Skip to Content

Mystery Cache

Zamilovana 3 - Super den

A cache by Andrew/J3T, cool.manka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/8/2017
In Hlavni mesto Praha, Czech Republic
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ahojky,

naše další keš se bude týkat jednoho suprového dne, který jsme spolu prožili, a dá vám mnoho typů, kam vyrazit, když je nuda.


1) HOROLEZECKÁ STĚNA HOLEŠOVICE

      Horolezeckou stěnu Holešovice najdete poblíž zstaávky tramvaje Výstaviště u Stromovky. Pokud pojedete tramvají z Nádraží Holešovice a po odbočení doleva se budete stále dívat po levé straně, nemůžete ji přehlídnout.

 

 

2) BOULDER BAR HOLEŠOVICE

      Boulder bar naleznete hned vedle Mammuta, jen se má jiný vchod.

Rozdíl mezi boulderem a horolezeckou stěnou je pro laiky hlavně takový, že na boulderu nejste jištěný, je nižší a dole pod vámi jsou naskládané duchny, matrace a žíněnky. Horolezecká stěna je vyšší, používaní se na ní lana a jištění a dole je tvrdá zem.

 

 

3) FUČÍKÁRNA

      V kterýkoliv den (vyjma zimy) můžete vyrazit do Fučíkárny na pražském Výstavišti. Pokud je zrovna pouť, máte štěstí. I tak ale se můžete povozit na horské dráze, autodromu nebo pro děti jsou tam nějaká vznášející se letadélka.

 

 

4) PLAVECKÝ STADION PODOLÍ

      Blízko finálky je zastávka tramvaje, kterou můžete dorazit na jeden z nejoblíbenějších plaveckých areálů v Praze. Pokud je léto, svezete se i na tobogánu. Pokud je zima, máte zase k dispozici venkovní vyhřívaný bazén.

 

 

5) DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PRAHA 4, BRANÍK, VLTAVANŮ, KROUŽKY NA VLTAVĚ

      Ano, je to sice dětské hřiště, ale myslím, že i větší děti či mládež se zde vyřádí. Jsou tu k dispozici velké skluzavky, horolezecká stěna, malé lanové centrum a provazové sítě.

 

 

 

A JAK NA KEŠ?

