Skip to Content

<

PP Svini hnizdo

A cache by lions.gc Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/19/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

               PP Svini hnizdo


Přírodní památka Sviní hnízdo představuje dva zachovalé porosty lesního komplexu Lesné v Javořinské hornatině v jižní části CHKO Bílé Karpaty. Skládá se ze dvou samostatných částí vzdálených od sebe asi 400 m, které jsou situovány v horní části uzávěru pramenné mísy potoka Kazivce a hřbetu spojujícího Lesnou s kótou 650,6 m. Větší ze dvou částí (4,89 ha) se nachází asi 1,5 km severně od osady Vápenky v nadmořské výšce 560 až 610 m, druhá, podstatně menší (0,45 ha) leží asi 400 m JJZ, pod kótou 650,6 m v nadmořské výšce 635 až 645 m a přímo sousedí s NPR Porážky. Katastrální území Slavkov u Uherského Brodu, CHKO Bílé Karpaty. Zřízeno Vyhláškou Okresního úřadu Uherské Hradiště ze dne 1. 8. 1991 jako CHPV Sviní hnízdo. Evidenční kód ÚSOP: 1434. Kategorie IUCN: řízená rezervace. Celková výměra: 5,34 ha. 

Předmět ochrany: Lesní porosty s typickou skladbou dřevin původních dubohabrových lesů středních poloh Bílých Karpat. Vyskytují se zde typičtí zástupci flóry a fauny dubohabrových lesů, z nichž někteří patří mezi druhy ohrožené.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad území tvoří svodnické souvrství (paleocén-maastricht) bělokarpatské jednotky magurského flyše s vápnitými jílovci, slínovci a vápnitými pískovci. Půdním typem je kambizem typická až pseudoglejová, půdy jsou středně hluboké až hluboké, humózní, středně zásobené vodou.

Natura 2000: Přírodní památka Sviní hnízdo se nachází na území CHKO Bílé Karpaty, jehož část o celkové rozloze 20 043,3080 ha byla vyhlášena jako Evropsky významná lokalita Bílé Karpaty 

Ke keši : Keška se nachází na úvodních souřadnicích a je mystery jen proto že je zamykatelná, klíček najdete v místech tam kde je umístěna i keš.

Přeji příjemnou procházku , hlavně pěkné počasí a dobrou náladu sebou.

TOPlist

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.