Skip to Content

<

Ammo underbridge

A cache by J1s & L8hougs Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/14/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Anbefalet som natcache. Recommended for night caching. (English version below).

For bedst oplevelse for alle på den begrænsede plads, anbefales max 3 personer af gangen.

For best experience for all on the limited space, we recommend max 3 persons at a time.


Simple broer har fra tidlige tider skaffet os mennesker en let adgang over vandløb og kløfter. Fra simple planke broer blev de op gennem tiderne gjort bredere og stærkere til hestevogne, veje og jernbaner. Før rørledningerne blev opfundet, byggede romerne og andre også 'akvædukter' for at føre vand fra højtliggende søer hen over kløfter og veje for at få frisk vand til byer og marker.

I de første århundreder af vor tidsregning skete der ikke så meget med udviklingen af broer. Det var hovedsageligt broer til at gå på, eller køre med hestevogne på, med op til seks heste i forspand.

I vore tider, hvor mange mennesker har nul tolerancer i hverdagens hektiske tidsplaner, er een af vore hjælpere til at spare tid - uanset om vi tænker over det - faktisk broer, som hjælper os nemt videre. To af de mest kendte broer i Bagsværd er nok Bagsværd station og overføringen af Vadstrupvej/Værebrovej over motorvejen.

I Bagsværd er de fleste broer i dag bygget af beton, som er et billigt og robust materiale. Men beton har yderst sjældent et charmerende udseende...

Når det kommer til underbrigde geocaches findes de i mange versioner. Og vores ønske var at placere en cache på en 'pæn' ældre bro. F.eks. et flot sted som den genfundne bro (GC5RNNR), - eller den enkeltsporede jernbanebro ved Farum (GC2JBKY). Men de store pæne broer er allerede 'i brug' til cacher. Så ved den her cache leder du efter en underbridge ved en 'lille' bro.

Cachen anbefales som natcache - både af hensyn til spændingen hvis man træder ved siden af stierne, information der skal findes og i det hele taget er cachen lavet til optimal oplevelse når det er mørkt.

Området tæt ved cachen er meget fugtigt, og noget kan være oversvømmet i kortere perioder. Træværket i området har alger på og er extremt glat når det er vådt. Vi anbefaler derfor vandtæt fodtøj - men mener at waders er overflødige. Cachen kan findes med normalt fodtøj i tørre perioder.

Det er ikke nødvendigt at bruge værktøj, vold eller splitte noget ad for at finde cachen. Medbring en god lygte, uv lys, et spejl, hukommelse og evt. skriveredskab. Cachen indeholder fra start skrive redskaber og FTF-bevis.

Nu har du det der skal til, for at komme videre.

Efter loggning i cachen, så luk og genplacer. Vi er spændt på din logning - men ingen spoilers, please.

 

 

English version:

Simple bridges have since early days provided us access across streems and canyons. Beginning as simple plank bridges, they evolved over time being wider and stronger for hores carriages, roads and railroads.

Before the pipelines was invented, the Romans and others also build aquaducts to guide freshwater from mountain lakes across canyons and roads to get the water to the cities and fields.

Throughout the first couple of hundred years AC, not much evolved about bridges. Mainly to walk across or for carriages - up to 6 horses in draft.

Nowadays, with hectic daily tight time schedules, the bridges are actually there to help us save us time - wether we think about it or not.

Two of the most known bridges in Bagsværd today may be the railrioad bridge at Bagsværd station and the overpass over the highway at Vadstrupvej / Værebrovej. In Bagsværd most bridges are made of concrete, a cheap but robust material. However - structures made of concrete rarely carry a charming appearance...

Underbridge caches are made in many variants. Our wish was to place a cache on a 'nice' looking older bridge. As example is the really nice "Den Genfundne Bro" GC5RNNR, or the more nearby single-track railroad bridge at Farum GC2JBKY. But the nice bridges ar already occupied by other caches. So for this cache - you are looking for an underbridge at a 'small' bridge.

This cache is especially recommended for night caching - both for the excitement if you step aside the narrow path, for the information you need to find, butmainly because you get most of this cache at dark hours.

Be aware the area around the cache is quite humid - as it is in bog area. At rare times, some areas can be flooded for a week or so. Also be aware the wood path are covered with algae, so which is extremely slippery when wet. We therefore recommend waterproof footwear - but waders would be overkill for the cache. In dry times, the cache can be found and logged using normal outdoor footwear.

