Skip to content

Avas och Sanders skatt Traditional Geocache

This cache has been archived.

drickate: Har beslutat att arkivera denna. :(

More
Hidden : 08/20/2016
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ta med era barn, byt grejer och lek på lekplatsen! / Bring your kids, swap stuff and play on the playground!

---

SVENSKA (English below)

Den här skatten är gömd av Ava (7 år) och Sander (3 år). De hoppas att många barn kommer hit och byter saker, men andra cachare är såklart också välkomna.

Cachen är gömd i Kristinebergs strandpark. Här finns en lekplats, sommartid med plaskdamm. Kom och lek!

----

ENGLISH

This treasure ("skatt") was hidden by Ava (7 years old) and Sander (3 years old). They hope many children will come here and trade stuff, but other cachers are of course welcome too.

The cache is hidden in Kristinebergs strandpark. There is a playground here, and a kiddie pool in summertime. Come and play!

FTF: Hörnfeldt 2016-08-21 19:11 (3 min efter att jag fick mail om publicering!)
STF: self1sh, jacob03, Jimos 2016-08-21
TTF: nerggreb 2016-08-22

Additional Hints (Decrypt)

Haqre qvan söggre, cerpvf aäe qh xyvivg seåa fgra gvyy geä. / Haqre lbhe srrg, whfg jura lbh'ir fgrccrq sebz fgbar gb jbbq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)