Skip to content

<

Posemberi c.2 - Tvrz Tynice

A cache by pajan77 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/11/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

(CZ) Keš Pošembeří č. 2 - Bývalá Tvrz Týnice
(EN) Pošembeří Cache No. 2 - Fortress Týnice

Tato keš byla založena v rámci projektu „Čisté Pošembeří = cesta k environmentální odpovědnosti“ (Evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-7175/OŽP/2015).(CZ) Pošembeří č. 2 - Bývalá Tvrz Týnice

Tvrz v dnes zaniklé obci Týnice vystavěli zřejmě johanité, kteří vlastnili obec ve 2. polovině 14. století. První a také jediná písemná zmínka o tvrzi je z roku 1437, kdy ji císař Zikmund postoupil Hanuškovi ze Stupnic. Týnice byla vypálena za třicetileté války a zničena byla také tvrz, využívaná v té době již pouze k hospodářským účelům. Zničená tvrz pak byla v roce 1723 přestavěna do velké barokní sýpky a v této podobě se dochovala dodnes, byť ve velmi chátrajícím stavu.

V roce 2015, v rámci akce Ukliďme Pošembeří, byla u sýpky zlikvidována velká černá skládka. Ačkoliv se okolí vyčistilo, v současnosti se začínají v okolí sýpky opět objevovat hromady odpadků. Je až s podivem, když jsou lidé schopni naložit odpadky do auta a odvézt je až sem, že tyto odpadky neodvezou do sběrných dvorů.

O keši
Pro nalezení samotné keše musíte něco spočítat. Na zadaných souřadnicích nejdete ceduli, na které je uvedeno čtyřmístné číslo cyklostezky (číslo ABCD). Dále je zde betonová cesta, vedoucí z kopce dolu. Tato cesta je vytvořena z panelových bloků. Tyto bloky jsou uloženy v několika pruzích. Kolik je těchto pruhů, je pro vás číslo E. Finální keš spočítáte takto:
F = E - B
G = 1000 - (A * E)
H = (F * 100) + ((E * D) - F)
50 06.G, 014 50.H

Keš je krabička o velikosti 360 ml. Pro první tři nálezce je tam malý dárek. Dále obsahuje pár předmětů na výměnu. Keš obsahuje bonusové číslo B, které si zaznamenejte. Jedná se o číslo bonusové keše, kterou budete schopni najít po odlovení všech šesti keší Pošembeří.


(EN) Pošembeří No. 2 - Former Fortress Týnice
The fortress in the now defunct village Týnec apparently built by Johanits during 14th Century. The village and fortress were destroyed during the Thirty Years' War. Destroyed fortress was then rebuilt in 1723 into a baroque granary and in this form it survives today, even though in a very dilapidated condition.

In 2015, during the "Cleanup the Pošembeří" event, was at the granary cleaned large black dump. It's amazing, when people are able to load the garbage into a car, that these garbage don't take to scrap yards.

About the cache
For finding the final cacheyou have to count something. At the given coordinates do will see a sign with four-digit number (number ABCD). Furthermore there is a paved road leading downhill. This path is made from prefabricated blocks. These blocks are stored in several lanes. The number of these lanes is for you number E. The final cache calculate as follows:
F = E - B
G = 1000 - (A * E)
H = (F * 100) + ((E * D) - F)
50 06.G, 014 50.H

Cache is small box about the size 360 ml. For the first three cachers it includes small gift. It also includes some gift for exchange. Cache contains bonus number B. You should note it, because you'll need it to find bonus cache.

Additional Hints (Decrypt)

ancebgv / bcbfvgr fvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.