Skip to content

Mlynka 4: Vodopad Traditional Geocache

Hidden : 10/17/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Mlýnka 4: Vodopád
Touto minisérií kešek bych vás chtěl seznámit s vodním náhonem Mlýnka a zajímavými vodními stavbami, které vznikly na jeho toku. Na svou dobu vzniku je náhon mimořádným vodním dílem, který zásoboval vodou rybníky na levém břehu Odry od Studénky dále po toku. Tento více než dvacet kilometrů dlouhý náhon zvaný Oderská strouha (dnes Mlýnka) vznikl někdy v druhé polovině 15. století a je starší než proslulý Opatovický kanál na Poděbradsku anebo známá Zlatá stoka na Třeboňsku. Jeho účelem bylo zásobovat mlýny a rybníky studénecké, jistebnické, polanské a svinovské.
Rybářství
Oderská strouha umožňovala nahánění vody do rybníků, jejich vypouštění, stály na ní vodní mlýny a valchy, křížila několik přítoků Odry a když si uvědomíme její délku – více než 20 km – a nepatrný sklon území, kterým je vedena (kolem 1 ‰), musíme se sklonit před umem středověkých rybníkářů.
Pro Poodří jsou typické rybniční soustavy, jen málo rybníků je samostatných. Důvodem byla mimo jiné i snaha o úsporné hospodaření s vodou, které vyžadovalo umístění rybníků ve sledu za sebou tak, aby byly vzájemně zásobovány. Dalším ekonomickým důvodem vzniku soustav byly společné hráze pro dvojice rybníků. Vznikaly tak rybniční soustavy, které jsou v Poodří dochovány do současnosti.
O kešce
Vodopád
V pořadí čtvrtá keška je věnovaná malému vodopádu a rybářství na vodním náhonu Mlýnka. Rybářství se zabývá produkcí a prodejem vlastních ryb, násad a plůdků, konkrétně kapra, štiky, sumce, candáta a tolstolobika s využitím vlastní rybí líhně (waypoint). A právě díky tomuto rybářství si můžete prohlídnou tento vodopád - samozřejmě je uměle postavený a slouží ke zvýšení hladiny Mlýnky, aby se daly napouštět nádrže v areálu rybářství.
Nezapomeň si opsat bonusové číslo!!!
Zdroj: Po stopách technických památek, ISBN: 978-80-260-1556-7

Additional Hints (Decrypt)

arcefv an zar, zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)