Skip to Content

<

Sikornik #11 Bonus

A cache by Krjomi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/16/2016
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


OPIS:

Wzgórze Sikornik(333m n.p.m.) leży we wschodniej części pasma Sowińca w Krakowie. Od ponad 150 lat zwane jest też Wzgórzem św. Bronisławy. Na jego szczycie w latach 1820-23 wzniesiono Kopiec Kościuszki. Grzbiet ma ponad 3 km długości. Od wschodu obniża się ku ujściu Rudawy do Wisły, od zachodu ogranicza go Przełęcz Przegorzalska, po której prowadzi ulica Jodłowa łącząca Przegorzały z Wolą Justowską. Północno-zachodnie stoki Sikornika pokryte są lasem liściastym. Rzeźba terenu jest urozmaicona, stoki są porozcinane wąwozami i parowami. Na zboczach spotyka się odsłonięcia jurajskich skałek wapiennych.

W XX wieku Wzgórze Sikornik nazywane było przez mieszkańców Krakowa, Kasprowym Wierchem lub Gubałówką. Nazwy te powstały w związku z tym, że ze wzgórza między Kopcem Kościuszki, a Lasem Wolskim, przy ładnej pogodzie można obserwować Tatry. Wzgórze pełniło również, dla wszystkich miłośników sportów zimowych, rolę zimowego substytutu Zakopanego. Przed wojną, jak i zaraz po niej, wzgórze było wręcz „czarne” od narciarzy i saneczkarzy. W Lesie Wolskim wytyczone były też nartostrady. Powstawały kolejne stoki narciarskie i tory saneczkowe. Jedne trwałe z profesjonalnym wyciągiem, inne sezonowe – wykonane przez zapaleńców.

Dziś, choć stoków narciarskich już nie ma, wzgórze raczej zarasta, jedyne widoki z alejki prowadzącej grzbietem to las i krzaki, Sikornik dalej jest lubianym przez Krakowian miejscem spacerów, wycieczek rowerowych czy biegania.

Seria „ Sikornik” to 10 skrytek tradycyjnych plus skrytka bonusowa. W każdej z 10 skrytek znajduje się kod potrzebny do odnalezienia bonusa. Spacer wokół wzgórza Sikornik to ok. 5 km. Można całą trasę przemierzyć też rowerem górskim. Radzimy poruszać się wydeptanymi ścieżkami gdyż skrytki umiejscowione są w ich niedalekiej odległości. Cały teren, gdzie umieszczona jest seria, jest mocno uczęszczany przez spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów, dlatego prosimy o zachowanie należytej konspiracji, a także o ostrożne obchodzenie się z maskowaniem.

Życzymy dobrej zabawy.

Team Krjomi

Podane współrzędne są falszywe

N 50 03.(H-C)(K-J)(B+E)

E 019 52.(F-2)(D)(I-G)

ENGLISH:

Sikornik hill (333m asl) lies in the eastern part of the Sowiniec Hill range in Krakow. For more than 150 years it is called a St. Bronislava Hill. At its summit in the years 1820-1823 Kosciuszko Mound was built. The ridge is more than 3 km long. From the east it slopes down toward the Rudawa estuary to the Vistula, from the west it is limited by Przegorzalska Pass, through which runs the Jodłowa street connecting Przegorzały and Wola Justowska. Northwest Sikornik slopes are covered with deciduous forest. Terrain is varied, the slopes are cut by ravines and gorges. On the slopes one can meet the unveiling of Jurassic limestone rocks.

In the twentieth century Sikornik Hill was called by the inhabitants of Cracow, Kasprowy Wierch and Gubałówka. These names arose in connection with the fact that from the hill between Kosciuszko Mound and Wolski Forest, if the weather allows it, one can observe the Tatra mountains. The Hill has also performed the role of winter substitute of Zakopane for all winter sports enthusiasts,in Kraków. Before the war and immediately after it, the hill was even "black" from swarming skiers and lugers. There were also marked pistes in the Wolski Forest. New ski slopes and toboggan runs were opened. One permanent with a professional ski lift, others seasonal - made by enthusiasts.

Today, although the ski slopes are gone, the hill is rather overgrown, and only the views from the alleys are those of the forest and bushes, Sikornik is still liked by Krakowians as a place for walking, cycling or jogging.

The series "Sikornik" consists of 10 traditional type caches plus a bonus one. In each of the 10 caches you’ll find the code necessary to find bonus. The walk around the Sikornik hill is approx. 5 km. You can walk the entire route or use a mountain bike. We advise you to not to step from paths as the caches are located close to them. The entire area where the series is located, is heavily frequented by walkers, runners and cyclists, so please keep proper conspiracy, as well as the careful handling of camouflage.

Have fun!

Team Krjomi

Coordinates are false

N 50 03.(H-C)(K-J)(B+E)

E 019 52.(F-2)(D)(I-G)

Additional Hints (Decrypt)

cbpvntavw v ync bq qbyh/chyy naq pngpu sebz gur obggbz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.