Skip to content

<

The Southern

A cache by Team Davidsson Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/13/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
OBSERVERA

Du kommer nu att träda in i en byggnad som inte alls underhålls. Fastighetsägaren tar inget ansvar för säkerheten i byggnaden. Allt du gör inom och på väggarna sker på egen risk.

Det finns tekniska installationer på, i och runt tornet. Det är absolut förbjudet att vidröra dessa, då mycket tillhör ytterst känsliga mätinstrument som inte ska utsättas för statisk elektricitet. Vi har tillstånd att vara i byggnaden, men om någon rör det tekniska så är det slut. Den som orsakat problem kommer att bli polisanmäld. Kameror skyddar platsen.
Det finns en stark önskan att du lägger med en bild i loggen på dig själv när du utför något T5-moment på denna cache.

Välkommen till ett äventyr i Örebros södra vattentorn. Denna fina byggnad har försett Örebroarna med lagom trycksatt vatten under åren 1887-1958. Från början var tornet 35 meter högt, men 1928 höjdes taket åtta meter. Man ser tydligt höjningen på utsidan där den nyare delen är av betong, och den äldre är av sten. När tornet till slut inte räckte till byggdes den välkända Svampen i norra Örebro. Fram till idag har Svampen räckt till, men under 2018 kommer ett nytt torn att byggas ett par km söder om detta södra torn.


Ditt uppdrag är enkelt:
Ta med dig 40 meter rep.
Ta dig in genom “dörren” vid brandtrappans slut. Föreslår kod 217 för enkelhetens skull.
Ta dig upp till den påbyggda delen och hitta en markerad ankringsplats.
Ta dig ner genom golvet två våningar. Sök efter en stor vit ledtråd på vägen.
Ta dig upp igen för trappan. Pusta.
Ta och täck för hålen i golven igen med lastpallarna.
Ta dig ut genom dörrarna som sitter med packremmar. Var förankrad när du öppnar dem.
Ta dig ner längs utsidan och hitta nästa ledtråd vid ett fönster.
Ta dig upp igen. Pusta än mer.
Ta dig samman och sätt ihop ledtrådarna
Ta packremmarna och lås igen dörrarna du nyss använde.
Ta dig till finalplatsen och logga den mest GeoTouriska burken på denna GeoTour.
Ta och skriv en fantastisk logg med goa bilder i.

Se nu till att ta det varligt och fint och njut av stunden!
NOTE

You are about to enter a building that is no longer maintained. The owner accepts no liability for safety issues. Everything you do inside and on these walls, is at your own risk.

There is a lot of technical equipment in, on and around the tower. It is strictly forbidden to touch anything, since most things are parts of extremly sensitive survey equipment, which is sensitive to static electricity. We have recieved permission to enter the building, but if anyone touches technical equipment it is over. Anyone causing problems will be reported to the authorities. Note: There are cameras monitoring the premises.


You are strongly encouraged to post a photo with your log, showing you in a T5 position at this cache.


Welcome to an adventure in Örebro’s Southen Watertower. This fine building provided the people of Örebro with perfectly pressurized water between 1887 and 1958. In the beginning the tower was 35 meters high, but the roof was elevated another eight meters in 1928. You can easily see the difference between the older part and the newer one. Hint: Where stone meets concrete. When this tower was no longer suitable to maintain water pressure for the expanding city, the famous water tower Svampen (the Mushroom) was built in northern Örebro. Svampen has worked satisfactorily until now, but a new tower will be erected in 2018, just a few kilometers south of here.

Your mission is simple:
Bring some 40 meters of rope.
Go in through the “door” where the fire escape ends. For your convenience, the recommended combination is 217.
Take your equipment up to the newer part and find the clearly marked place for anchoring.
Rappel down two floors through holes in the floor. Look for a big white clue.
Take the two flights of stairs again. Take a breath.
Re-cover the holes in the floors again with the pallets.
Open the doors that are strapped shut. Be careful when opening.
Rappel down the facade. Look for another clue by a window.
Walk up again. Take a few more breaths.
Gather yourself and solve the mystery by adding the clues.
Replace the straps and lock the doors you’ve just used.
Proceed to the final, where you’ll find the most GeoTouristic cache on the entire GeoTour.
Go home and write a fantastic log with nice photos.

And most of all, please be careful and enjoy!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.