Skip to content

Bavori v Cechach Mystery Cache

This cache has been archived.

RUF0077: Archivace, geoobjekt byl zničen, okolí bylo zastavěno dalšíma fabrikama. Třeba někdy jednou někde jinde :)

More
Hidden : 03/08/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Bavoři v čechách


Bavoři

Tato keš není nepovedeným "remakem" díla Bedřicha Smetany jak by si se mohlo na první pohled zdát. Ale trochu si v listingu Bendřichovo známé dílo připomeneme.

 

 

 

 

 

 

Braniboři v čechách

Synopse

Jako tragický stín leží nad Čechami smrt velkého krále Přemysla Otakara II. Králův synovec, braniborský markrabě Ota, zvaný Dlouhý, získal císařovým rozhodnutím na pět let správu české země. Mladičkého Otakarova syna Václava drží jako rukojmí, braniborské hordy drancují a hubí zem. Léta 1278-1281 patří k nejtěžším obdobím českých dějin.

 

1. jednání

Braniboři Braniboři

Statek pražského starosty Volframa Olbramoviče, nedaleko od města, zůstal ušetřen drancování Braniborů. Rytíř Oldřich Rokycanský, Volframův přítel, vypráví o řádění Braniborů a vyzývá k ráznému zákroku.Volfram váhá, radí k rozvaze. Tu však přijíždí mladý měšťan Junoš se zprávou o vzbouření v Praze - braniborské oddíly přepadly město a králevice a jeho matku odvlekly.Volfram spěchá s přáteli Praze na pomoc. Jakmile však statek ztichl, připlíží se tajně jiný mladý Pražan, Tausendmark. Nezajímá ho, co se děje v pražských ulicích, nic mu není po Češích a Braniborech. Vábí ho krása Volframovy dcery Ludiše. Ta však nemá pro dvoření tohoto nápadníka pochopení. Co nemůže Tausendmark dostat po dobrém, chce získat po zlém: tlupa Braniborů zaútočí na nechráněný statek, zabíjí, drancuje. Tausendmark, který se dohodl s velitelem Braniborů Varnemanem, si odvádí jako zajatce Ludiši a její dvě sestry. V pražských ulicích planou pochodně a v jejich záři se míhají stíny sbíhajících se davů. "Nejsme více chudina! Přišla naše hodina! Žebráků už v Praze není, jsme si rovni, chlap i pán!"Do čela lidového povstání se staví "poběhlík"(uprchlý nevolník) Jíra. Dochází ke střetnutí lidu s braniborským oddílem, který s sebou vleče zajaté Olbramovy dcery. Jíra se pokouší dívky osvobodit. Zdaří se mu to, v tom však zasáhne další tlupa Braniborů, odvede dívky a Tausendmark z pomsty obviňuje Jíru, že on je unesl z otcova statku. Jíra je veden k soudu.

 

2. jednání

Na obzoru vystupuje dým ze spálenišť. Venkovský lid prchá do lesů, odnáší skrovný majetek, odhání dobytek. Je to těžké loučení:"Kdož ví, zdali z nás kdo více uslzené zchladí líce v studánkách své otčiny?"Jako žaluplná litanie zní motlitba: "Pane, v prachu se kloníme. Odvrať od nás války hrůzy, sprosť nás nepřátelské lůzy!"Prchajícím nešťastníkům zastoupí cestu Varnemanův oddíl Braniborů. Zajaté Olbramovy dcery uvěznil Varneman v opuštěném stavení. Čeká na výkupné, posílá po starém vesničanovi zprávu pro primase Olbrama. Rozruch vzbudí příchod biřiců a hlasatele: "Cizincové v Čechách neusedlí i veškeré vojsko braniborské během tří dnů opustiti musí českou zemi."lid propukne v jásot. Hlavní slovo před soudem má Tausendmark. Mladíkovi z bohaté rodiny Olbram plně důvěřuje, Jíra je za únos odsouzen k smrti. Junoš mu však zachrání život: přinese zprávu o tom, kdo je skutečným únoscem dívek. Statečný Junoš pak pronikne braniborskými strážemi a utěšuje Ludiši a její sestry: "Cokoli se bude díti, nad tebou chci bdíti!"

 

3. jednání

Tausendmark přišel k Varnemanovi s výkupným a za tři sta grošů získal zajatkyně pro sebe. Doufá, že bude moci odejít s braniborským oddílem pryč ze země. Varneman však opovrhuje vlastizrádcem a odmítá se vláčet s ním a třemi dívkami. Nezbývá tedy nic jiného než rychlý útěk. Okolí se však hemží pražským lidem, který přišel s Junošem a Jírou na pomoc. Navzdory temnotě noci se Jírovi podaří Tausendmarka zajmout a odevzdat spravedlnosti. Ludiše, Vlčenka a Děčana jsou vysvobozeny a primas Olbram děkuje Junošovi a Jírovi. Jíra je ospravedlněn a nabízí se mu možnost žít klidně na Olbramově statku. Braniboři odcházejí! Lid jásá: "Zas vrátí se dobří časové a zkvete české vlasti sláva. Ať žije pravda! Ať žijí vlastní ochráncové!"

 

 

O keši

Keš Vás zavede k závodu, který úzce spolupracuje s bavory.

V keši není tužka, chovejte se k ní nežně a ukládejte jí tak jak byla.

 

POZOR na Mudly

Pozor od 17.8.18 byli změněny souřadnice finále, k N připočti 17 a k E připočti 5

Cache ukládejte šipkou nahoru

Additional Hints (Decrypt)

Arav gb grmxr Svanyr: mrfcbqh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)