Skip to Content

<

Zkamenely strom Loket

A cache by Petrs11+Ashrak_22 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/16/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zkamenělý strom Loket


Co jsou to zkameněliny a jak vznikají


Seznámíme se s procesem fosilizace - jedná se o velmi náhodný jev, díky němuž i dnes nalézáme pozůstatky organismů staré stovky milionů let. Fosilie neboli zkamenělina je zbytek, otisk či stopa uhynulého živočicha uchovaná v sedimentu. Aby mohl být nález za zkamenělinu považován, musí splňovat určité podmínky:

musí být důkazem existence organismu vyjma chemozkamenělin (např. ropa)
musí přinášet informaci o morfologii organismu, byť vágní jako např. stopy či výkaly
musí být alespoň jednu geologickou dobu stará. To znamená, že zkamenělina nesmí být recentní (ze současné doby, od konce poslední doby ledové, což bylo před 10 000 lety).
nesmí být vytvořena lidskou rukou

Některé specifické typy zkamenělin:


Ichnofosilie jsou stopy po organismech zachované v sedimentu, které pomáhají určit stáří, hloubku a další informace o prostředí, ve kterém sediment vznikal. Zvláště důležité jsou tam, kde chybí klasické zkameněliny (body fossils). Důležité je, že jsou na rozdíl od organismů nepřemístitelné a vypovídají tak o podmínkách přímo na místě. V současné době se dělí do 7 skupin: stopy po lezení, odpočívání, útěku, bydlení, požírání, kultivaci a stopy po pasení. Ichnofosiliemi se zabývá paleoichnologie.
Koprolity jsou fosilizované exkrementy.
Pravé zkameněliny jsou vzácné, zvláště ve starších sedimentech. Jedná se o nepřeměněné zbytky organismů. Klasické zkaměněliny, např. trilobiti, nejsou pravé, protože z jeho schránky se nezachovalo vůbec nic, protože jeho schránka byla nahrazena minerály, které zachovaly její původní tvar schránky. Mezi pravé zkameněliny můžeme zařadit např. žraločí zuby z druhohorních sedimentů, či populární mamuty zamrzlé v ledu.

Jak běžná zkamenělina vzniká? Ukážeme si proces fosilizace trilobita:

Úmrtí

Trilobit po úmrtí na dně moře. Začínají se rozkládat měkké orgány.

Překrytí sedimentem

Po uhynutí je pomalu pohřbíván sedimentem.

Mineralizace

Množství sedimentu nad trilobitem stále vzrůstá a i schránka se začíná rozkládat, ale jak pomalu ubývá, je nahrazována jinými minerály

Za miliony let je zkamenělina již mineralizovaná a i měkký sediment, který byl dříve na dně, se změnil v pevnou horninu.

Eroze

Nakonec eroze odkryje vrstvy se zkamenělým trilobitem.

Pak už stačí jen štěstí a trilobita nalézt.

Podmínky vzniku zkamenělin


Zachování zbytků organismu v podobě fosilie je situace velmi náhodná a k tomu, aby proběhla, je nutné splnění několika podmínek:

• Samotný organismus musí být schopný fosilizace. Zejména musí obsahovat pevné a odolné části, protože ty měkké se velmi rychle rozkládají. Organismy, které jsou tvořeny jen měkkými tkáněmi, mají šanci stát se zkamenělinou velmi malou, a to jen za velmi specifických podmínek, ale spíše často nalézáme jen stopy po jejich činnosti - ichnofosilie.
• Tělo musí být co nejdříve po uhynutí uchráněno před rozkladnými procesy. Toto v drtivé většině případů zajistí překrytí organismu sedimentem. Vrstva usazenin se mnohem lépe tvoří ve vodním prostředí než na souši, proto většina zkamenělin pochází z oceánů, moři a jezer (ať už tam organismy žily nebo byly splaveny). Na souši může zakrytí organismů nastat např. při sopečných erupcích nebo písečných bouřích a také se často uchovávají zejména zbytky obratlovců v jeskyních, ale i tam hraje roli voda, která kosti zakryje jílovitými usazeninami.
• Charakter sedimentu také podmiňuje vznik zkameněliny. U něj záleží na mnoha faktorech. Např. čím jemnozrnnější materiál, tím lépe. Také je lepší pro vodu nepropustný sediment než sediment propustný. Velmi důležitý je i chemismus sedimentu ve vztahu k chemismu organického zbytku. V sedimentu se také musí nacházet příznivé minerální roztoky, aby postupně nahrazovaly organický zbytek.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, může nastat proces fosilizace, ale další osud zkameněliny je spjat s osudem sedimentu, což znamená, že pokud se dostane sediment do vysokých tlaků a teplot, může být zkamenělina zničena. Takto bývají zkameněliny nenávratně zničeny zejména ve starých horninách.

Zkamenělý strom


Kmen stromu byl nalezen nedaleko Lokte v uhelném povrchovém lomu. Patří blíže neurčenému stromu z lesa, který pokrýval naší krajinu asi před ….. milióny let. Les byl zažehnut, rozlámán a zasypán sopečnou erupcí. Proces zkamenění probíhalo pod zemí bez přístupu kyslíku. Podzemní vody vyloužily ze sopečných popelů minerální látky a znovu je vysrážely do buněčné sítě kmene. Na rozdíl od ostatních fosilií, které jsou často pouze otisky, se jedná o třídimenzionální reprezentaci původního organického materiálu. Kmen byl mineralizován krátce po přesypání, proto se zachoval téměř kruhový průřez a nejmenší detaily, jako jsou úchyty větví a letokruhy.

Podmínkou uznání logu je potřeba zaslání odpovědí na tyto otázky:

  1. Jak starý byl les, ze kterého pochází tento zkamenělý strom? - Wie alt war der Wald aus dem dieser versteinerte Baum stammt?
  2. Změřte délku zkamenělého stromu a jeho výšku (na straně blíže k silnici) - Messen sie die Länge des versteinerten Baum und seine höhe (an der Seite näher zur Strasse)
  3. Jakou barvu má část kmene označená kroužkem? - Welche Farbe hat der Stück der mit einem Kreiss angezeigt ist?
  4. Dobrovolný úkol – nahrajte k logu obrázek z okolí kmene tak, aby neprozrazoval některou z odpovědí

Odpovědi zasílejte přes profil, poté můžete ihned logovat, pokud bude něco špatně, ozvu se (nejprve zasílejte odpovědi, až poté logujte).

Zdroje:
Informační tabule na místě
http://www.gweb.cz/clanky/clanek-23/
http://www.gweb.cz/clanky/clanek-24/

Additional Hints (Decrypt)

zrge fr ohqr ubqvg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

871 Logged Visits

Found it 862     Didn't find it 2     Write note 6     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 590 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.