Skip to Content

<

Na Cikance

A cache by ptakopysk1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/26/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

POZOR!! Nový výpočet !! Tato polní cesta vycházející z říčanské silnice směrem na Vysokou vedla původně k zahradnictví U Procházků. V minulosti byli na tuto cestu vykazováni kočující cikáni, kteří se v obci nesměli zdržovat přes noc. Ať už si o cikánech, dnes řečeno romech, myslíme cokoli, je dobré znát alespoň něco z historie.


Dlouhou dobu se vycházelo z toho, že romština se vyvinula ze sanskrtu (oba jazyky patří k indické skupině indoevropských jazyků). Pomocí srovnávací lingvistiky se dnes však dospělo k názoru, že jazyk Romů pochází z jednoho severozápadního dialektu staré hindštiny. Za vlast Romů se tedy v každém případě považuje Indie. Důvod jejich odchodu z Indie je nejistý (mohlo jít o hladomor, války, invaze, pronikající islám nebo nízký sociální status tzv. nedotknutelných, nacházejících se mimo kastovní zřízení, původně zvané varnášrama). Podle legendy se jisté skupině Romů dostalo pozvání od perského panovníka, který potřeboval hudebníky k obveselení svých poddaných. Postupně se dostali do Evropy přes Balkán (12. století), kde získali označení Cikáni podle řeckého Athiganoi (maloasijská sekta, zabývající se věštěním).

V raném novověku byli kočující Cikáni většinovou společností vnímáni jako protipól pevného pořádku a nařízení proti nim se stále zostřovala (v 17. a 18. st. se např. na některých místech v Německu nařizovalo každého Cikána zatknout a popravit, aniž by mu byl prokázán nějaký trestný čin). V 18. st. také často docházelo k násilnému odebírání cikánských dětí, jejich pokřtění a převýchově. Pronásledováno a pokutováno bylo také usedlé obyvatelstvo, které občas poskytovalo kočovníkům přístřeší a nocleh. Cikáni byli stále více zaháněni do ilegality a upadali nadále do bludného kruhu chudoby, izolace a kriminalizace. Byli nuceni se po Evropě promyšleně pohybovat na hranicích teritoriálních území a při pronásledování v jednom státě prchat rychle na území jiného monarchy, kde byli zase chvíli v bezpečí. Pokud byli zadrženi, hrozila jim ve většině států Evropy poprava nebo káznice, kam byli odsuzováni na nucené práce. Byly také činěny většinou neúspěšné pokusy o integraci kočujícího obyvatelstva a jejich usazení na jednom místě. Wittgensteinský hrabě takovou nabídku učinil Cikánům v roce 1726, za podmínky, že „od nynějška přijmou křesťanskou důstojnost a občanské chování, odloží cikánské způsoby, docela se zřeknou veškerého muzicírování, potulky, žebroty a krádeží, jakož i všeho obcování s jinými Cikány a podobnou verbeží." Dobré podmínky pro život Cikáni nalezli také v malých hessenských hrabstvích, kde byli trpěni a dokonce se tu mohli usazovat. Podobně příznivá situace byla rovněž např. na některých místech ve Šlesvicku-Holštýnsku a u Lübecku. Kočovníci, kteří se integrovali a usadili, se často živili podomním obchodem, obchodováním s koňmi, košíkářstvím, kovářstvím nebo provozováním hudby. V českých zemích se snahami o jejich asimilaci vyznačovaly vlády Marie Terezie a Josefa II.

První republika si s cikány od začátku do konce nevěděla rady. Pod pojmem cikán se úředně rozumělo "potulná osoba práce se štítící". Když mluvili politici o cikánech, tehdejším uším to nijak rasisticky neznělo. Cikáni byli chápáni spíš podle způsobu života než etnicky a rasově.

V říjnu 1919 národnědemokratičtí poslanci navrhli, aby bylo "cikánským a jiným příbuzným kočujícím tlupám zakázáno potulovat se po venkově a aby jim byl stanoven stálý pobyt buď v jejich domovské obci, nebo v místech k tomu ustanovených. K přijetí zákona, který by omezil "tuláctví a kočovný život lidí práce se štítících, zvláště cikánů" (jak stálo v záhlaví spisů, které k tomu shromáždilo ministerstvo vnitra), se začalo schylovat až v roce 1927. Zákon mimo jiné stanovil, že: - každý potulný cikán starší čtrnácti let obdrží zvláštní průkaz totožnosti (cikánskou legitimaci); - cikáni smějí kočovat jen s úředním povolením, jež obsahuje i počet vozů nebo zvířat, které kočovníci mají s sebou, a může kočovníkům předepsat povolenou trasu; - města a obce mohou potulným cikánům odepřít vstup na své území; - kočování je zakázáno v tlupách větších než rodina; - potulní cikáni nesmějí mít zbraně, střelivo a výbušniny … V praxi se uplatnila hlavně ustanovení o cikánských legitimacích, kočovnických listech a o místním zákazu kočování, naopak zřídkakdy došlo na odebírání dětí. Cikáni měli zakázánu například Prahu, Luhačovice, Mariánské Lázně nebo oblasti, kde byly vojenské objekty.


Výpočet souřadnic finálního místa kešky:

A = počet závor

B = počet žlutých pruhů na závoře

A nyní se můžeš pustit do výpočtu souřadnic:

N 50° 00. (odmocnina B) (B-2xA) (B-2xA)

E 014° 38. (mocnina 2xA) (A-A) (B)


 

Additional Hints (Decrypt)

abibqhebiá fpueáaxn b cehzreh ppn 7 pz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.