Skip to Content

<

Kvetena Ceske republiky

A cache by Martin296 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/27/2016
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš se vám pokusí představit rozmanitost naší flóry a poukázat na její původ. Na výchozích souřadnicích jí ale nehledejte.


Květena České republiky

Česká republika dle fytogeografického členění světa patří do Holarktické oblasti. Tento celek má tzv. cirkumpolární rozšíření (to znamená, že se táhne ve směru zeměpisných rovnoběžek podél celé planety). Zaujímá oblast Evropy (Západopalearktická část), Asie (Východopalearktická část) a Severní Ameriky (Nearktická část). V rámci Evropy se dále dělí na biogeografické provincie, které jsou dány především klimatickými podmínkami.

Oblast Čech spadá do kontinentální provincie, která zaujímá v porovnání s ostatními provinciemi největší rozlohu. Typické rostlinné společenstvo, pro tuto provincii jsou listnaté a smíšené lesy. Kontinentální provincii lze dále dělit na tzv. subprovincie. Na území našeho státu dochází ke styku čtyř těchto subprovincií, z nichž největší rozlohu zaujímá subprovincie Hercynská. Hercynská subprovincie se vyznačuje často kyselým podložím, relativně velkým množstvím druhů, ale malou lokální diverzitou (tj. vegetace je všude velmi podobná). Dále k nám zasahují okrajově subprovincie Polonská, Karpatská a Panonská. Polonská subprovincie zaujímá Ostravsko a je typická vyšší úživností, ale i silným vlivem člověka (továrny apod.). Karpatská subprovincie zasahuje na Zlínsko a charakteristické je pro ni vápencové podloží s bučinami a loukami. Panonská subprovincie zasahuje na jižní Moravu a vyznačuje se vyšší teplotou a suchomilnými rostlinnými společenstvy, jako jsou stepi, slaniska a xerotermní doubravy.

Dělení naší květeny na provincie a subprovincie je užitečné, ale abychom mohli lépe studovat vegetaci, je třeba podrobnějšího členění. K tomuto účelu existuje regionální členění České republiky, pomocí kterého je naše území rozděleno na 98 fytogeografických oblastí. Tyto oblasti se sdružují do regionů Termofytika, Mezofytika a Oreofytika.

  • Termofytikum představuje azonální (nevázaný na zeměpisnou šířku) typ vegetace s vyššími teplotami, jejíž kvality jsou nejvíce zastoupeny v otevřených stanovištích (bez zalesnění). Řadíme sem různé stepi, slaniska a ze zemědělského hlediska ho můžeme definovat řepařským a kukuřičným výrobním typem.
  • Mezofytikum je zonální typ (vázaný na zeměpisnou šířku) a představuje hlavně lesní společenstva s doubravami a odpovídá tak nejvíce typickému rostlinnému společenstvu střední Evropy. Ze zemědělského hlediska je to bramborářský výrobní typ.
  • Oreofytikum je zase azonální a zahrnuje horskou vegetaci, především horské bučiny a smrčiny. Typické jsou také horské pastviny.

Regionální fytogeografické členění České republiky (Zdroj:http://www.infodatasys.cz/lesnioblasti/cr/fytogeog.htm)

Je jasné, že každý z těchto regionů je charakteristický určitým počtem specifických rostlinných druhů, které není možné přirozeně nalézt jinde než právě tam. To vede k relativně vysokému druhovému bohatství rostlin naší republiky. Podle současných údajů máme v květeně přibližně 3600 druhů rostlin (nepočítají se do toho nižší rostliny, tedy řasy, mechorosty apod.). Ne však všechny druhy jsou na našem území původní. Hovoří se až o 1500 druzích, které byly na naše území zavlečeny a nyní se volně vyskytují. Způsobů, jak se sem takové druhy mohou dostat je spousta. Mnohé druhy se šíří podél různých komunikací (silnice, železnice…), další se k nám dostanou jako okrasné rostliny do zahrádek, odkud se dále šíří do volné přírody. Některé takové druhy se označují jako tzv. invazní, tj. takové, které se nekontrolovatelně šíří a utlačují naše původní druhy. Můžeme jmenovat trnovník akát nebo křídlatku japonskou.

Ke keši:

K vyluštění keše by vám měli stačit následující obrázky rostlin, které můžeme nalézt v naší květeně. Luštění to nebude zrovna jednoduché, protože odhalením názvu rostliny to teprve začíná (a někteří se možná obejdou i bez něj). Jakmile zjistíte názvy rostlin, musíte přijít na to, co s nimi. Možná přestane být užitečný internet a budete se muset poohlédnout po jiném zdroji užitečných informací. Ovšem ti, kteří vědí kde hledat to mohou zjistit i na internetu. 

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

Vzorec:

N 50°0A.BCD

E014°3E.FGH


Ověření souřadnic:

GeoCheck.org

Krabička se nachází na celkem klidném místě, ale přesto dbejte prosím opatrnosti při vyjímání z úkrytu a následném vracení. Obzvláště v letních měsících se může někde vynořit nějaký zvědavý mudla. Dal jsem terén 3, 5, i když pro vyšší postavy to může být mnohem jednodušší, menším postavám jsem poblíž nechal něco, co jim pomůže dostat se ke krabičce. Jen prosím nenechávejte onu věc přímo u keše, díky.

Přeji příjemné luštění a pevné nervy s hledáním správného řešení. Je pravděpodobné, že na to nepřijde každý, ale o tom to je. Do keše vkládejte pokud možno pěkné věci, nebráním se ani vkládání kinderšrotu, pokud bude držet pohromadě. Jinak samozřejmě CWG, TB a GC vítány. Při vkládání a vybírání věcí z keše nezapomeňte na pravidla fair trade, aby i ti co přijdou po vás, našli věci ve stejné hodnotě jako vy nebo o něco cennější. V lozích se prosím zdržte spoilerů, týkajících se ať už místa uložení nebo způsobu zisku souřadnic. Umožněte zábavu i ostatním. Pokud máte nějaké dotazy, rád vám na ně odpovím prostřednictvím e-mailu simak-m@seznam.cz. Přeci jen chci, aby keš někdo našel smiley

Pro první tři nálezce je připravená botanická odměna.

Velké poděkování patří Rico rewievrovi za pomoc při hledání správného místa pro úkryt a užitečné rady.

Tuto keš bych rád věnoval jako dárek své milované Grimpereau.

Lovu zdar!!!

Additional Hints (Decrypt)

Anuber

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

235 Logged Visits

Found it 227     Write note 5     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 47 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.