Skip to content

CWG hotel Bradlec Traditional Geocache

Hidden : 06/10/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška jest založena ku potěše obce kačerské a dostupná jest pěšmo, koňmo a i bicyklem možno jest k ní dojeti. Oře ocelové jest možné ponechati na nedaleké pastvině, pro ně vyhrazené (rozuměj - parkoviště)


Každý kačer nechť má na paměti, že skrýš samotná ze dvou částí se sestává. Část první (Prima) jest pro zápis určená a též brouky cestovní (englicky hovořícími pážaty též travelbugy zvané) jest možno do ní vložiti. Část druhá (Secunda) jest toliko pro výměnu zeměpenízů dřevěných (zovou se též CWG) určena. Pakliže kačer sbírku chlubnou zeměpenízů dřevěných vlastniti nehodlá, může návštěvu této části vynechati.

Pamětlivi buďte, že slušný mrav velí zeměpeníze pouze kus za kus směňovati - v případě opačném se státi může, že hněv zakladatelův nemalý bude.

Skrýš samotná lehko spatřitelná jest - buďte prosím pamětlivi dobrého ukrytí při svém odchodu, nechť skrýš ostatním radost dělati mohe wink.

Additional Hints (Decrypt)

Onfnyg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)