Skip to content

Mauzoleum Piastów Śląskich Multi-cache

Hidden : 03/29/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[PL] Mauzoleum Piastów Śląskich znajduje się we Wrocławiu w kościele św. Klary przy placu Nankiera.


Kilkoro spośród władców śląskich z dynastii Piastów, a później pochodzące z niej przeorysze zakonu klarysek pochowano w kaplicy św. Klary.

Zniszczoną w czasie wojny główną nawę kościoła zdecydowano się przekształcić w Mauzoleum, budując w latach 1968-1970 pod kierunkiem Edmunda Małachowicza nowy strop na wysokości pierwotnych gotyckich sklepień, funkcję liturgiczną przeniesiono zaś do mniej zniszczonej kaplicy bocznej. Na nowo zaaranżowano wnętrze dawnego kościoła, eksponując pełno postaciowy nagrobek Henryka VI, uzupełniając go o boczne ściany do wolno stojącej tumby (wcześniej znajdował się w niszy w pozycji wertykalnej). Obecnie w Mauzoleum znajdują się płyty nagrobne: Henryka III Białego, Henryka V Grubego i Henryka VI Dobrego, ostatniego z wrocławskich książąt, a także kilkunastu książęcych córek (w większości opatek klasztoru) oraz księżnej Anny, która sprowadziła w 1257 r. do Wrocławia zakon św. Klary. Jest tu także przechowywana urna, w której niegdyś złożono serce ostatniej księżny piastowskiej Karoliny.

Źródło: wikipedia

[ENG] Silesian Piast's Mausoleum - going through the Nankier Square, it is worth to knock on the door of the Ursulines monastery and to ask for the possibility to see the Silesian Piasts mausoleum. The Silesian Piasts were the oldest line of the Piast dynasty that gave Poland its first kings. Their graves are situated in the saint Claire and saint Jadwiga church. One can admire inside the Henry VI Good tombstone (the last from Wroclaw's piast's dukes), and sepulchral plates: Henry III White, Henry V, and also several of ducal daughters, in the majority abottes of the monastery, and princess Ann, who in 1257 brought to Wroclaw the Order of Saint Clares. The ballot-box with the princess Caroline's heart, the last of Piast's, who died in 1707, is also kept here.

spacerownik.wroclawski.eu[PL] O keszu: Stojąc w głównym wejściu do Mauzoleum (mając przed oczami widok taki, jak na zdjęciu) z lewej strony widzisz cztery tablice nagrobne władców piastowskich. Data śmierci osoby z drugiego najbliższego nagrobka na lewej ścianie to A.

Kordy finału:
N 51° 06.A-691
E 017° 02.A-531Skrytka nie jest schowana na terenie Mauzoleum ani klasztoru sióstr Urszulanek UR. Podczas zwiedzania Mauzoleum uszanuj charakter miejsca w którym się znajdujesz - jest to miejsce modlitwy i pochówku. Mauzoleum jest dostępne nieodpłatnie (możliwość dobrowolnych datków na renowację) dla zwiedzających pon.-pt. w godz. 10:00-15:00 oraz w soboty w godz. 11:00-14:00 (wg informacji przy wejściu do klasztoru). Mauzoleum może być niedostępne w święta państwowe lub kościelne. UWAGA: Między mauzoleum a finałowymi kordami jest ok. 10 min spaceru.

Skrytka została wykonana wspólnie z młodzieżą gimnazjalną w ramach projektu "Geocaching - sposób na poznanie Wrocławia". Na stracie zawiera: logbook, ołówek, drobiazgi na wymianę, travelbuga Krasnala. Certyfikaty dla trzech pierwszych znalazców, które nie zmieściły się do środka, zostaną przekazane osobiście lub pocztą.

[ENG] About the cache: Standing in the main entrance to the Mausoleum (with a view like on the picture above) on the left you'll see four sepulchral plates of the Piast rulers. The date of death of the person from the second nearest plate on the left wall is A.

Final cordinates:
N 51° 06.A-691
E 017° 02.A-531The cache is not hidden inside the Mausoleum. When visiting the Mausoleum, respect the place of prayer and burial. Mausoleum is open for visitors Mondays to Fridays 10:00-15:00 and on Saturdays 11:00-14:00 (according to information at the entrance to the monastery; also free of charge). Nota bene: there is about 10 min. walk between the Mausoleum and the final cordinates.


Additional Hints (Decrypt)

svany: qemrjb / svany pbeqvangrf: gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)