Skip to content

<

Posemberi c.7 (BONUS) - Liblicke vysilace A

A cache by pajan77 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/28/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

(CZ) Pošembeří BONUS - Liblické vysílačky A

(EN) Pošembeří BONUS - Liblice radio transmitter A

 (CZ) Pošembeří č. 7 (BONUS) - Liblické vysílačky A
Bonusová keš je umístěna blízko místa, kde stály Liblické vysílače A. Jejich stavba započala v roce 1930, první pokusné vysílání zde bylo uskutečněno 13.8.1931 a slavnostní zahájení vysílání začalo na státní svátek 28.10.1931. Trvale začal vysílač pracovat 31.12.1931 na frekvenci 617 kHz. V té době to byl nejsilnější vysílač v Evropě.


Jednalo se o dvě samonosné věže bez kotvení vyrobené z křemíkové oceli. Vysoké byly 150 metrů a každá věž vážila 150 tun.

Byly od sebe vzdáleny 250 metrů a postaveny byly na porcelánových izolátorech na betonovém základě.


Věže zde stály až do 11.8.2004, kdy byly odstřeleny.


Jako jejich náhrada se v roce 1972 začaly stavět nové vysílače, které jsou umístěné opět v katastru Liblice. Jedná se o nejvyšší stavbu Česka s výškou 355 metrů.
O keši
Na souřadnicích najdete místo k zaparkování. Finální pozici vypočítáte díky bonusovým číslům z kešek Pošembeří 1. až 6 a jedná se o pozůstatky po technických budovách.

Zde je vzorec pro výpočet:
G = (A * 100) + (E * 10) + C + D
H = (F * 100) + (B * 10)

Kontrolní součet všech bonusových písmen A až F je 20.
N 50° 04.G
E 014° 52.H

Keš je krabička o velikosti 500 ml. Pro první tři nálezce je tam malý dárek. Dále obsahuje pár předmětů na výměnu. Keš nedokázete odlovit, pokud je v okolí vysoká voda! Nestává se to často, ale počasí je stále nestabilnější.


(EN) Pošembeří No. 7 (BONUS) - Liblice radio transmitter A
The bonus cache is located close to the place where Liblice transmitter A were standing. Its construction began in 1930, the first experimental broadcasting here was carried out on 13th of August 1931 and the opening ceremony broadcast was held on national holiday 28th of October 1931. Permanent transmitting began on 31st of December 1931 with a frequency of 617 kHz. At that time it was the most powerful transmitter in Europe.
There were two self-supporting towers without special fixation made of silicon steel. The high was 150 meters and each tower weighed 150 tons. They were away from each other 250 meters and were built on porcelain isolators on a concrete base.
The towers stood here until 11th of August 2004, when they were destroyed.
As a substitute in 1972 began building new transmitters that are placed again in the cadastral Liblice. It is the tallest building in Czechia with a height of 355 meters.
About the cache
At the coordinates you'll find a place to park. The final position you'll calculate thanks to the bonus numbers of caches Pošembeří No. 1 to 6 and it is the remains of technical buildings for the towers. Here is the formula for calculation:
G = (A * 100) + (E * 10) + C + D
H = (F * 100) + (B * 10)

The checksum of all bonus letters from A to F is 20.
N 50° 04.G
E 014° 52.H

Cache is small box about the size 500 ml. For the first three cachers it includes small gift. It also includes some gift for exchange. The cache can not be reached when high water is around! It does not happen often, but the weather is continuously unstable.

Additional Hints (Decrypt)

Xbzía / Puvzarl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.