Skip to Content

This cache has been archived.

Cenarius: Živjo,

Ugotavljam, da na moje opozorilo o potrebi po vzdrževalnem posegu ni bilo odziva. Ker zaklad ne ustreza več zahtevam iz Smernic za postavljanje zakladov, sem zaklad arhiviral. S tem sem med drugim tudi sprostil mesto za postavitev novega zaklada, ki bo ustrezal smernicam.

Če meniš, da imaš za nevzdrževanje upravičene razloge in želiš zaklad v bližnji prihodnosti obnoviti, mi to čim prej sporoči na elektronski naslov, naveden v mojem profilu. V sporočilu morata biti obvezno navedena GC koda in ime zaklada. Če bo zaklad ustrezal zahtevam iz Smernic za postavljanje zakladov in bodo razlogi za odarhiviranje utemeljeni, bom zaklad mogoče odarhiviral.

POMEMBNO:
V primeru trajnega arhiviranja zaklada, so lastniki dolžni odstraniti vse, kar so v zvezi z zakladom postavili na terenu (vsebnik in vse postavljene vmesne stopnje).

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Cenarius - slovenski pregledovalec prostovoljec
www.geocaching.com
Center za pomoč in Smernice za postavljanje zakladov

Log created by TheGrimReaper GSAK macro

More
<

Park Šenek

A cache by PURJ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/01/2016
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zaklad se nahaja na lepi lokaciji z dobrim razgledom na Polzelo in širše na Spodnjo Savinjsko dolino. Zaklad sestoji iz štirih točk. Začetne koordinate so vidne, za nadaljnjo najdbo pa jih najdete na predhodni točki. Za uspešno najdbo zaklada potrebujete navadno 9V baterijo  

FOR SUCCESSFUL FINDING YOU NEED SIMPLY 9V BATTERY! 


 

Ob dvorcu se je v 2. polovici 19. stoletja postopoma razvil tudi park. Kmalu po l. 1870 so lastniki na okoliške travnike zasadili prva drevesa.
Proti koncu stoletja so nekdanje zelenjavne vrtove ob dvorcu in kapeli po načrtu dunajskega vrtnega arhitekta Swenssona spremenili v okrasna vrtova s striženimi tisami in pušpanovimi živicami ter povezovalnimi stopnišči. Večji, južni vrt ob dvorcu ima v sredini še vodni okrasni bazen in paviljon na zaključku visoke zidne škarpe. Romantično podobo so dopolnjevale ozelenjena fasada, cvetoče grmovnice in bele vrtne klopi.


Bližnja naravna in oblikovana pobočja so ob sprehajalnih stezah imela razporejena raznovrstna parkovna drevesa, sajena posamič in v skupinah.  Prvotni park se je proti severu zaključil z drevesno razgledno skupino. Od tod se nadaljuje valovita travna planjava, okvirjena z gozdom. Tu je med obema vojnama bil dosajen razsežen drevesni park, o katerem danes ni več sledu.


Člani rodbine Pongratz, pa tudi njihov naslednik med obema vojnama, grof von Reihofen, so bili znani kot ljubitelji in zbiralci parkovne drevnine in zato se je v parku kljub vihram časa ohranilo lepo število dreves. Privlačijo nas s svojo premišljeno prostorsko razporeditvijo, slikovito obliko debel in krošenj, nenavadnimi listi, cvetovi, obarvanim listjem in lepimi jesenskimi barvami, iglavci pa tudi z raznolikimi storži.  Danes obstaja v parku preko trideset različnih vrst in sort drevnine. Za najdbo potrebujete navadno 9V baaterijo. 

Želimo, da obiščete še kakšno znamenitost na Polzeli, kjer se nahaja zaklad.

 

Cache is located on the beautiful location in Park Šenek, where is nice view on Polzela and Savinja valley. Catche include 4 point. The initial coordinates is konwn, but next you have to find.  For finding this catch you need simple 9V battery.

At the mansion, in the second half of the 19th century gradually developed the park. Shortly after l. In 1870 the owners of the surrounding meadows planted the first tree.
Towards the end of the century, the former vegetable gardens of the mansion and chapel of the plan of the Viennese architect garden Swensson change in ornamental gardens with striženimi tisami and box trees and interconnecting stairways. Larger, south garden at the mansion in the middle of the water ornamental pool and pavilion at the completion of the high scarp wall. The romantic image of the complementary greened facade, flowering shrubs and white garden bench.

The nearby natural and slopes are formed at the walkways had arranged diverse park tree planted singly and in groups. The original park was closed to the north with panoramic tree group. Thence continuing wavy grass plains, framed by trees. Here is the interwar period was dosajen expansive tree park, which today is no longer a trace.

Pongratz family members, as well as their successors during the two World Wars, Count von Reihofen were known as lovers and collectors park nursery and therefore is in the park despite the withers while maintaining a number of trees. Attracted us with its thoughtful spatial distribution, the picturesque form of trunks and crown, unusual leaves, flowers, colored leaves and beautiful fall colors, conifers as well as with a variety of cones. Today, there are in the park over thirty different species and varieties of ornamental plants.

 

Cache is located on the beautiful location in Park Šenek, where is nice view on Polzela and Savinja valley. Catche include 4 point. The initial coordinates is konwn, but next you have to find.  For finding this catch you need simple 9V battery.

 

Additional Hints (Decrypt)

1. gbpxn: Cbtyrw animtbe 2. gbpxn: Certyrw ivšwr yržrpr wnzvpr 3. gbpxn: ar cyrmnw 4. gbpxn: Cbq qerirfbz

1. cbvag: Ybbx hc 2. cbvag: Ivrj hcfgernz jryyf 3. cbvag: qba'g pyvzo 4. cbvag: Haqre gur gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

52 Logged Visits

Found it 37     Didn't find it 1     Write note 4     Archive 1     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.