Skip to content

Lutra lutra Traditional Geocache

Hidden : 07/21/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Uttern är ett eurasiskt rovdjur tillhörande familjen mårddjur. Det vetenskapliga namnet är Lutra lutra.

Uttern är ett smidigt, långsmalt djur med korta ben, brett huvud och lång, muskulös svans. Den har en längd på 50-100 centimeter, svanslängd på 28-55 centimeter och en vikt på 3-11 kg. Pälsen är ljusbrun med en nästan vit haklapp.

Uttern är huvudsakligen nattaktiv, men kan även vara i rörelse under dagen i ostörda områden. Den är en skicklig simmare och kan dyka upp till fem minuter! Vanligtvis är den dock inte under vatten i mer än 30 sekunder. På land rör sig uttern skuttande.

Uttern är Smålands landskapsdjur, men finns i Europa, Asien och västra Nordafrika.

I Sverige är uttern rödlistad som sårbar och helt fridlyst sedan 1969.

Antalet uttrar i Sverige var på 1980-talet endast cirka 500 exemplar. 20 år senare hade dock antalet ökat till drygt 2000, bland annat efter att mängden miljögifter minskat i den svenska naturen. De flesta djuren finns kring norrlandsälvarna och endast ett fåtal i de södra delarna av landet.

Främst har det låga antalet uttrar berott på miljöföroreningar, men också på grund av vattenregleringar, jakt och röjning av strandvegetation. Många uttrar dödas också i trafiken när de försöker korsa en väg som utgör ett vandringshinder.

Just av den anledningen finns det stängsel och tillhörande faunapassage som du finner vid båda sidorna av väg 348 vid sträckan där denna gömma finns!

Hoppas du får chansen att se en av de skygga uttrarna!

(CO har, trots Anundsjöbo av födsel och ohejdad vana, aldrig sett någon utter i området…)

 

Källor: Wikipedia och www.naturvardsverket.se

Additional Hints (No hints available.)