-[------->+<]>+.--[->++++<]>.[-->+++++<]>+.-------.----.--.[-->+<]>--.>+[--->++<]>.-------.+++++++++++.--.[--->++++<]>.[-->+++++<]>.-------..>+[--->++<]>++.[--->++++<]>.++++[->++<]>.---[->+++++<]>.+.-[----->+<]>++.+[->++++<]>.[-->+++++<]>.--------.+++++.+++++++.[--->+<]>++++.++++[->++<]>.---[->+++++<]>.--.---------.++[----->++<]>.[-->+++++<]>.------.>+[--->++<]>++++.----------.[----->++<]>.+[->++<]>.+++.+++++++++++++.+++++++.+[--->+<]>++.+++[->++<]>+.++++++++++++.-.+++++.[--->+<]>+++.>+[--->++<]>.--[----->+<]>.+[->+++++<]>-..[--->++++<]>.>-[--->+<]>--.------------.++++++++++++.++++++.+[--->+<]>++.+++[->++<]>+.+++++++++++.+++.-[----->+<]>-.-[-->+<]>-.[-->+++++<]>+.-------.++.----.[->++++<]>.>-[--->+<]>--.[->+++++++<]>.++++++++++.++++.+[--->+<]>++++.>-[--->+<]>-.+..--------------.+[->++++<]>.++++++[->++<]>.+.+++++++++.--.[--->+<]>++++.>-[--->+<]>--.-.+++++++.-------.--[----->++<]>.[-->+++++<]>--.+++++++++++.[----->+<]>+++.>+[--->++<]>+.[--->+<]>+++.++++++[->++<]>+.++++++++++++.---------.------.--[->++++<]>.+++[->++<]>.-[->+++++<]>.----------.++++++++.[--->+<]>+++.+[->++<]>+.>-[--->+<]>--.-----.-------.+[->++++<]>.---[->+++<]>.++[----->+<]>+.++++++.+++++++++++++.+[--->+<]>++.---[->+++<]>.-----------.-.++++++++++++.[--->+<]>+++.[->++<]>+..>-[--->+<]>.--------.-----[->++++<]>.[-->+++++<]>-.+++++++.----------.-----------.-[-->+<]>.[-->+++++<]>--.-------------.>-[--->+<]>---.-[->++++<]>+.-[-->+<]>--.++++++[->++<]>.-.+++++.+++++++++.+[--->+<]>++.[++++>---<]>.+[----->+<]>-.++++++++++.-------.+[->++++<]>.[-->+++++<]>-.--------.++.+++++++++.--[----->++<]>.+[->++<]>.>+[--->++<]>+.-------------.++++++++.--[----->++<]>.---[->+++<]>.--------------.>+[--->++<]>+++.[----->+<]>++.+[->++++<]>.++++++[->++<]>.+++++++++.---------.++++++++.[--->+<]>++++.++++[->++<]>+.-----.>-[--->+<]>.---------.[-->+<]>------.++++++[->++<]>+.+++++++++++++.-[----->+<]>++.-----.[-->+<]>-.+[->++<]>.-..-----[-->+++<]>.[--->+<]>++.+++++[->++<]>.+++++++.-.++.--[----->++<]>.++++++[->++<]>.+++++++.++++++.------------.-----[->++++<]>.[-->+++++<]>--.------------.[--->++++<]>++.-------------.-----[->++++<]>.[-->+++++<]>--.-----.++++.+++.[----->++<]>.++[->++<]>+.[->+++++<]>-.---------.[----->+<]>-.[-->+<]>-.[-->+++++<]>-.----------.[->+++++<]>.-[---->+++<]>-.-[-->+<]>.++++++[->++<]>.-----.+++++++++.[->++++<]>+.-[-->+<]>.--[->+++<]>-.---.--------.++.[----->++<]>.>+[--->++<]>.-----..---.++[----->++<]>.++++[->++<]>.++.+.++++++++++++++.+[--->+<]>++.--[->+++<]>-.------..+++++.[--->++++<]>.[-->+++++<]>..---.+++++++++.+[--->+<]>+++.+++++[->++<]>.--.++++++++.---.-----[->++++<]>.+++[->++<]>+.+++++.++++++++++.-----.-[----->++<]>.--[-->+++++<]>.----------.-----[-->+++<]>.-----------.+[----->++<]>.[-->+++++<]>-.++++.--------.++++++++.+[--->+<]>++++.>-[--->+<]>---.+++++++.-------------.-.---[->++++<]>.+++[->++<]>.++++++++++++.-[->++++<]>.>-[--->+<]>.[----->++<]>--.[-->+++++<]>-.+.+++++++++.-----.[--->+<]>++++.--[->+++<]>.----.++.