To access the cache, it is not necessary to use tools, violence or dismantle anything. But bring with you a good torch, uv light, mirror, memory and maybe something to write the log. The cache is from start equipped with pencils and FTF-certificate.

Now you have what is nedded to know to get onward.

After signing log, please replace properly and close.

We are looking forwared to your log - but no spoilers, please.

 

Deutsch:

   Einfache brücken haben seit frühen tagen uns zugang über bäche und schluchten geben. Beginnend als einfache planke brücken, sie entwickelte sich im laufe der zeit breiter und stärker für pferdekutschen, straßen und eisenbahnen.

   Bevor die rohren erfunden wurde, die Römer und andere auch aquädukte bauen süßwasser aus bergseen zu führen über schluchten und straßen, um das wasser in die städte und felder zu bekommen. Während der ersten paar hundrete jahre AC, die brücken entwickelt nich viel. Nur pferdekutchen bis 6 pferde oder zu gehen. Heute, mit hektischen tage, die Brücken sind da um unsere zeit zu sparen helfen - ob wir darüber nachdenken oder nicht. Zwei der bekanntesten brücken in Bagsværd heute ist die eisenbahn brücke am Bagsværd station und die überführung über die autobahn bei Vadstrupvej / Værebrovej sein. In Bagsværd meisten bücken sind aus beton, ein billiges, aber robustes material. Allerdings - strukturen aus beton selten tragen eine charmante erscheinung ...  

   Unter-brücke caches sind in vielen varianten hergestellt. Unser wunsch war es, einen cache auf einem "nett" ältere brücke zu platzieren. Z.b. das wirklich schön "Den Genfundne Bro" GC5RNNR, oder in der nähe die eingleisigen eisenbahnbrücke bei Farum GC2JBKY. Aber die schönen brücken sind bereits von anderen caches besetzt.  Also - für diesen cache - sie suchen eine unter-brücke an einem "kleinen" brücke. 

   Dieser Cache ist speziell für nacht empfohlen - sowohl für die aufregung, wenn sie beiseite den schmalen pfad betreten(!)....und für die informationen die sie finden müssen. Aber vor allem, sie am meisten spaß dieser cache in dunklen stunden.

   Beachten sie die gegend um den cache ist ziemlich feucht - wie es in moorgebiet ist. In seltenen fällen, können einige bereiche für eine woche oder so überflutet werden. Auch bewusst sein, sind die holzbahn mit algen bedeckt, so das, wenn es nass extrem rutschig ist. Wir haben daher wasserdichte schuhe empfehlen - aber "waders" würde für diese cache nicht notwendig. In trockenen zeiten kann der cache gefunden und eingeloggt seine normale straßenschuhe verwenden. 

   Um den cache zugreifen, es ist nicht notwendig werkzeuge zu benutzen, gewalt oder etwas abzubauen. Aber bringen sie mit ihnen eine gute taschenlampe, UV-licht, spiegel, speicher und vielleicht etwas, das log zu schreiben. Der cache ist von anfang ausgestattet mit stiften und FTF-zertifikat.

 

   Jetzt haben sie alles weiter zu kommen. Nach logging, ersetzen sie bitte richtig und zu-schließen. Wir freuen uns auf Ihre log - aber keine 'spoiler', bitte. 

 

Parkering / Parking

Enden af Gråpilevej (N 55 45.360 E 012 26.280), hvor man kan følge sti meget af vejen. Alternativt kan man parkere på Vadstrupvej ved Drømmeland (55 45.448 E 012 26.698)

End of Gråpilevej (N 55 45.360 E 012 26.280), where you can follow paths most of the way. Alternatively on Vadstrupvej near "Drømmeland" at (N 55 45.448 E 012 26.698)

Tillykke til Oz9els med FTF

Additional Hints (Decrypt)

QX: Fgneg irafger uwøear. Haqre. Pnpura oyvire vxxr traarzoyøqg fryibz bzeåqrg - fwæyqrag - re birefiøzzrg.
HX: Fgneg yrsg pbeare. Haqre. Gur pnpur jvyy abg or fbnxrq qrfcvgr gur nern vf - eneryl -sybbqrq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

100 Logged Visits

Found it 74     Write note 16     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.