Skip to Content

<

(025) Sokolskym hrobum v dali...

A cache by chodej, KWatule Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/20/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(025) Sokolským hrobům v dáli

Tato keš je věnována obětem války z řad neratovických členů a členek České obce sokolské. Provede vás po několika místech spjatých s jejich jmény.

Pohled na budovu neratovické sokolovny za Starým náměstím

Perzekuce za druhé světové války

Sokolská organizace vždy představovala disciplinovanou a fyzicky zdatnou skupinu vlastenců, odhodlaných bránit národní zájmy, a po zřízení Protektorátu Čechy a Morava se mnozí její členové a členky zapojili do odboje. To bylo pochopitelně trnem v oku německým úřadům. Již 1. září 1939 proto státní tajemník Úřadu říšského protektora Karl Hermann Frank v rámci preventivní zatýkací akce gestapa na začátku války (Aktion Albrecht der Erste/Sonderaktion "A") nechal pozatýkat i řadu čelných představitelů Sokola. 12. dubna 1941 pak z rozhodnutí říšského protektora Konstantina von Neuratha byla zastavena veškerá činnost ČOS. Nové represe nastaly krátce poté, co se 27. září 1941 Reinhard Heydrich ujal funkce zastupujícího říšského protektora a ředitele protektorátní policie. V noci ze 7. na 8. října 1941 zahájil Akci Sokol, při níž byli systematicky zatýkáni členové vedení obce, žup i funkcionáři sokolských jednot, celkem cca 1 500 osob. Většina z nich byla odvezena do Malé pevnosti v Terezíně a poté do koncentračního tábora v Osvětimi. Zároveň s tím byla 8. října ČOS úředně rozpuštěna. Další velká vlna zatýkání a poprav přišla v červenci a srpnu roku 1942 po úspěšném atentátu na Reinharda Heydricha, k jehož přípravě a uskutečnění sokolští odbojáři výrazně přispěli. A samozřejmě se Sokolové aktivně účastnili i povstání v dubnu/květnu 1945 a bojů na barikádách. Celkové ztráty České obce sokolské za období 1939–1945 představovaly: 11.611 vězněných a 1.212 popravených Sokolů a Sokolek, v koncentračních táborech a věznicích zemřelo dalších 2.176. K tomu je nutno připočíst ještě 124 zahynuvších dorostenců a dorostenek a 654 Sokolů padlých během květnového povstání.

Nerealizovaný projekt nové sokolovny z pohlednice vydané nákladem Tělocvičné jednoty Sokol v Neratovicích 23. 6. 1935 u příležitosti župního sletu

Tělocvičná jednota Sokol Neratovice za války

T. J. Sokol Neratovice citelně zasáhla Akce Sokol, kdy v noci na 8. října 1941 bylo zatčeno a převezeno do věznice v Mladé Boleslavi šest členů jednoty – Jaroslav Řepa, obecní tajemník a člen výboru a předsednictva ČOS, starosta župy Barákovy; Antonín Nevole, úředník ČSD – výpravčí; Antonín Valtr, krejčí; Václav Dlask, účetní; Josef Bohdanecký, úředník a Reinhold Röttig (Rédy Rettig), architekt. A. Valtr, J. Bohdanecký a R. Rettig byli z vazby propuštěni 15. listopadu téhož roku, ostatní zatčené převezli do Malé pevnosti Terezín a následně do koncentračního tábora Osvětim/Auschwitz, kde mezi únorem a dubnem 1942 všichni zemřeli. Nejkrvavějším však bylo období heydrichiády. Nejdříve gestapo odvedlo 15. července 1942 železničáře a náčelníka místní sokolské organizace Františka Hampla a jeho manželku Jiřinu, o osm dnů později byl znovu zatčen Antonín Valtr a 27. srpna jej do pankrácké věznice následovaly i jeho manželka Marie (roz. Jungrová, * 20. 1. 1904) spolu s manželi Václavem a Jaroslavou Šulcovými (dcera J. Řepy). Zatčeni byli i syn Hamplových František (4 roky) a dcera manželů Valtrových Alena (16 let). Dospělí byli 28. srpna předáni do terezínské Malé pevnosti a 22. října zařazeni do transportu směřujícího do koncentračního tábora Mauthausen, kam dorazili 23. října a o den později byli všichni popraveni. Alena Valtrová a František Hampl ml. byli po internaci na zámečku Jenerálka v Nebušicích spolu s téměř padesátkou dalších uvězněných dětí převezeni 14. dubna 1944 do tábora ve Svatobořicích u Kyjova a o rok později do tábora v Plané nad Lužnicí, kde se dočkali konce války a do Neratovic se vrátili 12. května 1945.

Skupinová fotografie neratovických Sokolů. Sedící uprostřed Jaroslav Řepa, v horní řadě první zleva František Hampl, čtvrtý Antonín Nevole, šestý Antonín Valtr

Židovští bratři

Dalšími zahynuvšími z řad neratovických Sokolů byli Rudolf Neumann (Mlékojedy) a Vilém Stein, kteří coby Židé odjeli 13. ledna 1943 se svými rodinami transportem Cl z Mladé Boleslavi do Terezína a následně v transportu Dm (resp. Dr) 6. září 1943 (resp. 15. prosince) z Terezína do vyhlazovacího tábora Osvětim/Birkenau.

