Skip to content

Netopyri budka Traditional Cache

Hidden : 01/26/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato tradiční keš vás zavede do blízkosti Branické cyklostezky a areálu volného času. Je dobře dostupná na jízdním kole i při pěším výletě.  Dozvíte se také něco zajímového o životě a ochraně netopýrů.

 


Netopýři žijí v tisícových skupinách ve spárách a škvírách ve stěnách domů. Keš chce upozornit na úbytek štěrbinových úkrytů netopýrů, který je zapříčiněný především zateplováním panelových a rodinných domů nebo rekonstrukcí půd. Utěsněním spár a prasklin ve zdech, které netopýři využívají jako své úkryty způsobuje, že nemají, kde přečkat zimu. Takto můžou uhynout i stovky netopýrů na jeden dům. To je velký problém, protože tak nemohou plnit významnou funkci v ekosystému, kterou je lov hmyzu a tedy kontrola jeho populace. Například v Americe, kde netopýři hynou následkem plísně, dochází díky přemnoženým škůdcům, které netopýři normálně loví, k velkým finančním ztrátám.. Jeden netopýr za noc uloví až ⅓ své hmotnosti. Například v Praze žije víc netopýrů než lidí. Netopýři ale mají stále větší potíže s nalezením noclehu nebo zimoviště. Současným řešením jsou umělé úkryty instalované do nebo na fasády domů. Jelikož není vždy vyžadován posudek od odborníků a vzhledem ke skrytému způsobu života netopýrů může často jejich přítomnost majiteli při rekonstrukci uniknout. U menších projektů nebo rodinných domů je problém zcela zanedbáván a chybí především informovanost veřejnosti. Další možné řešení jsou budky, které si můžete zakoupit. Lidé ovšem o problému nevědí, nezajímá je, a proto nemají motivaci netopýrům pomoci. Často je také netopýr brán jako škůdce a neví se jak je pro nás prospěšný.

Všechny druhy netopýrů vyskytující se v České republice jsou zákonem chráněné (Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Právní ochraně podléhají také netopýry užívaná sídla – a to jak přirozená, tak umělá.

O keši

Keš je uschována v netopýří budce sestavené ze stavebnice která má sloužit jako náhrada za stavebními pracemi zničené úkryty netopýrů.

Přejeme úspěšný lov.

Additional Hints (Decrypt)

An cybgr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)