Skip to Content

<

Lichnovska kyselka

A cache by Sušenka team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/21/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato earthcache Vás zavede k nově vybudovanému prameni kyselky v obci Lichnov a při jejím luštění můžete trochu nahlédnout do oblasti hydrogeologie.Pramen minerálky na břehu říčky Čižiny objevili už původní němečtí obyvatelé Lichnova. Po válce kvůli zanedbané údržbě se kvalita vody zhoršovala a lidé ji přestali pít. Pramen definitivně zničily povodně v roce 1996.

Vznik minerálních pramenů:

Kyselky patří mezi minerální vody a vznikají pouze v polohách, kde poruchy v zemské kůře dosahují až do zemského pláště v hloubkách přes 25 km (ale méně než 30 km), zde mohou narazit na výskyt oxidu uhličitého (= kysličník uhličitý). Nejčastěji pak vystupuje oxid uhličitý na místech, kde se kříží poruchy zemské kůry a kde vzniká pro něj dobrá cesta, jakýsi "komínek", po němž plyn snáze stoupá k povrchu. Když pronikne až do míst, kde se vyskytuje voda, začne se v ní rozpouštět. Voda s rozpuštěným oxidem uhličitým (tj. kyselina uhličitá) rozpouští okolní horniny víc než samotná prostá voda a to zvláště pokud se jedná o horniny typu uhličitanů (např. vápenec či dolomit). Někdy vzniká kyselka i z vod kdysi mořských a má pak zvýšené obsahy chloridů a jodidů (jako např. v Luhačovicích). Některé z kyselek nepronikly na povrch a byly nalezeny při vrtní činnosti jako např. v roce 1905 při hledání pitné vody v Poděbradech. Stejným způsobem (tedy vrtní činností) byly často objeveny i termální vody, jejichž vznik je vázán na stejné podmínky jako kyselky. Vystupují po hlubokých zlomech jako např. v lázních v Teplicích. A když se spojí obojí - tj. výstup vody z velké hloubky a současně odtud stoupá i oxid uhličitý - vznikne termální kyselka. Nejznámější takový příklad najdeme v Karlových Varech.

Geologie obce Lichnov: :

Na území obce Lichnova se vyskytuje několik geologických jednotek různého stáří a charakteru. Hranice mezi těmito jednotkami jsou jak tektonické, tak i litologické. Geologická skladba je reprezentována horninovými komplexy a jednotkami protaženými ve směru JJZ - SSV. Nejrozšířenější a také nejstarší geologickou jednotkou území je kulm Nízkého Jeseníku benešovských vrstev, tzn. sedimentární komplexy charakteru terigenního flyše. Z petrografických typů zde převládají běžné kulmské horniny, tzn. polymiktní slepence, živcové droby, drobné pískovce, prachovce až prachovité břidlice, jílovito-prachovité až prachové a jílové břidlice. Výrazně méně zastoupeným členem kulmu jsou moravické vrstvy.

Z pedologického hlediska v oblasti převažují podzolované půdy a horské podzoly hlinité až jílovité.

Zdroj:
Bruntalský deník
www.obeclichnov.cz
• KVĚT, Radan - Minerální vody České republiky: vznik, historie, současnost. 1. vyd. Praha: Akcent, 2011. ISBN 978-80-7268-862-3.
• JANOŠKA, Martin - Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1615-7.
• Lázně, zřídla a minerální prameny ČSSR [kartografický dokument]. 1. vyd. měřítko 1:1000000. Praha: Kartografie Praha, 1977.
Úkoly pro získání cache:

1) Uveďte minimálně pět jmen obcí v okrese Bruntál, v jejíchž okolí se nachází pramen minerální vody.
2) Kdy byl zdroj lichnovské kyselky navrtán, uveďte měsíc a rok.
3) Jaká je hloubka vrtu této kyselky?
4) Z jakého materiálu je socha stařenky s dítětem vytvořena?
5) Změřte výšku sochy stařenky s dítětem (v centimetrech).
6) Ochutnejte kyselku a popište nám její chuť..
7) Změřte nadmořskou výšku u pramene kyselky.
8) Změřte průtok pramene, tj. za jak dlouho nateče 1 litr kyselky. (x sekund)
9) Dobrovolný úkol: K logu přiložte snímek pramene kyselky s Vámi či s Vaší GPS, za fotku budeme velice rádi (earthcache bez fotky, je jako pramen bez vody;).
Své odpovědi zašlete prostřednictvím mého profilu.

„Found It“ logujte ihned po zaslání svých odpovědí. Logy bez zaslaných odpovědí budou bez upozornění mazány. V případě špatných odpovědí budete kontaktováni k opravě.Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

fceáiaé iloniraí f frobh.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.