Skip to content

FRANJA Multi-cache

Hidden : 11/26/2016
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


FRANJA BOJC BIDOVEC, slovenska partizanska zdravnica, je bila rojena 26. novembra 1913 v Nemški vasi pri Ribnici, kot tretja med sedmimi otroci.

Po končani osnovni in meščanski šoli je nadaljevala šolanje na gimnaziji v Ljubljani. Leta 1933 se je po opravljeni maturi vpisala na študij medicine, ki ga je nadaljevala v Beogradu in nato še v Zagrebu ter tam leta 1939 tudi diplomirala. Med študijem medicine na ljubljanski medicinski fakulteti je postala članica kluba Njiva in Društva kmetskih fantov in deklet.

Njena prva zaposlitev je bila v Bohinjski Bistrici, od koder se je ob začetku 2. svetovne vojne vrnila v Ribnico, kjer je odprla ordinacijo splošne medicine. Kmalu se je povezala z narodnoosvobodilnim gibanjem in prenašala sanitetni material ter ilegalni tisk iz Ljubljane v Ribnico. Do italijanske kapitulacije je bila kar trikrat aretirana.

Po kapitulaciji Italije je začela delati v novo nastali bolnišnici v ribniškem gradu. Ribniški zdravnik dr. Janez Oražem je tu ohranil nepoškodovano italijansko bolnišnico in skladišče. Ta nova bolnišnica se je imenovala »divizijska partizanska bolnišnica«, v njej se je zdravilo okrog 80 ranjencev, večinoma partizanov in ostalih bolnikov ter 18-20 ranjenih plavogardistov, za njih pa je skrbelo 5 zdravnikov. Dr. Franja je bila pomočnik upravnika in anestezist. Pred nemško ofenzivo v oktobru 1943 se je bolnišnica najprej preselila v Bukovico, nato pa razdelila na dva dela. En del z lažjimi bolniki in dvema zdravnicama (med njima dr. Franja) je šel preko Kota in Nove Štifte proti Travni gori, drugi del s težjimi ranjenci, tremi zdravniki in zaščitnico pa v Gotenico in nato dalje v Goteniški Snežnik pod šotore. Dr. Franja je bila tedaj v gozdovih Travne gore ujeta in prepeljana najprej v zapor v Ribnico, nato pa v Trst.

Po rešitvi iz tržaških zaporov je bila od januarja leta 1944 pa do konca 2. svetovne vojne zdravnica in upravnica Partizanske bolnice Franja (poimenovane po njej), ki je od začetka zime 1943 do maja 1945 delovala blizu vasi Dolenji Novaki pri Cerknem v težko dostopni soteski Pasice. Zgrajena je bila za zdravljenje ranjencev in težjih bolnikov na območju 9. korpusa slovenske partizanske vojske. Bolnica Franja je bila organizirana v več manjših oddelkov v ožji in širši okolici, v času delovanja pa se je v njej zdravilo okoli 1000 borcev iz Jugoslavije in tujih borcev tako iz držav zaveznikov kot tudi iz sil osi.

Po osvoboditvi je do leta 1946 delala v vojaških bolnišnicah v Gorici, Trstu in Ljubljani, nato na ginekološko-porodniških klinikah v Beogradu in Ljubljani. Leta 1953 je opravila specialistični izpit, 1963 pa podiplomski študij iz genitalne tuberkuloze v Ljubljani in Italiji. Leta 1966 je postala asistentka primarij na ginekološki kliniki v Beogradu, od 1967 do 1973 pa je bila vodja ginekološkega kabineta v vojaški bolnišnici v Ljubljani. V jugoslovanskih in tujih strokovnih revijah je objavila več deset člankov. Bila je članica sveta republike in Slovenskega zdravniškega društva. Za svoje delovanje v partizanski saniteti, za krepitev solidarnosti in humanih odnosov med ljudmi in za delo v povojnem razvoju našega zdravstva je legendarna doktorica dobila več priznanj in odlikovanj. Umrla je v Ljubljani, 26. novembra 1985. Pokopana je na Žalah.

Z njenim imenom je povezan tudi kolesarski maraton Franja, ki so ga prvič organizirali leta 1982 in je najbolj množična cestno-kolesarska prireditev v Sloveniji.

Vsem, ki jih zanimajo značaj, pogled na svet ter podrobnosti z življenjske poti dr. Franje Bojc Bidovec, priporočamo v branje njeno knjigo z naslovom »Ni neskončnih poti - pisma sinu«, ki je leta 1984 izšla pri založbi Borec.

KAKO IZRAČUNATI KONČNE KOORDINATE?

1. Hišna številka (točka 01) = AB

2. Letnica na fasadi (točka 02) = 1904 (za rešitev uganke ta podatek ni pomemben)

3. Nadmorska višina na Travni gori (točka 03) = CDE

4. Leto začetka izgradnje partizanske bolnice Franja (ta podatek je treba poiskati na internetu ali v kakšnem drugem viru) = FGHI

Končne koordinate so: 45°44.(B+G)x(C+H), 014°38.(A+I)x(A+C)x(D+H)

ŠKATLICA JE SKRITA NEDALEČ OD DOMA NA TRAVNI GORI (TOČKA 03), PRIBLIŽNO 5 MIN HODA STRAN.

Additional Hints (Decrypt)

I bowrzh znuh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)