Skip to Content

<

Knihovnicka

A cache by eeeevis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/01/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš vás seznámí s počátky dějin knihoven a knihovnictví a především s místem uložení kešky, s pobočkou Knihovny města Plzně,Obvodní knihovnou Doubravka.


POČÁTKY KNIHOVNICTVÍ

   Již dávní předkové pochopili, že lidská paměť je nespolehlivá a nedokáže vše uchovat pro příští generace. Čím vyspělejší společnost, tím víc bylo nutné řešení, a tak bohové věnovali lidem písmo. Nejprve obrázkové – hieroglyfy, bylo tesáno do kamene. Pak si Egypťané upravili papyrus a psali na něj štětcem nebo rákosem již písmem hieratickým. Poté vzniklo písmo démotické – lidové, které se používalo až do roku 476.

   Sumerové své písmo ryli do hliněných tabulek. Později používají klínové písmo, kde jeden znak = jedno slovo, později jedna slabika. Co společnost, to jiné písmo a jiný nosič, všechny nosiče písma měly jednu společnou vlastnost – byly uchovávány v knihovnách. Na dochované části mezopotámské knihovny (cca 668 př. n. l.) na hliněných tabulkách dokázal Georg Smith přečíst osobní knihovnu krále Aššurbanipala, jeho smlouvy, diplomatické i správní záležitosti. V této knihovně se nalezly i opisované staré texty se slovy „ze starého prvopisu opsáno a ověřeno“. Tabulky měly nejen název a pořadové číslo, ale poslední řádek byl zároveň první na další tabulce. V dobách rozkvětu městských států (5. – 4. stol. př. n. l.) vznikají i soukromé knihovny. Největší byla Alexandrijská knihovna a obsahovala přes 700 000 svitků a měla i první knihovní katalog. Římané si knihoven velmi vážili a budovali pro ně nákladné a bohatě zdobené mramorové stavby. Četlo se v nich ráno, okna na východ umožňovala dobré osvětlení. V Římě se půjčovalo dokonce i absenčně. Vedení knihoven bylo svěřováno významným učencům a básníkům. V této době bylo velmi IN mít doma vlastní knihovnu, přestože jejich majitelé v mnoha případech neuměli ani číst.

   Co knihovny tehdy obsahovaly? Zejména hospodářské záležitosti, různé smlouvy, náboženská, lékařská a právnická témata, ale i historii, válečné texty, také mýty, eposy, báje, básně, dramata, filozofická a vědecká díla, ale i kuchařky. I když po těchto knihovnách zůstaly jen zlomky, přece jen si lze udělat alespoň základní představu o životě těchto pradávných předků. Požáry, války, přírodní katastrofy i nestabilní nosiče byly příčinou jejich zničení a nastupující křesťanství zničilo i zbytek.

 

O KNIHOVNĚ

Obvodní knihovna Doubravka (https://knihovna.plzen.eu) se nachází v prvním patře obchodního domu Centrum. Keš je právě zde, protože v dnešním světě plném techniky jsou staré dobré knihy a knihovny často opomíjeny a především proto, že Doubravka popírá veškeré předsudky o nudné, zaprášené, šedé knihovně spolu se starými knihovnicemi s drdolem v dlouhých pláštích za pultem smiley

   

 


     

 • Aktivity: Knihovna pořádá během celého roku nejrůznější akce pro veřejnost a pro školy. Mezi nejnavštěvovanější akce patří Halloween, Den pro dětskou knihu, který vyniká předvánoční atmosférou, Noc s Andersenem (přenocování v knihovně), Malý knihovník, Artedílny (výroba např. stojanu na knihy, záložek apod.), pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského či besedy s nejrůznějšími spisovateli. Dětští návštěvníci se mohou pravidelně účastnit jak pravidelných celoměsíčních soutěží, tak soutěží vyhlašovaných na delší dobu (např. Čtenářská výzva, Lovci perel, Letní fotosoutěž). Pro dospělé čtenáře jsou zde připraveny i antistresové omalovánky. Fotogalerie - akce
 • Mohu si vypůjčit knihu, i přestože nejsem čtenářem knihovny? Bohužel ne. Služby knihovny může využívat pouze řádně registrovaný čtenář. K registraci je nutné mít s sebou platný občanský průkaz (důchodci a studenti doklad o studiu a doklad, kterým se prokáží, že jsou důchodci). Děti do 15 let musí vyplnit přihlášku doplněnou podpisem zákonného zástupce.
 • Jak nalézt knihu, kterou právě potřebuji? K nalezení knihy je potřeba online katalog knihovny. Katalog doubravecké knihovny naleznete zde: Katalog Po zadání např. konkrétního názvu knihy se zobrazí katalogizační záznam, kde v dolní části nalezneme tabulku s dostupností. Knihy jsou zde řazeny abecedně dle příjmení autora. Výjimkou je naučná literatura. Zde jsou knihy řazeny dle Mezinárodního desetinného třídění (tedy tematicky). Pokud kniha autora nemá v katalogu uvedeného, je řazena podle prvních tří písmen názvu.

