Skip to content

Tvrz Wallhubel Traditional Geocache

This cache has been archived.

gekk-cz: Při výstavbě cyklostezky byla skrýš, a bohužel i pozůstatek tvrze kompletně zničen. Nemá tedy smysl krabku obnovovat 🙁

More
Hidden : 08/08/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keška Vás zavede do míst, kde nejspíše ještě v 13. století stála tvrz sloužící pravděpodobně jako strážní objekt, pro ostrahu brodu přeš řeku Moravici na trase mezi dvěma nejstaršími městy severní Moravy - Bruntálem a Uničovem.Tvrz Wallhübel


Čtěte alespoň to, co je červeně :-)


Dochovaný pahorek tvrziště vydělený příkopem od stoupajícího svahu levé strany údolí horního toku řeky Moravice. Lokalita se nachází na katastru obce Malá Štáhle, asi 1,4 km od centra obce.
Ačkoliv je lokalita literaturou alokována na terase levého břehu Moravice, je toto sdělení poněkud zkreslující. Tvrziště je třeba hledat nikoliv podél břehu řeky, jak by se z textu dalo očekávat, ale asi až 250 m na východ, ve svahu, v malém lesíku na rozhraní s velkou loukou.
Žádný historický pramen o tvrzi v Malé Štáhli nehovoří, nelze tudíž přesně určit dobu založení ani dobu trvání existence tvrze. Starší literatura soudí, že tato lokalita byla založena jako strážní objekt, který kontroloval a chránil brod přes řeku Moravici, kterým šla cesta z Rýmařova přes pozdější Malou Morávku a Karlovu Studánku do Vrbna pod Pradědem. Situování tvrze by tomu napovídalo, kdy asi 250 m pod lokalitou teče Moravice a z místa lze dobře přehlédnout široké údolí takřka od soutoku Moravice s rýmařovským Podolským potokem až po úzké údolí severně nad Dolní Moravicí.

Tvrziště je tvořeno výrazným pahorkem s konstantním sklonem svahů. Od pozvolna stoupajícího svahu údolí řeky Moravice je jádro tvrze vyděleno (vyříznuto) pravidelným příkopem, který tvrziště chrání z východní a částečně severovýchodní strany. Před příkopem se nachází místo starého a dávno nepoužívaného lomu na kámen, který patrně zničil jakékoliv pozůstatky případného hospodářského zázemí před tvrzí.

Šířka příkopu se pohybuje od 8 do 10 metrů, jeho hloubka ode dna po horní hranu plochy jádra činí cca 3–4 m. Plocha před příkopem je od plochy jádra tvrze převýšena minimálně o 1 metr.

Samotné jádro tvrze, jak bylo již výše popsáno, je tvořeno výrazným pahorkem s terénně nevýraznou, rovnou horní plochou oválného tvaru s osami asi 15 x 10 m. Na západním úpatí pahorku jádra se nachází výrazný terénní stupeň, který může být snad pozůstatkem setřelého valu, který by chránil tvrz z této strany

Pár poznámek k samotné kešce:
Není nutno vstupovat za ohradník, do výběhu pro krávy.
Poblíž je posed, vypadá bytelně nicméně není třeba na něj lézt, tam keška není :-)
V keši není tužka !

Additional Hints (Decrypt)

Wr anchy, hirq išr qb chibqaíub fgnih cebfíz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)