r. i stanowi jeden z najwartościowszych przykładów rozwinięcia średniowiecznego systemu obronnego. Główny zrąb bramy jest XIV-wieczny, górne kondygnacje przerobione w stylu renesansu w pocz. XVI w.; posiada attykę i dwie koliste wieżyczki. Między wnękami tej kondygnacji znajdują się dwa prostokątne okienka, zaś w półkolistych wnękach attyki - cztery strzelnice. Kamienne schody umieszczone w zachodniej ścianie prowadziły na chodnik straży w murach obronnych. Wysunięta do przodu część bramy posiada sklepiony łuk, w którym umieszczona była żelazna brona służąca do zamykania bramy od wewnątrz. Z nią łączył się most zwodzony. Z zewnątrz brama posiadała zamknięcie w postaci dębowych wierzei. Kwadratowe przedbramie - wysunięte na zewnątrz i połączone z bramą właściwą tzw. "szyją" dodatkowo broniło wejścia, chroniąc istniejący tu, podnoszony na łańcuchach zwodzony most.

Brama Krakowska

Opisy (częściowo zmodyfikowane) i zdjęcia: szydlow.pl


ENG. Legend: There were times when vast forest was as far as the eye could see. Wild animals, ghosts and hideous monsters dwelt in it. It was not them that struck terror into people's hearts, though. They had a terror of a cruel brigand...

Szydło was his name. He was the leader of a band attacking merchant caravans and other travellers. The high road was considered dangerous because of the brigands. They robbed travellers of valuables which they stashed in nearby caverns. One time Szydło's bunch attacked a royal retinue and a fighting ensued between highwaymen and royal troopers. The king knelt down on a nearby hill and began to pray. He vowed to build a church there, if the God brought a victory. And the attackers were crushed down. Szydło was taken prisoner and led the king to a cavern with robbed treasures. The king made a donation of the treasure to erect a church and founded a settlement that was named after the highwayman Szydło.

All Saints Church. Picturesquely situated on a hill outside town walls - a few dozen miles from the Cracow Gate, this church is the oldest monument of Szydłów. The exact date of its construction is unknown, however, the church is standing on the spot which, as researchers presume, was the original place of the location of Szydłów. However, it is not scientifically proved beyond all doubt as there was no archaeological research conducted there. It is known for sure that the church was erected no later than in 1370 - since this is the period for which beautiful figural wall-paintings inside it are dated. The building is Gothic, yet some of its elements prove that it has an older, Romanesque origin. It has a rectangular nave, shorter and narrower presbytery, where a vestry was added later on. A vestibule, at the western nave was also added at a later date. The roof is made of shingles, windows are ogival in dressed stone Gothic frames. There are three portals: south of the nave - an ashlar, ogival, profiled one; from the west - stone, ogival one with a profiled arcade; from the presbytery to the vestry - ashlar, ogival with later added stucco moulding. The aforementioned wall paintings were discovered in 1946 after the plaster covering them fell off. In the first decade of the 21st century their systematic renovation was commenced.

Szydło Caves are under the church hill. Interestingly, even after World War II caves were inhabited by people. From a geological point of view caves formed due to karst (dissolution of limestone by water).

The Cracow Gate is near the church and caves across the road. It's the symbol of Szydlow. The Cracow Gate is one of the most valuable examples of the development of the medieval defence system. The main structure of the gate originates from the 14th century, upper storeys were rebuilt in the Renaissance style at the beginning of the 16th century with an attic and two round turrets on the top. There are two rectangular windows between the bays of the upper level, and four embrasures in semicircular bays of the attic.

Szydlow Geocaching Project

POL. SKRYTKA Pojemnik typu PET. Do poszukiwań przyda się latarka. W środku logbook, ołówek i... zbójecki skarb ;-) Dla trzech pierwszych znalazców przygotowałem odpowiednie certyfikaty i geocoiny.

ENG. CACHE It's a PET container. Flashlight will be helpful. There is a logbook, pencil and... brigand's treasure inside ;-)

Additional Hints (Decrypt)

CY. J wnfxvav. 5 z bq jrwfpvn.
RA. Va gur pnir. 5 z sebz gur ragenapr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.