Skip to content

Galun Traditional Geocache

Hidden : 06/04/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

  • otočić je kopno potpuno okruženo morem površine od 0.01 do 1 km2
  • an islet - land completely surrounded by sea with an area of 0.01 to 1 km2

HR

Galun je nenaseljeni otočić u hrvatskom dijelu Jadranskog mora. Pripada Kvarnerskoj skupini otoka. Nalazi se oko 2 kilometara od mjesta Stara Baška na otoku Krku. Administrativno je dio općine Punat. Njegova površina iznosi 0,06 km². Dužina obalne crte iznosi 1,28 km. Obale su niske, ali kamenite i nepristupačne osim malenog mula kraj svjetionika. Svjetionik s 12 metara nadmorske visine za tri metra prelazi najvišu točku na otočiću. Na sjevernoj strani otočića je hrid, a s jugoistočne plićina. Vegetaciju na otoku čini samo nisko raslinje.

Na Galunu obitava velika kolonija galebova. Ako se zateknete na otoku u periodu od travnja do lipnja, izbjegavajte hod po otoku da ne smetate galebove u gniježđenju i držite se njegovih rubnih dijelova. Zakonom je zabranjena svaka radnja kojom ga se ometa i uznemiruje u njegovom prirodnom životu i slobodnom razvoju (rastjerivanje, proganjanje, hvatanje, držanje, ozljeđivanje i njegovo ubijanje, te oštećivanje njihovih gnijezda ili legla i obitavališta). 

Cache se ne nalazi kraj gnijezda i može mu se pristupiti u bilo koje doba.

EN

Galun is an uninhabited islet in the Croatian part of the Adriatic Sea. It belongs to the Kvarner group of islands. It is located about 2 kilometers from the town of Stara Baška on the island Krk. Administratively, it belongs to Punta.Its area is 0.06 square km's. Length of coastline is 1.28 km. The coast is low, but rocky and inaccessible except for a small mole near the lighthouse. The lighthouse with its 12 meters of height exceeds the highest point of the islet for 3 meters. On the northern side of the island there is a skerry and on the SE a shoal. The vegetation is low. 

Galun is the inhabit of a large colony of seagulls. If you find yourself here in the period from April to June, avoid walking on the island in order not disturb the nesting gulls and stay close to the peripheral parts. The law prohibits any action which it hinders and disturbs the seagulls in their natural life and free development (including chasing, capturing, holding, injuring and killing him, and damaging their nests or litters and habitat).

The cache is not placed close to any nest and can be accessed anytime.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Va ebpxf, ba gur ornpu. Fgvpx gb gur pbbeqf naq ARJ fcbvyre cvp.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)