Skip to content

BB6 - TB Hotel Kruidenlof Traditional Geocache

This cache is temporarily unavailable.

HartenDame: Gezien er geen reactie volgt op de laatste reviewer note waarin de Co werd gevraagd om deze geocache na te zien, wordt deze geocache tijdelijk onbeschikbaar/disabled gezet.

Als je onderhoud hebt uitgevoerd en de geocache helemaal opnieuw in orde is, kan je deze opnieuw online brengen door te activeren/enable (onder beheerderstools).
Hierdoor wordt de cache opnieuw beschikbaar gesteld, maar is het onderhoudssymbool niet weg. Om dit onderhoudssymbool weg te halen moet je nog een log van het type "Onderhoud door eigenaar" plaatsen. Zie voor meer informatie ook dit artikel in het Help Center: Maintenance expectations.

Het feit dat deze geocache al dan niet actief en/of gelogd wordt heeft geen invloed op deze beslissing. Alleen door het plaatsen van een "onderhoud door eigenaar" log kan archivering voorkomen worden.

More
Hidden : 02/28/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

omdat ook travelbugs ooit moeten rusten

because travelbugs sometimes need to rest

parce que le travelbugs ont parfois besoin de se reposer

da travelbugs müssen manchmal ausruhen


De kruidentuin neemt in de Middeleeuwen een belangrijke plaats in het dagelijkse leven in, toch zijn het vooral kloosterlingen die zich toeleggen op het kweken van kruiden. De kruiden zijn niet zozeer voor de sier, zij worden voor tal van ambachtelijke doeleinden gebruikt. Bijvoorbeeld om geneesmiddelen uit te distilleren of om als verfstof te gebruiken.

In de keuken werden veel speciale kruiden gebruikt zoals saffraan, kaneel en komijn. De meeste kruiden waren er om de smaak van het (meestal bedorven) voedsel te doen verzachten. In de Middeleeuwen waren maar weinig manieren om voedsel goed te bewaren, veel producten waren dus al snel bedorven.

Gelukkig voor ons, is veel informatie over de vormgeving van de tuinen en hun planten daarin op schrift gezet en bewaard gebleven.

In ons TB Hotel Kruidenlof is plaats voor heel veel TB's. Maar het is ook de bedoeling dat TB's er eventjes blijven...

Er is ook plaats voor goodies en andere.
Vergeten jullie ook het tb-hotelgastenregister niet in te vullen?


The herb has an important place in everyday life in the Middle Ages, however, it is mainly monks who are engaged in growing herbs. The herbs are not so much for decoration, they are used for a variety of craft purposes. For example, in order to distill out of medicines or to use as a dyestuff.

In the kitchen, a lot of special herbs were used as saffron, cinnamon and cumin. Most herbs were to soften the taste of the (usually bad) foods. In the Middle Ages were few ways to properly store food, many products were so soon spoiled.

Fortunately for us, a lot of information about the design of the gardens and their plants in it are put in writing and preserved.

In our TB Hotel Kruidenlof is room for many TB's. But it is also intended that TB's stay there a while ...

There is also room for goodies and others.
Please, don't forget to fill in the TB- residents register ?

Additional Hints (Decrypt)

Bcra? TP6P8 KK

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)