Skip to content

BW2 - Anna van Benthorn Traditional Geocache

Hidden : 05/20/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dit is een cache uit de serie Het Bentwoud Groeit en bestaat uit een zestal caches met
een code voor de bonus cache. Als alle zes de caches gevonden zijn kunnen de coördinaten
voor de bonus cache berekend worden, noteer dus de codes in de caches, succes.
    Het Bentwoud Groeit. - Cache 2
Voor deze cache is toestemming verleend door Staatsbosbeheer.
En voor het plaatsen van deze cache is medewerking verleend
door de boswachter van Staatsbosbeheer, in het kader van de
officiele opening van het Bentwoud.

Zie ook de site van Staatsbosbeheer - Bentwoud

De plek waar nu het Bentwoud groeit en bloeit is een plek met een verhaal. 500 jaar geschiedenis, mijn familiegeschiedenis. Mijn familie is al enkele eeuwen, vanaf de 15e eeuw, betrokken bij dit gebied. Soms een belangrijke rol, soms een ondergeschikte, soms een technische, soms een romantische…. Ik ben Dirk Dirks, een nazaat van de burgemeester van Gouda in de 15e eeuw.

Er is in de afgelopen 500 jaar op verschillende manieren gestreden voor de belangen die het gebied, waar nu het Bentwoud is gelegen, op dat moment vervulde: van vaarverbinding en turfwinning naar vruchtbaar land en open landschap. Ik ben echter blij met alles dat het nieuwe Bentwoud nu en in de toekomst zal brengen. Van alle algemene dier- en plantensoorten die je in een beginnend natuurgebied kan aantreffen, tot de bijzondere soorten die het Bentwoud inmiddels ook al hebben gevonden. Het Bentwoud is klaar voor de komende 500 jaar. Op 18 juni 2016 is het Bentwoud officieel geopend. Veel plezier bij het ontdekken van deze serie caches en het Bentwoud.Cache 2: Anna van Benthorn

Het hele dorp Benthuizen liep uit om te zien hoe de mannen uit Gouda, zonder aarzeling, de net aangelegde werken van de stad Rotterdam en Leiden vernielden. De paar aanwezige schippers stonden er machteloos bij. De Goudse mannen gingen grondig te werk. Nadat ze het rad kort en klein hadden geslagen, staken ze het hout in brand. Eén van de mannen raakte gewond bij het stapelen van de planken. Hij had een forse snee door een splinter in zijn hand. Hoewel mijn moeder erg geschokt was door het geweld en het nietsontziende optreden van de Goudse jongelingen, nam ze hem mee naar huis om hem te verbinden. De jongen heette Dirk Dirkz en was de zoon van de burgemeester van Gouda. Ik, Anna van Benthorn, vond het allemaal erg interessant. Overigens is in 1506 door de rechter uitgesproken dat de Hildam gebruikt mocht worden voor de scheepvaart van Rotterdam naar Amsterdam. Derk is later nog een aantal keer bij ons thuis terug geweest om mijn moeder te bedanken voor haar goede zorgen. In de zomer van 1495 zijn Derk en ik getrouwd.

Wat is de leeftijd van Anna op het moment dat zij met Derk trouwt? Vind de aanwijzing in de cache, bereken en noteer de leeftijd (= B) om de coördinaten van de bonuscache te vinden.


Additional Hints (No hints available.)