Skip to content

<

Fort Moerschans

A cache by pavado64 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/25/2017
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Leuke wandeling (heen en terug ca 4,5 km) over en langs de liniedijk.

Nice walk (there and back about 4,5 km) across and along the ‘Liniedijk’.
 

Fort Moerschans

De liniedijk is van oudsher een natuurlijke zandrug, die tijdens de 80 jarige oorlog als verdedigingswerk werd gebruikt en werd uitgebreid met ca 14 bolwerken. De grootsten hiervan werden als fort gebruikt. In het midden ‘Fort Moerschans’ en aan het eind ‘Fort Zandberg’. Probeer bij lopen van de route zoveel mogelijk nabij en over de liniedijk te lopen.

Deze cache is een combinatie van een multicache en een puzzelcache. Bij het eerste waypoint vind je de aanwijzingen voor de 2e enzovoort. Als je eenmaal het waypoint van de cachecontainer hebt bepaald, dan moet deze nog open gepuzzeld worden. Dit kan met behulp van de hint. Veel succes en plezier.

Start:
Je bent hier bij een paaltje met wandelroutes. Tel de unieke routenummers op en noteer het gevonden getal. Het nummer van het knooppunt telt niet mee.

Getal A = totaal wandelroutes = abc

WP2 N 51° 1(a+c),a6(a+b)  E 004° 0(a+b),9c(c-a)
Noteer hier het artikelnummer op uit het Wetboek van Strafrecht dat je ziet vermeld op het bord waar je nu voor staat.

Getal B = artikelnummer = def

WP3 N 51° a(c+f),(d-f)(c-e)9  E 004° 0d,d(a+b+e)0
Neem de 4e en de laatste letter van het landgoed, waarvoor je staat en zet die om naar de nummers van deze letters in het alfabet.

Getal C = nummers van deze letters in het alfabet = gh

WP4 N 51° a(a+b+d),d(b+g)(b+e)  E 004° 0d,cdf
Je staat nu met je gezicht naar de achterzijde van een huis. Vervolg het pad langs rechts om uiteindelijk aan de voorzijde van het huis te kunnen komen. Dit brengt je tevens dichterbij het volgende waypoint! 

Getal D = het huisnummer = i

WP5 N 5f° 1(b+g),h0(h-a) E 004° 0h,(2*f)h(f-a)
Noteer de 1e 3 cijfers die je op dit EKO dierenverblijf ziet. = 100

TIP: je kunt hier de traditional "Ulst de Zandput" meepikken als je wilt!

Getal E = 3 cijfers = jkm

De originele plaats van de cachecontainer was op het Fort Moerschans.
Wegens herhaalde vernielingen is de container verplaatst naar privé terrein.

Aub de privacy van de eigenaars van dit terrein respecteren.

Zij kunnen U evt. een hint geven om de cache te openen, dit kost U wel een favootje!

De cachecontainer nu is gelegen op:

N gj° f(i-j),di(i+j) E 0kh° md,gie


Gebruik de hint om het juiste slot van de container te openen. 3 cijfers krijg je kado:  h i m
Gelieve je tijd te loggen tussen het vinden en het openen van de container.

Voeg de cache toe aan je favorieten als je 'm leuk vind!

Als je de Cache hebt gevonden mag je de banner op je profiel zetten: 

<center>
<a href="https://coord.info/GC6ZN2F"><br /> <span> <img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/4c917e37-6793-4f94-b38c-eca41b0f0483_l.jpg"> </span><br /> </center><br>

The ‘Liniedijk’ was a natural sand ridge, which was used as a defense wall during the 80 Years War and was expanded by about 14 bastions. The largest of these were used as a fortress. In the mid 'Fortress Moerschans' and at the end ' Fortress Zandberg.

Try to walk the route as much as possible close to, and over the ‘Liniedijk’.
This cache is a combination of a multi-cache and ends at a gadgetcache. At the first waypoint you will find the directions for the 2nd and so on. Once you have determined the waypoint of the cache container, it must still be puzzled open. This can be done using the hint. Good luck and have fun.

Start:
You are here at a pole with walking trails. Count the unique route numbers and note the number found. The number of the node does not count.

A = total walking routes = abc

WP2 N 51° 1(a+c),a6(a+b)  E 004° 0(a+b),9c(c-a)
Write down the article number from the Criminal Lawbook that you see listed on the board  you are now facing.

B = articlenumber = def

WP3 N 51° a(c+f),(d-f)(c-e)9  E 004° 0d,d(a+b+e)0
Take the 4th and the last letter of the estate, where you stand and convert them to the positions of these letters in the alphabet.

C = positions of these letters in the alphabet = gh

WP4 N 51° a(a+b+d),d(b+g)(b+e)  E 004° 0d,cdf
You are now facing the back of a house. Follow-up along the path to the right to eventually be able to come to the front of the house. This also takes you closer to the next waypoint!! 

D = the housenumber = i

WP5 N 5f° 1(b+g),h0(h-a) E 004° 0h,(2*f)h(f-a)
Note the 1st 3 digits you see on this ECO animal shelter. = 100

TIP: you might want to search for the traditional "Ulst de Zandput" while your are here!

E = 3 digits = jkm

The original hide of the ‘FORT MOERSCHANS’-cache was at the actual Fortress Moerschans.
Because of repeated destruction it is now on private property.

The owners of the property area aware of this. Please respect their pivacy.

The location of the cachecontainer is now:

N gj° f(i-j),di(i+j) E 0kh° md,gie

Use the hint to open the correct lock on the container. 3 figures you will get for free: h i m
Please enter your log time between the finding and the opening of the container.

If you like this cache, please add it to your favourites.

If you found the Cache you can place the banner on your profile:

<center>
<a href="https://coord.info/GC6ZN2F"><br /> <span> <img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/4c917e37-6793-4f94-b38c-eca41b0f0483_l.jpg"> </span><br /> </center><br>

Additional Hints (Decrypt)

Tn gbg bc qr obqrz!

Tb gb gur obggbz bs guvf!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.