Staré Neratovice s Masarykovou ulicí v popředí. V malém domku čp. 250 vedle Kampeličky bydleli Jaroslav Řepa a manželé Šulcovi. Jejich sousedem byl i Antonín Nevole, obývající jeden z bytů v budově Kampeličky (čp. 500); Pohled do dnešní ulice Valtrových. Černý pes stojí před domem, kde do roku 1942 žila rodina krejčího Valtra; Nádražní ulice. V druhém domě na pravé straně (čp. 103) bydlela rodina Steinových

Přehled členů Tělocvičné jednoty Sokol Neratovice, kteří zahynuli během II. sv. války:


Jaroslav Řepa

* 13. 12. 1894 (Neratovice)

† 4. 4. 1942 (Koncentrační tábor Osvětim)

Antonín Nevole

* 16. 11. 1904 (Nymburk)

† 12. 2. 1942 (Koncentrační tábor Osvětim)

Václav Dlask

* 10. 08. 1892 (Horky)

† 10. 04. 1942 (Koncentrační tábor Osvětim)

František Hampl

* 2. 7. 1908 (Pečky)

† 24. 10. 1942 (Koncentrační tábor Mauthausen)

Jiřina Hamplová

* 15. 5. 1911

† 24. 10. 1942 (Koncentrační tábor Mauthausen)

Václav Šulc

* 31. 12. 1909 (Kostelec nad Labem)

† 24. 10. 1942 (Koncentrační tábor Mauthausen)

Jaroslava Šulcová

* 19. 7. 1920 (Neratovice)

† 24. 10. 1942 (Koncentrační tábor Mauthausen)

Antonín Valtr

* 26. 11. 1897

† 24. 10. 1942 (Koncentrační tábor Mauthausen)

Vilém Stein

* 28. 10. 1867

† ? (Koncentrační tábor Osvětim/Birkenau)

Rudolf Neumann

* 9. 4. 1881

† ? (Koncentrační tábor Osvětim/Birkenau)

Pohled na železničářský dům čp. 104 v Nádražní ulici, kde v bytě vpravo dole bydlela rodina Hamplových

Jak ke kešce?

Otázky:


Indicie A – N 50°15.689 E 014°31.439 Na výchozích souřadnicích budete stát v Kostomlatského sadech před skupinou tří pomníků, z nichž ten na pravé straně je připomínkou Sokolů a Sokolek, zahynuvších během okupace. Vy si však důkladně prohlédněte také prostřední největší pomník a poznamenejte si, kolik copů má socha ženy, hledící k hrobům v dáli, protože to je číslo A.

Indicie B – N 50°15.702 E 014°31.373 Zde se pozorně podívejte na zem a opište si rok narození nejmladšího člena rodiny Steinů a proveďte jeho ciferaci (jednotlivé číslice postupně sčítáme, dokud nedostaneme jednociferné číslo). Zjistíte tak hodnotu čísla B.

Indicie C – N 50°15.686 E 014°31.326 Souřadnice vás přivedou před dům čp. 113. Ulice je nyní pojmenována po rodině, která v onom domě v roce 1942 bydlela. Spočítejte počet oken v prvním patře směrem do ulice Valtrových a máte číslo C (jsou tu vedle sebe dva stejně velké patrové domy, takže napovím, že jde o ten vpravo a číslo je větší než 2).

Indicie D – N 50°15.635 E 014°31.214 Předposlední stage najdete nedaleko. Před vámi bude pamětní deska připomínající Jaroslava Řepu, starostu župy Barákovy. Opět se dobře podívejte na okna domu a spočítejte všechna, která hledí do ulice, čímž získáte číslo D. V tomto domě spolu s J. Řepou žili do svého zatčení i manželé Šulcovi.

Indicie E – N 50° 15.693 E 014° 31.101 Poslední stage se nachází před domem čp. 104, kde za války bydlela rodina Hamplových. František Hampl st. byl narozen roku 1908 v Pečkách a do Neratovic se spolu s rodinou přistěhoval coby železniční zaměstnanec. Hodnotě E odpovídá počet oken v čelní zdi domu (s tmavým pruhem uprostřed) hledících do ulice, respektive na vrata.

Finálka: N 50° 15.(2*D+B)(E-A)(C+E) E 014° 30.(2*E+B)(C-A)(D-A)

(Násobení má přednost před sčítáním!)

Zohledněte, prosím, uvedenou hodnotu terénu a své fyzické možnosti, než se rozhodnete pro odlov. A je mi trapné tu připomínat, že jednou ze zásad geocachingu je nenápadnost. Až si desátý kačer dojede autem co nejblíž k finálce, zaparkuje mudlům před domem a pak "nenápadně" vytáhne žebřík a proběhne kolem, možná to místním začne být nepříjemné a krabičku, která po pár desítkách návštěv je už zbavena svého přírodního krytí, najdou a ukončí její existenci. A pak už mi nezbyde, než z ní udělat 5ku, kde vám nepomůže ani ten žebřík.

V keši naleznete razítko a samolepky. Ty jsou potřebné pro soutěž "100 sokolských keší", kterou Sokol v rámci projektu připravil. Zájemci si mohou vzít samolepku (1 kus na hráče) nebo si otisknou razítko do hrací karty. Razítko prosím neodnášejte, je součástí keše! Jako ve všech keších sokolské série, jsou i zde větší dřevěné placky, které si můžete brát bez výměny. Pro každého nálezce pochopitelně jenom jeden kus. Dále jsou zde tematická CWG. Ta jsou určena k výměně kus za kus a na první nálezce čeká bonus.

Tato keš je součástí série *100 sokolských keší republice*,
kterou zakládá Česká obec sokolská prostřednictvím svých žup a jednot.
Série vzniká ke stému výročí založení republiky v roce 2018.


Sokolská hra je prodloužena do 28.10.2018

Additional Hints (Decrypt)

Zhfvf ilfbxb, nolf cerxbany bfgangl qeng!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

116 Logged Visits

Found it 111     Write note 3     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 5 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.