Skip to content

<

Krokbornsparken

A cache by MrZaibot Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/02/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:En kort historik

År 1796 började Detlof Heijkenskiöld anlägga en park, Krokbornsparken, för att hans arbetare och tjänstefolk skulle kunna få avkoppling och roa sig på ett nyktert och belevat sätt. En park för folket, att bidra till folks välmående och gemenskap var mycket ovanligt vid den här tiden. Brukspatronen med familj och gäster deltog ofta i gemenskapen i parken.

Parken är utformad som en jaktstjärna med 4 huvudstråk och 8 radiella gångar däremellan. Huvudstråken finns fortfarande kvar, likaså några av de radiella gångarna, främst i södra delen av parken. I söder fanns på Heijkenskjölds tid, serveringen, danspaviljong och promenadstråk med blomsterarrangemang och i norra delen av parken även här blomsterarrangemang, men även slänggungor, karusell, teaterscen och exercisplatsen.

När Detlof Heijkenskiöld dog 1824 togs ansvaret och skötseln över av hans son Carl Gustaf och även dottern Charlotta var en drivande kraft, men när Carl Gustaf hastigt avled 1833 så hade hans hustru inget intresse av parken och en tynande tillvaro blev följden. När sedan folkrörelserna tog fart i början av 1900-talet, så startade nykterhetsrörelsen återigen upp verksamheten i Krokbornsparken och sedan dess har aktiviteter skett i parken, med mer eller mindre stort utbud under årens lopp.

Klicka här för att ladda ner spelet
A brief history

In 1796 Detlof Heijkenskiöld began creating a park, Krokbornsparken, for his workers and servants to relax and enjoy themselves in a sober and urbane manner. A park for the people, to contribute to people's well-being and community was very unusual at this time. The factory owner and his family and guests participated often in the community in the park.

The park is designed as a chase star with four main thoroughfares and eight radial passages between. Main arteries are still there, as are some of the radial corridors, mainly in the southern part of the park. In the south were on Heijkenskjölds time, the cafeteria, dance pavilion and promenade with flower arrangements and in the northern part of the park also flower arrangements, but toss swings, carousel, theater and parade ground as well.

When Detlof Heijkenskiöld died in 1824 his son Carl Gustaf the management of the park and also the daughter Charlotta was a driving force, but when Carl Gustaf suddenly died in 1833 his wife had no interest in the park and a languishing ensued. When the workers union became popular in the early 1900's, the temperance started again in Krokbornsparken.

Click here to download the gameAdditional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.