Skip to content

BW1 - Het jaar 1492 Traditional Geocache

Hidden : 05/20/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dit is een cache uit de serie Het Bentwoud Groeit en bestaat uit een zestal caches met
een code voor de bonus cache. Als alle zes de caches gevonden zijn kunnen de coördinaten
voor de bonus cache berekend worden noteer dus de codes in de caches, succes.
    Het Bentwoud Groeit. - Cache 1
Voor deze cache is toestemming verleend door Staatsbosbeheer.
En voor het plaatsen van deze cache is medewerking verleend
door de boswachter van Staatsbosbeheer, in het kader van de
officiele opening van het Bentwoud.

Zie ook de site van Staatsbosbeheer - Bentwoud

De plek waar nu het Bentwoud groeit en bloeit is een plek met een verhaal. 500 jaar geschiedenis, mijn familiegeschiedenis. Mijn familie is al enkele eeuwen, vanaf de 15e eeuw, betrokken bij dit gebied. Soms een belangrijke rol, soms een ondergeschikte, soms een technische, soms een romantische…. Ik ben Dirk Dirks, een nazaat van de burgemeester van Gouda in de 15e eeuw.

Er is in de afgelopen 500 jaar op verschillende manieren gestreden voor de belangen die het gebied, waar nu het Bentwoud is gelegen, op dat moment vervulde: van vaarverbinding en turfwinning naar vruchtbaar land en open landschap. Ik ben echter blij met alles dat het nieuwe Bentwoud nu en in de toekomst zal brengen. Van alle algemene dier- en plantensoorten die je in een beginnend natuurgebied kan aantreffen, tot de bijzondere soorten die het Bentwoud inmiddels ook al hebben gevonden. Het Bentwoud is klaar voor de komende 500 jaar. Op 18 juni 2016 is het Bentwoud officieel geopend. Veel plezier bij het ontdekken van deze serie caches en het Bentwoud.


Voorbeeld van een overtoom. Tekening: Anthonie van Borssum (omstreeks 1629)
Cache 1: 1492

Mijn familiegeschiedenis in het gebied van het Bentwoud begint in het jaar 1492, het jaar dat Columbus Amerika heeft ontdekt. Voordat Nederland één land met één regering werd waren de steden, Dordrecht, Leiden, Gouda, Delft, Amsterdam en Haarlem erg belangrijk. De steden hadden de macht en bepaalden welke regels er in hun gebied van kracht waren. Wegen over land waren schaars en vaak slecht begaanbaar. Voedsel en producten werden vooral met schepen tussen steden en vervoerd, tot ver in Europa. Om geld te verdienen werd belasting gevraagd aan de schippers om de vaarwegen rond de steden te mogen gebruiken. Voor een stad als Gouda was het daarom van belang, dat veel schepen via de stad reisden. Tussen de 12e en 17e eeuw waren er daarom veel conflicten tussen steden om de vaarwegen en dammen (overlaten) of stuwen (overtoom). Toen in 1492 de stad Rotterdam een nieuwe vaarverbinding wilde maken via de Rotte naar Leiden, kwam Gouda in opstand. Rotterdam had op een plek, de Hildam, een soort overzetplaats voor schepen gemaakt, een overtoom. De stad Gouda stuurde een groep jonge mannen om dit bouwwerk te vernielen. Mijn betovergrootvader, Derk, heeft er nog een fors litteken in zijn hand aan overgehouden. De Hildam lag op een plek waar nu het Bentwoud groeit.

Wat is de leeftijd van Derk op het moment van deze gebeurtenis op de Hildam? Vind de aanwijzing in de cache, bereken en noteer de leeftijd (= A) om de coördinaten van de bonuscache te vinden.


Additional Hints (No hints available.)