Zdroje:

 1. http://www.kultura21.cz/historie/6128-dejiny-pisemnictvi-a-knihoven
 2. http://www.knihomol.wz.cz

KE KEŠI

Souřadnice ukazují na místo, kde se knihovna nachází. Keš je umístěna přímo v prostorách knihovny. Můžete vejít bez jakýchkoliv obav, keš je zde umístěna se souhlasem vedení knihovny a vědomím všech knihovnic. K vyluštění hesla a přesného umístění nemusíte (ale můžete smiley) knihovnu fyzicky navštívit. Pro samotný odlov je návštěva již nutná smiley. Odlov je možný pouze po čas otevírací doby (Po - Čt – 9:00 – 18:00, Pá - 9:00 -13:00; po dobu letních prázdnin Po, Út, Čt – 9:00 – 18:00, St a Pá – 9:00 – 12:00) knihovny. Vyluštěním literární křížovky a rozluštěním hesla ze seznamu dvou knih zjistíte přesné umístění keše. Heslo pro odemčení zjistíte ze seznamu knih uvedených níže. Pro první tři nálezce je připravena maličkost s tematikou knihovny.

 1. Název detektivní knihy, ve které vystupuje jako hlavní vyšetřovatel Harry Hole? Kniha je v pořadí 10. ze stejnojmenné série jako je jméno hlavní postavy.
 2. Doplň název knihy, kde se nadšený horolezec vypraví do utažských kaňonů, kdy ho při rutinním sestupu uvězní balvan. Podle knihy a zároveň skutečné události byl natočen i film. 127 …
 3. Dílo australského spisovatele Markuse Zusaka, ve kterém je vypravěčem smrt. Kniha byla v roce 2013 zfilmována. (2 slova)
 4. Kdo je autorem Krtečka? (pouze příjmení)
 5. Česká spisovatelka, která za svá díla získala dvakrát ocenění Magnesia Litera. Ve svých dílech se zaměřuje na historii (německá dívka v období 2. sv. války, starý rod léčitelek v oblasti Bílých Karpat). Kateřina …
 6. Jak zní celé jméno ilustrátora knihy o utrženém kouzelném telefonním sluchátku…
 7. Pseudonym autorky, pod nímž byla napsána kniha Hedvábník. Robert …
 8. Český román zachycující život několika generací žijících v maringotkách. Podle knihy byl natočen v roce 1988 i seriál. (2 slova)
 9. Kniha od autora, který napsal Horalku. Hlavní postavou je krásná dívka z chudé rodiny Adriana, která zároveň vypráví a komentuje děj knihy. Dílo je sepsáno v ich formě.
 10. Literární poetický útvar, který vznikl ve 13. století, s jasně vymezenou strukturou 14 ti veršů. Tento útvar užíval i William Shakespeare.
 11. Poznej název díla podle úryvku: „Natáhl jsem ruku a zachvěl jsem se děsem, neboť jsem zjistil, že jsem upadl těsně na okraj kruhové jámy, jejíž rozměry jsem ovšem zatím nemohl odhadnout. Šmátral jsem po zdi hned pod roubením jámy a podařilo se mi vydrolit malý úlomek; ten jsem pak hodil do prohlubně. Po mnoho vteřin jsem slyšel, jak při pádu naráží o stěny propasti; konečně se ozvalo žbluňknutí a po něm zvučné ozvěny.“ (3 slova)
 12. Celý název knihy od Petra Šabacha, podle které byl natočen film Pelíšky.
 13. Jaké bylo povolání Geralta z Rivie z knižní ságy od polského autora Andrzeje Sapkowského?
 14. Doplň chybějícího člena party Rychlých šípů. Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Rychlonožka, …
 15. Lyrický útvar, tvořený trojverším s počty slabik 5-7-5. Jde o nejznámější formu japonské poezie. Někdy bývá označován jako báseň na jeden nádech, např. Ve stínu mých bot žížala jen na chvilku si odpočine.
 16. Která britská spisovatelka psala také pod pseudonymem Mary Westmacott? (celé jméno)
 17. Doplň název detektivní knihy podle slavné dětské říkanky Deset malých …
 1. Gaarder, Jostein, 1952-. Sofiin svět : román o dějinách filosofie.  Jostein Gaarder ; [z norského originálu ... přeložila Jarka Vrbová]. 4.vyd., 1.v Albatrosu. Praha : Albatros, 2002. 430 s. ; . ISBN 80-00-01036-4
 2. Kirste, Reinhard, 1942-, Schultze, Herbert, 1928-, Tworuschka, Udo, 1949-. Svátky světových náboženství.  Reinhard Kirste.  Herbert Schultze.  Udo Tworuschka ; [z německého originálu ... přeložili Tabita Vejnarová ... [et al.]]. Vyd.1. Praha : Vyšehrad, 2002. 123 s. ; . ISBN 80-7201-588-7

HESLO

 1. Šanderová, Jadwiga, 1950-. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky.  Jadwiga Šanderová ; spolupracovala Alena Miltová. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty ; sv. 34. 209 s. ; . ISBN 80-86429-40-7
 2. Voltaire, 1694-1778. Filosofický slovník čili rozum podle abecedy. Francois Voltaire ; Z franc. orig. přel. E. Horká. Praha : Votobia, 1997. 277 s. ISBN 80-7220-061-5

 3. Blažíček, Oldřich J. (Oldřich Jakub) , 1914-1985, Kropáček, Jiří, 1930-2009. Slovník pojmů z dějin umění : názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění.  Oldřich J Blažíček.  Jiří Kropáček ; kresby Zdeněk Netopil a Jaroslav Staněk. 1. vyd. Praha : Odeon, 1991. 246 s.  ISBN 80-207-0246-6

Additional Hints (Decrypt)

ZQG

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.