Skip to Content

<

Špilja šupljara

A cache by team gebrook Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/12/2016
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Hrvatski:

Procjeđivanjem vode kroz raspucanu površinu otapala se vapnenačka stijena. Pritom su se proširivale podzemne pukotine i stvarali kanali. Urezivanje kanjona Donjih jezera i povećanje podzemnih šupljina ispod jedne vrtače smještene na rubnom dijelu kanjona, doveli su do nestabilnosti i urušavanja dna vrtače, odnosno svoda spilje. Pritom se otvorio pristup skrivenim prostorima i prolaz prema današnjem jezeru Kaluđerovac. Vertikalan prolaz koji je prohodan povezuje bočne kanale i dvorane. Dvije dvorane otvorene prema prolazu, vrlo su jednostavne, uglavnom bočnom kanalu razvijeni uglavnom gomoljasti oblici.

Šupljara je podzemno špiljsko stanište s posebnim ekološkim čimbenicima. Temperatura špiljskog prostora je stalna, oko 10,5°C, a zrak u potpunosti zasićen vlagom. Zbog ovako nepovoljnih uvjeta, Šupljaru nastanjuje posebno prilagođena špiljska fauna. Iako se ne može podičiti velikim prostorom, Šupljara ne samo da je bogata špiljskom faunom, nego su upravo iz nje neke vrste prvi put pronađene i znanstveno opisane! 22. lipnja 1895. kustos prirodoslovnog muzeja u Beču, Rudolf Sturany ovdje je sakupio jedan primjerak lažištipavca, kojeg je bečki stručnjak za ovu skupinu paučnjaka Max Beier 1928. opisao kao novu vrstu Neobisium speluncarium. Ovaj relativno veliki lažištipavac endemičan je za šire područje Nacionalnog parka. Jedan od najsitnijih troglobionata tek je 1 mm veliki puž Zospeum isselianum koji puže po vlažnoj sigovini i hrani se mrtvom organskom tvari iz špiljskog sedimenta. Dvojenoge su zastupljene špiljskom svojtom iz roda Brachydesmus, a od lažištipavaca u Šupljari je utvrđen i sitni meuselov lažištipavac (Chthonius subterraneus meuseli), endem Hrvatske opisan s Velebita. Uz ove troglobionte, u Šupljari nalazimo i troglofile, vrste koje tek povremeno borave u špilji (špiljski trčak Laemostenus cavicola čest špiljski konjic Troglophilus cavicola, leptir Triphosa dubitata  …).

bez ili s vrlo malo špiljskih ukrasa, dok su u dvoranama u najdužem

Naredva:

Na gore koordinirati pronađete informacije ploča s odgovorima na sljedeća pitanja:

1. Ono što je konstanta temperatura u špilji?
2. Od kada je to pećina je geološki spomenik?

  1. Ovo mjesto je dolina koja nam objašnjava što je dolina (internet)?li>
  2. Ako idete niz stepenice naći ćete znak s visine od špilje. Mi bi željeli znati koliko je visina špilje.

 

Osim toga, bili bismo Vam zahvalni fotografiju u špilji ili u info panelu o cijeni

 

The cave

 

English

As water drains through the cracks in the surface of the rock, it dissolves the limestone rock.

This in turn widened underground fissures to create channels. The creation of the lower lakes canyon and the expansions of the underground fissures under a doline situated at the edge of the canyon led to instability and caving in of the base of the sinkhole, wich in fact was the floor of the cave. This openend acces to a hidden area and the passage towards today's Kaluderovac  lake.

Vertical passage is passable connecting side channels and halls. Two rooms open to passing, are very simple, usually with no or very little cave decorations, while in the halls of the longest side channel developed mainly bulbous forms.


Šupljara the underground cave habitat with specific environmental factors. The temperature of the cave is constant, about 10.5 ° C and the air is fully saturated with moisture. Due to the unfavorable conditions, Šupljara inhabiting specially adapted cave fauna. Although we can not boast a large space, Šupljara not only the rich cave fauna, but are just out of some kind first discovered and described scientifically! June 22, 1895 curator of Museum of Natural History in Vienna, Rudolf Sturany here collected a copy falsescorpions, which the Viennese expert on the group arachnid Max Beier in 1928 described it as a new kind of Neobisium speluncarium. This relatively large pseudoscorpion endemic to the wider area of ​​the National Park. One of the smallest troglobites is only 1 mm large snail Zospeum isselianum who crawl on the damp speleothems and feed on dead organic matter from the cave sediments. Millipede represented cave taxon of the genus Brachydesmus and of pseudoscorpions in Šupljara is determined and small meuselov pseudoscorpion (Chthonius Subterraneus Meuse), Croatian endemic species described from Velebit. With this troglobionts, in Šupljara find and troglophiles, species that only occasionally stay in the cave (cave Trčak Laemostenus cavicola common cave konjic Troglophilus cavicola, butterfly Triphosa dubitata ...).

Questions:


At the coordinates above you will find the infopanel to awnser the following questions:

In case the infoshield is broken the awnsers 1 until 3 can be found on the internet as well.
1. What is the constant temperature inside this cave?
2. Since wich year this geological monument?

3 This place is a doline explain us what is a dolina (internet).

4. If you go down the stairs you will find a sign with the heigt of the cave. We would like to know whats the height of the cave.

 

(optional)If it is possible we would like to see a picture of you/you're GPS in the cave or at the coordsabove

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

590 Logged Visits

Found it 583     Didn't find it 1     Write note 3     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 432 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.