Skip to content

Vinsko doživetje / Wine Adventure Traditional Geocache

Hidden : 03/19/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

  Na skrajnem zahodu Slovenije se razprostira vinorodna dežela BRDA (Goriška brda), z okoli 2000 hektarjev vinogradov. 

  On the west side of Slovenia there is a beautiful wine growing region BRDA (Goriška brda) with about 2000 hectares of vineyards.


Brda

 

 slo

  Skozi stoletja se je v Brdih prepletala danes vidna kulturna dediščina: od kultivirane pokrajine, značilne arhitekture vasi in gradov, do številnih etnoloških zanimivosti Bricev, šeg in navad ter značilnega govora. Pečat preteklosti je pustil svoje sledove.

  Brda so večinoma obdelana z vinogradi in sadovnjaki, raziskovalec narave pa bo odkril mnogo zanimivega o geoloških, klimatskih, botaničnih in drugih posebnosti te neokrjene narave.

  Povsod po briških gričih so posejane vasice, nekatere strjene kot ptičja gnezda, druge razpotegnjene po slemenih, vse pa obdane z zelenjem vinogradov in sadovnjakov, med katerimi se vijejo ceste, poti in steze.

  Vino  -  Vse je tako preprosto in bogato hkrati, prvinsko in prestižno obenem.

  Briško vino je posebna zgodba. Polna doživetij, spominov, radoživega druženja, pa tudi svetovnih izkušenj. Izročilo stoletij daje sadove. Mlada generacija vinarjev prevzema znanje, izkušnje, obenem pa ustvarja, tvega in si utira poti v svet.

V Brdih se vedno pogosteje rojevajo velika vina, posebno bela. Ponovno se uveljavlja rebula, nekdaj zapostavljena, zdaj znova iskana. Trte, bistveno manj obremenjene kot nekoč, pa tudi naravi prijazneje obdelana zemlja, hvaležno vračajo izkazano skrb. Vsako leto znova, v veselje Bricev in vseh, ki radi prihajajo v Brda.

  Avtohtone in stare lokalne sorte so Rebula, Pikolit, Sauvignonasse in Verduc.

  In prav v osrčju te čudovite pokrajine je skrito "Vinsko doživetje".

 

eng

  Cultural heritage in Brda has intertwined over the centuries: from cultivated landscapes, typical architectures of villages and castles to numerous ethnological attractions, customs, habits and a distinctive dialect. The stamp of the past has undoubtedly left its traces.

  Brda is mostly cultivated with vineyards and orchards. A nature explorer will discover many interesting things about geological, climatic and botanical features in this unspoiled nature.

  The hilly Brda landscape is speckled with villages, some clustered like birds’ nests, some elongated and dispersed, with houses spread along the ridges, but all of them surrounded by the greenery of vineyards and orchards with roads, track and paths winding among them.

  Wine  -  Everything is so simple and at the same time so rich, original and prestigious.

  The Goriška brda wines tell a special story. Full of experiences, memories and cheerful gatherings. The centuries old tradition gives us fruits. The young generation of winemakers has taken over the knowledge and experiences and by taking risks paved the way to the world. 

  Goriška brda is increasingly generating great wines, especially white ones. Once again Rebula is gaining its value, although once disregarded it is now again sought after.

  To the delight of the inhabitants of Goriška brda and all of those who love to come here, the vines are showing their gratitude for the care and attention given to them by producing wonderful grapes.

  In the hearth of this wonderful landscape is hidden "Wine Adventure".

 

vino / wine

Additional Hints (Decrypt)

Pr avfrz qbzn, frz cn cev fbfrqv...
Vs V'z abg ng ubzr, V'z ng arvtuobef ...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)