Skip to content

<

margaritifera

A cache by Beleco_cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/17/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Margaritifera, čili perlorodka říční, je poměrně unikátní živočich, který se vyskytuje v České republice na posledních 5 lokalitách, z nichž jedna se nachází u obce Miletínky. 


Perlorodka říční se skrývá ve dně těch nejčistších toků a je vzácnější než produkt, který ji dal jméno v mnoha evropských jazycích. Přírodní perla se možná pomalu vytváří pouze v jednom z tisíce mlžů. Na svůj vznik má dost času. Perlorodky jsou dlouhověké, dožívají se i sta let. A jen díky své dlouhověkosti v České republice stále ještě nějaké žijí, ale celý druh u nás vymírá… V současné době se vyskytuje v českých vodách kolem 15 tis. jedinců a bohužel aktuální stav našich vod není prosperitě perlorodek zrovna nakloněn.

Příčin úbytku je víc. V první řadě je to zhoršení kvality vody z důvodů eutrofizace a chemického znečištění, tak kvůli nevhodnému splaveninovému režimu. Následují problémy s nedostatečnou výživou a problémy s reprodukcí, kdy již dlouho nebyli zaznamenáni přirozeně se rozmnožující jedinci. V současnosti můžeme v přírodě najít mladé perlorodky jen z polopřirozených odchovů.

Přitom ještě v 19. století se perlorodky masivně lovily a poslední zdokumentovaný výlov je pravděpodobně ten z roku 1944 na Otavě v Horažďovicích. Jak takový lov probíhal? Snížil se stav vody ve stoce, muži procházeli vodou a sbírali živé mlže do speciálních košů. Perlorodky pak nasypali do stínu na hromadu, kterou polili vodou, aby mlži přežili. Otevírali je pomocí páčidla, a pokud v lastuře objevili perličku, vyjmuli ji speciální lžičkou. Museli s ní pracovat velmi opatrně, protože čerstvě vyjmutá perla byla měkká a náchylná k znehodnocení. Po perlách šli samozřejmě i zloději a ti nacházeli nejlepší úkryt pro perlu pod svým jazykem, kde nebylo o moc jinak než v lastuře. Při nejhorším se takto ukryté perly daly spolknout a důkaz byl ztracen v trávicím traktu. Za pytláctví byly totiž tvrdé postihy, v dávné minulosti se za ně dokonce sekaly ruce a hlavy.

Záznamy říkají, že z 10 000 otevřených mlžů se našlo zhruba 100 perel, z toho bylo 10 až 20 velmi kvalitních. Dnes se odhaduje na stejný počet lastur v nejlepším případě jediná a spíše nekvalitní perla. 

V Otavě už perlorodku nenajdeme, ale díky četným ochranářským aktivitám probíhajícím od 80. let dvacátého století, které v posledních letech spadají pod záchranný program, ji najdeme alespoň v Blanici, Vltavě či Malši, a i zde ve Zlatém potoce se nachází několik desítek jedinců. Snad se podaří negativní trend ústupu tohoto výjimečného druhu otočit. A současně si tím zajistit zdravé životní prostředí a čistou vodu v tocích.

Biotop perlorodky se vyznačuje vysokou kvalitou prostředí z hlediska nízkého zatížení znečišťujícími látkami lidského původu a celkově s nižším obsahem živin. Voda ve Zlatém potoce při obvyklých stavech vykazuje hodnoty pitné vody, takže se cestou klidně napijte.

Freshwater pearl mussel hides on the bottom of the very most clean river streams. It is actually more precious and valuable then famous luxury product, which has gained the name after it. Freshwater pearl mussel can live up to one hundred years long and therefore we can still find some of them in our rivers, although they are dying. There are actually only about 15 thousand pieces of them in nature, but condition in the rivers are not very supportive to them. Since 80´s there has been started several state protection programs and thanks to them, we can still find Freshwater pearl mussel in several rivers as are Blanice, Vltava, Malše and at this Zlatý potok as well.

 

Kód:

Pře celorepublikovém mapování perlorodky v roce 2006 bylo celkem objeveno:

A = 0 – 9 000 jedinců

A =1 – 17 000 jedinců

A = 2 – 12 000 jedinců

A = 3 – 20 000 jedinců

How many freshwater pearl mussels were found in the Czech republic during an official national mapping in 2006? A = 0 – 9 000 pieces A =1 – 17 000 pieces A = 2 – 12 000 pieces A = 3 – 20 000 pieces

 

Co se týče kvality vody, potřebuje perlorodka:

B – 6 – v některých chemických parametrech může voda přesahovat parametry pro pitnou vodu

B = 7 – teplotu vody nad 16 stupňů celsia

B = 8 - 20x nižší obsah dusičnanů, než je v limitu pro pitnou vodu

B = 9 – dostatek živin ve vodě

Regarding of quality of water, the special needs of freshwater pearl mussels are: B – 6 – concerning some chemical parameters the water can outreach the parameters of drinking water B = 7 – water temperature must be higher then 16 degrees of Celsius B = 8 – 20x lower concentration of nitrates then is set as a limit for drinking water B = 9 – a sufficiency of nutrition

 

Perlorodka se živí:

C = 9 – bezobratlými žijícími na dně potoků

C = 0 - drobnými organickými částečkami rozptýlenými ve vodě

C – 1 – loví pulce a potěr ryb

C =  2 – vodními rostlinami

Freshwater pearl mussel consumes: C = 9 – invertebrates which live on the bottom of streams C = 0 – tiny organic pieces which are dispersed in the water C – 1 – tadpoles and fish fry, which like to hunt C = 2 – fresh water plants

 

Perlorodka je naturový druh, což znamená:

D = 3 – je to přírodní druh

D = 4 – nedokáže žít v zajetí

D = 5 – je chráněná v celé EU

D – 6 – ubývá díky lidskému hospodaření 

Freshwater pearl mussel is called “natura” species and that means: D = 3 – it is nature species D = 4 – it is not able to survive in captivity D = 5 – it is protected all over EU region D – 6 – it is dying because of human economy behavior in nature

 

N 48°5N.NNN

N.NNN=(ABCD+3606)/1000

E 14°0E.EEE

E.EEE=(DCBA+56)/1000

Additional Hints (Decrypt)

Hxelgb i xberarpu fgebzh (ieon wvin), cevxelgb xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)