Skip to content

<

Kroezeboom

A cache by Steven191089 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/23/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Deze cache heb ik geplaatst om de dichtheid van het aantal caches in deze regio te verhogen. Neem met name even de tijd om te genieten van het mooie Twentse landschap waarop u zich bevindt. Dit is een historische plek in het Nederlandse landschap.

This cache I placed in order to increase the density of the number of caches in this region. Please take your time to enjoy the beautiful landscape of Twente in which you are located.


Één der oudste en bekendste bomen van ons land is de Kroezeboom op de Fleringer Es, iets ten zuiden van Tubbergen in Twente. Kroezeboom (soms ook als kroeseboom geschreven) betekent kruisboom: een boom die een grens of kruispunt aangeeft. Op meerdere plaatsen in Nederland werd deze naam gebruikt voor eiken, bijvoorbeeld in Ruurlo en Vorden maar ook bij de Lage Vuurse. Dergelijke bomen konden verschillende functies hebben: als rechtsplaats, heilige plaats of grensmarkering. Op de gemeenschappelijke essen in oostelijk Nederland werden vaak stenen of bomen gebruikt als markeringspunt van waaruit de akkers verdeeld konden worden. Op de es van de Marke bij Fleringen zal de Kroezeboom met dat doel zijn aangeplant, waarschijnlijk tussen 1500 en 1600, als 'loakboom' of markeboom.

De leeftijd van de Kroezeboom, een Zomereik, wordt vaak geschat op meer dan 500 jaar (!), getallen van 700 tot 1000 jaar worden ook frequent genoemd. Fleringen is erg oud: dit kerkdorp van Tubbergen wordt al in 933 genoemd als Fletharrote, wat 'ontgonnen moerassig land' zou betekenen. Dat wil echter niet zeggen dat de Kroezeboom ook uit die periode stamt. Deze holle eik met de fikse stamomvang van 725 cm zal waarschijnlijker uit de 16e eeuw dateren en tussen de 400 en de 500 jaar oud zijn. Daarmee is het wel één van de oudste eiken en bomen van ons land. 

H. Pancratius parochie wordt bij deze bedankt voor hun toestemming voor het plaatsen van deze cache. Ga met respect om met deze heilige plek. Beschadig de boom en de aanwezige objecten op geen enkele wijze, mocht je beschadigingen ontdekken of per ongeluk iets beschadigen, stuur mij dan alsjeblieft een berichtje dan kan ik eventuele reparaties uitvoeren. Iedereen verdient een leuke cache ervaring. Plaats de container alstublieft terug in de staat waarin u hem aantrof. Pas op voor muggles.

One of the oldest and most famous trees of our country is the Kroezeboom at the Fleringer Es, just south of Tubbergen in Twente. Kroezeboom (sometimes written as kroeseboom) means cross tree, a tree that indicates a boundary or junction. In several places in the Netherlands this name was used for oaks, for example in Ruurlo and Vorden but also in de Lage Vuurse. Such trees could have different functions: the justice place, sacred place or boundary marker. On the communitiy grounds in eastern Netherlands were often stones or trees used as a marking point from which the fields were divided. On the 'Marke es' in Fleringen the Kroezeboom has to be planted for that purpose, probably between 1500 and 1600, as loakboom or mark tree.

The age of the Kroezeboom, an Oak, is often estimated to be mentioned frequently in more than 500 years (!) Numbers from 700 to 1000 years are also called. Fleringen is very old: this church town of Tubbergen is already mentioned in 933 as Fletharrote what 'reclaimed marshy land' would mean. That does not mean that the Kroezeboom also dates from that period. This hollow oak with the hefty girth of 725 cm will be more likely to date from the 16th century, and between 400 and 500 years old. This makes it one of the oldest oak trees and of our country.

H. Pancratius parochie is hereby thanked for their permission to place this cache. Treat this holy place with respect. Don't damage the tree or any other on site attributes. If you (discover or) damage the container or site, please notify me in a message so i can repair the cache. Everybody deserves a great caching experience. Please return the container in the condition you found it. Be on the lookout for muggles.

Banner:

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.