Skip to content

BW7 - Bentwoud Bonus Mystery Cache

Hidden : 05/20/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dit is de bonuscache uit de serie Het Bentwoud Groeit dat bestaat uit een zestal caches met
een code voor de bonus cache. Als alle zes de caches gevonden zijn kunnen de coördinaten
voor de bonus cache berekend worden, noteer dus de codes in de caches, succes.
    Het Bentwoud Groeit. - Cache 7


Op dit moment is de cachebehuizing in gebruik door een jong vogelgezinnetje. Er is een alternatief beschikbaar. Maar doe voorzichtig en verstoor niet te veel.

Voor deze cache is toestemming verleend door Staatsbosbeheer.
En voor het plaatsen van deze cache is medewerking verleend
door de boswachter van Staatsbosbeheer, in het kader van de
officiele opening van het Bentwoud.

Zie ook de site van Staatsbosbeheer - Bentwoud

De plek waar nu het Bentwoud groeit en bloeit is een plek met een verhaal. 500 jaar geschiedenis, mijn familiegeschiedenis. Mijn familie is al enkele eeuwen, vanaf de 15e eeuw, betrokken bij dit gebied. Soms een belangrijke rol, soms een ondergeschikte, soms een technische, soms een romantische…. Ik ben Dirk Dirks, een nazaat van de burgemeester van Gouda in de 15e eeuw.

Er is in de afgelopen 500 jaar op verschillende manieren gestreden voor de belangen die het gebied, waar nu het Bentwoud is gelegen, op dat moment vervulde: van vaarverbinding en turfwinning naar vruchtbaar land en open landschap. Ik ben echter blij met alles dat het nieuwe Bentwoud nu en in de toekomst zal brengen. Van alle algemene dier- en plantensoorten die je in een beginnend natuurgebied kan aantreffen, tot de bijzondere soorten die het Bentwoud inmiddels ook al hebben gevonden. Het Bentwoud is klaar voor de komende 500 jaar. Op 18 juni 2016 is het Bentwoud officieel geopend. Veel plezier bij het ontdekken van deze serie caches en het Bentwoud.
Cache 7: - De Bonus

N 52 04.X, E 004 35.Y

Je hebt bij de 6 verschillende caches in deze serie aanwijzingen gekregen voor het bepalen van de coördinaten van de bonus cache. Als je alle aanwijzingen uit de caches hebt verzameld kun je op zoek naar deze bonus. De bonus is te vinden op de volgende coördinaten: N 52 04.X E 04 35.Y

Zoek de leeftijden bij de 6 caches in deze serie ten tijde van de beschreven gebeurtenis.
Gebruik de berekende leeftijden in de volgende formule, om de X en Y te vinden.
X = AxB+(4xC) en Y = D+E+F+10


Naam en jaartal gebeurtenis. Wat is de leeftijd?
Derk – 1492
Anna – 1495
Diederick – 1769
Durk – 1999
Dick – 2014
Dirk – 2016


Disclaimer: Elke gelijkenis met bestaande en historische personen berust op louter toeval.

Additional Hints (No hints available.)