Skip to content

<

Sateseles canyon

A cache by jekabsjan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/31/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Sateseles canyon is a beautiful place, that everyone should see and check out.

[LV]

Slēpnis ir noslēpts pie Sateseles kanjona, kur lielas smiltsakmens klintis draudīgi stāv ap tiltiņu, kurš iet pāri stautiņam, kas ir šo kanjonu izgrauzis. Gadu tūkstošu laikā šis strauts ir izveidojis ne tikai gravu, bet arī lielu smiltsakmens kanjonu, kas ir diezgan apbrīnojamā lielumā. Satezeles kanjons atrodas tieši blakus Sateseles pilskalnam, kur atradusies, 13.gs. hronikā minētā Gaujas lībiešu Sateseles novada vecākā – Dabreļa pils, kas tika nopostīta 1212. gadā, kad lībieši un Autīnes latgaļi apvienojās cīņai pret vāciešiem, kas bija ar varu atņēmuši vietējiem tīrumus un bišu kokus. Dabrelis, kas bija konsekvents vācu pretinieks un veiksmīgi nosargāja Sateseli 1206. gadā, bija miris lielajā sērgā pēc igauņu iebrukuma Turaidai 1211. gadā. Sateselē, nodevīgi raidītas bultas ķerts, krita arī Sateklas novada valdnieks Rūsiņš, kuru hronikās dēvē par visvaronīgāko starp latgaļiem. Vācu pārspēks un pārākais apbruņojums piespieda satezeliešus padoties. Vaļņa vidū vēl samanāma rakuma vieta, caur kuru vāci 1212. gadā centās iekļūt pilī. 


Tātad slēpnis "Sateseles kanjons" ir slēpnis, kuru, lai atrastu ir jāseko norādēm dabā, līdz nokļūsiet līdz slēpņa galapunktam. Sākums ir tieši pa vidu Sateseles kanjona tiltiņam. Kas ir jādara: jāseko norādēm aprakstā un dabā jāatrod koks ar sarkanu punktiņu (Punktiņš nav redzems no iepriekšējā koka), ja uz koka nav sarkana punktiņa, tad tas ir nepareizais koks. Tad ir jāatrgriežas uz pagāšo koku. Es iesaku, pirms iešanas uz nākamo norādi, jau stāvot pie koka, ieraudzīt nākamo koku uz kuru iet. Lai atrastu nākamo norādi būs vajadzīgs kompass.


Sākums - Tiltiņa vidus.

1. Norāde - 230 grādi, 20 metri pa gaisa līniju. No tiltiņa ir jāierauga paliels koks ar izteiktu, svītrainu mizas tekstūru.

2. Norāde - 180 grādi, 15 metri pa gaisa līniju. Apmēram tāda paša izmēra koks.

3. - 285 grādi, 30 metri. Tāda paša lieluma koks.

4. - 200 grādi, 10 metri.

5. - 220 grādi, 25 metri. Liela izmēra egle.

6. - 260 grādi. Pirmais lielais koks ar stumbru, kas ir ieliecies.

7. - 250 grādi. Liels resns koks, kas ir pirmais, ko ierauga, kad skatas uz to pusi

8. - 305 grādi, tuvumā. Koks ar ļoti izlocītu stumbru.

Fināls - Nostājoties ar muguru pret koku, un skataties tajā virzienā, kur ir kanjons. Iedomājieties, ka jūs uz to skataties. Tajā virzienā, priekšā apmēram 3 metru attālumā ir koks, aiz kura ir vēlviens koks, apmēram 3 metru attālumā, kurā ir Slēpnis!

[ENG]

The cache is hidden close to Satesele canyon, where large sand-rocks standing menacingly around the bridge, that goes over a stream, what has carved this canyon. In years this stream has created not only the ravine, but also a large sand-canyon, which is in pretty amazing size. Canyon is located right next to Satesele hill, where was located Dabreļa castle, which was destroyed in 1212, when Liv and Latgalians joined the fight against the Germans, who were forcibly taken away indigenous lands and bee trees. Dabrelis, that was consistent German opponent, and successfully defended Satesele 1206, was dead after the great plague Estonian Turaida invasion in 1211. Satezele, treacherously broadcast arrows caught, fell well Satekles county ruler Rūsiņš which chronicles called the most brave between Latgale. German dominance and superiority of armor, Sateselians forced to give up


So the cache "Sateseles Canyon" is a cache, where you have to follow the checkpoints in the forest, until you will get to the final location (the cache itself). The start is right in the middle of the bridge, where the coordinates should bring you. What do you have to do: You have to follow the directions in the following description below and find a tree with a small, red dot on the tree (The dot is not visble from the last tree, so you have to look all around the tree). I recommend you to spot and find the next tree while you are beside the red dot, that way you won't have any chance getting lost. To find this cache you will have to have a compass or you can just use your phone.


Start - The middle of the bridge.

1. - 230 degrees, 20 meters (by horizontal meters). From the bridge, you have to spot and find a pretty large size tree with a profound bark texture.

2. - 180 degrees, 15 meters (by horizontal again). About the same size tree.

3. - 285 degrees, 30 meters. The same size tree as the last one.

4. - 200 degrees, 10 meters.

5. - 220 degrees, 25 meters. A grand, large spruce.

6. - 260 degrees. First large tree, that you see, when you look in that direction, with a trunk like S letter. The trunk is not growing straight in a line.

7. - 250 degrees. A big, large tree, what you see first, when you look in that direction.

8. - 305 degrees, nearby. A tree which has a very visibly bent main stem. J.

Final - Stand beside the tree and look in the direction, where the canyon is at. Imagine, that you are looking at it, but you can't see it. In that direction, there is an another tree (about 3 meters away) Behind that tree, there is another one (about 3 meters in the same direction). In that tree, is the cache!

 

 

Additional Hints (Decrypt)

[LV] Xbxn, ncnxšn. [ENG] Va n gerr, tebhaq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.