Skip to content

<

Hälleflinta - Upplands landskapssten

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/06/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Sveriges landskapsstenar vid SGU

Här, utanför SGU:s (Sveriges Geologiska Undersökning) lokaler i Uppsala så finns det en skalenlig karta över Sverige med landskapen. Skalan är 1:100 000.

Sveriges landskapsstenar fastställdes av SGU 1989. 

Landskapen är utmärkta på kartan över Sverige, och varje landskap har ett block av sin egen landskapssten. Då denna plats är belägen i Uppland så kommer denna EarthCache att fokusera på Upplands landskapssten, hälleflinta.

Hälleflinta

Hälleflinta är en metamorf bergart som i huvudsak består av en tät och finkornig form av leptit. Dess färg är mörkare eller ljusare brun eller brungrå till nästan svart. Den mörkare varianten kan ibland i hög grad likna flinta, som den dock lätt kan skiljas från genom smältundersökning.

Hälleflintan har bildats av att sura vulkaniska bergarter, som tuffer eller ignimbriter, har genomgått en lätt metamorfos. De bergarter som har omvandlats har varit rika på kvarts och fältspat.

Vid söndervittring blir hälleflintan ljusgrå eller gråvit, och i regel är den mycket klyftad och går lätt sönder i oregelbundna, skarpkantade stycken. Somliga typer visar tydlig skiffrighet och övergår i hälleflintsskiffer. Ibland är hälleflintan porfyrisk på grund av förekommande kvarts- och fältspatkorn. Bergarten är ofta bandad och är ofta väldigt finkornig.

Hälleflintan är en sten som ofta förekommer i Bergslagen tillsammans med bl.a. olika järnförande bergarter, och är tämligen vanligt förekommande i sådana trakter där det finns granuliter och porfyrer. Även i Jämtland, norr om Åreskutan finns ett flera kvadratmil stort hälleflintområde.

Upplands geologi

Upplands urbergsgrund är ungefär hälften så gammal som planeten jorden, ungefär 2 miljarder år gammal. Upplands landskapssten hälleflinta visar att det fanns vulkaner för 2 miljarder år sedan. I en krock mellan två av jordskorpans plattor pressades askan och lavan ihop till hälleflinta. På havets botten fanns det rikligt med kalksten som också pressades ihop och blev marmor. Delar av berget trycktes ner under jordskorpan och smälte till magma. Magman trycktes sedan upp igen och stelnade till sist inne i jordskorpan och blev till granit.

Metamorfa bergarter

Metamorfa bergarter har förändrat sin textur och/eller struktur samt oftast även sin mineralogiska sammansättning i förhållande till ursprungsmaterialet (magmatiska, sedimentära eller äldre metamorfa bergarter). Förändringarna har skett genom omkristallisation och i vissa fall även genom materialutbyte med omgivningen men alltid utan att materialet till någon del har uppsmälts. Sådana bergartsomvandlingar (metamorfoser) sker vanligen på djup större än 1 km i jordskorpan som en följd av betydande förändringar av temperatur, tryck och/eller kemiska förhållanden.

Metamorfa bergarters struktur

De flesta metamorfa bergarter har en karakteristisk struktur, foliation. Härmed menas att de med större eller mindre lätthet låter sig klyvas utefter med varandra parallella ytor.

Strukturen, oavsett om den är av typen skiffrighet (fin- till medelkorniga bergarter) eller gnejsighet (medel- till grovkorniga bergarter), beror i väsentlig grad på att mineral med formen av tunna plattor eller fjäll är orienterade parallellt med varandra i bergarten.

Generaliserad bild av en skiffrig bergart vars struktur. Mineralkornen är inbördes planparallellt orienterade.

En annan typ av struktur, bandning. Den kännetecknas av inbördes parallella skikt med olika mineralogisk sammansättning och/eller textur alternerar. 

Lineation är en linjär struktur hos en bergart. Oftast så förekommer det stavformigt utbildade mineral.

En sista strukturtyp är massformighet. Den karakteriseras av att bergartens mineralkorn är slumpmässigt fördelade och regellöst orienterade.

EarthCachen

För att få logga denna earthcache så ska du besöka de ovanstående koordinaterna samt svara på de nedanstående frågorna. Skicka dina svar till mig via e-post. Du behöver inte vänta på att jag ska skicka ett svar, om dina svar behöver ändras/förbättras så kontaktar jag dig. Skriv inte dina svar i din logg. Loggar som inte uppfyller dessa krav kommer att raderas.

Frågorna:

1. Beskriv utseendet som hälleflintan har. Hur kan du se på stenen att den har bildats genom metamorfos? Hur kan du vara säker på att den inte är sedimentär eller magmatisk?

2. Vilken struktur tror du att detta block av hälleflinta har? Hur kan du se att den har den strukturen?

3. Vad har hälleflintan för färg? Varför har den den färgen? Är den färgen typisk för hälleflinta?

4. Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid koordinaterna. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.