------------.[-->+<]>------.++++[->++<]>+.+++++++++++.-------.++++++++++++.+[--->+<]>++.--[-->+++++<]>.++++++++++++.----------.+++++++.[--->+<]>++++.+++[->++<]>+.-----.+[->+++++<]>.----------.-[-->+<]>--.[-->+++++<]>-.+++++++.++.--------.[----->++<]>.>-[--->+<]>--.----.+[->++++<]>+.>+[--->++<]>+.[--->+<]>+++.>-[--->+<]>--.--[->++++<]>.-.>-[--->+<]>--.+[--->+<]>++++.[-->+++++<]>.++++++.++.-------.-[----->++<]>.>-[--->+<]>--.-.------.++++.[----->++<]>.++++[->++<]>.+++++++++++.---.---------.+[->++++<]>.>-[--->+<]>--.+++.+.+.[--->++++<]>.++++[->++<]>.+..------.-[-->+<]>-.--[->+++<]>.------.----.+.-[----->++<]>.>-[--->+<]>--.-------.---------.[->+++++<]>.+[----->++<]>.+++[->++<]>.>+[--->++<]>.-------.+++++.[--->+<]>++++.++++[->++<]>+.>+[--->++<]>+++.-------------.--.--[->++++<]>.[-->+++++<]>-.+[->++++<]>+..++++++.+[->++++<]>.[-->+++++<]>-.-.-------.+++++++++++.--[----->++<]>.>-[--->+<]>.------------.++++++.+.[----->++<]>.[-->+++++<]>+.[->++++<]>+.[->+++++<]>+.>-[------->+<]>+.--[->++++<]>.>-[--->+<]>---.---.--------.++++++++++.-[----->++<]>.+++[->++<]>+.+++.+++++.+++.--[----->++<]>.[-->+++++<]>--.++++.--.+++++++++.+[--->+<]>++.[-->+++++<]>-.---.++++++++++++.-------.-[----->++<]>.+++[->++<]>+.--.++.+++.--[->++++<]>.>-[--->+<]>-.-----.-----.>+[--->++<]>++.[--->++++<]>.++++++[->++<]>+.+++++++++++++.-[----->+<]>++.++++++++++++.+[--->+<]>++++.[-->+++++<]>.---------.------.+++++++++++.[-->+<]>------.[-->+++++<]>.---------..>+[--->++<]>+.[--->+<]>+++.++++[->++<]>..----.+++++++++++.+[----->++<]>.++++[->++<]>.++++++++.[->++++<]>++.++++++++++++.++[----->++<]>.[-->+++++<]>.+++++.-[----->+<]>--.++++++++.--[->++++<]>.>-[--->+<]>.+++.[---->+++<]>.[--->++++<]>++.[--->+<]>++.---[->+++<]>.-..-----------.---[->++++<]>.++++++[->++<]>.----.---[->+++++<]>.[----->+<]>--.-[-->+<]>-.>+[--->++<]>.-.--.--.-[----->++<]>.++++[->++<]>+.-.>+[--->++<]>++.+[----->+<]>.-[-->+<]>--.[-->+++++<]>.++++..----.[----->++<]>.+++++[->++<]>.-.++++++++.---------.[->++++<]>.++++[->++<]>.--.++++++++++++..--[----->++<]>.[->++<]>+.>+[--->++<]>+.+[---->+++<]>-.+[--->++++<]>.[--->++++<]>.>-[--->+<]>.--------.++.+++.--[----->++<]>.[-->+++++<]>--.------.------.>-[--->+<]>--.+[--->+<]>++++.+[->++<]>+.>-[--->+<]>-.------.+++++++.[----->++<]>--.+[->++<]>+.>+[--->++<]>.++[---->+++<]>.++++++++++++.++[----->++<]>.++[->++<]>.[->+++++<]>-.+++.------.[----->++<]>.++[->++<]>+.++++.+.+++++.+[----->++<]>.>-[--->+<]>.-[----->+<]>.+++++++++++++.[->++++<]>+.-[-->+<]>--.++[->++<]>.>+[--->++<]>+..-.+[--->+<]>+++.++[->++<]>+.>+[--->++<]>+.---.+.[----->++<]>--.--[->+++<]>-.-----------.------.>-[--->+<]>-.[--->+<]>++++.[-->+++++<]>.+.-------.>+[--->++<]>.+[--->+<]>+++.+++[->++<]>+.--[->+++++<]>.+.-[----->+<]>.-[-->+<]>--.+[->++<]>.++++++++++.++++++++++.--.[--->+<]>++++.+++[->++<]>+.---..[->+++++<]>-.+[--->+<]>++++.[-->+++++<]>-.+++++++++.-------.++++++++.+[--->+<]>++.++[->++<]>+.++++++++.+++++++++++++.---.[--->+<]>+++.--[-->+++++<]>.-.+++++.+++++++.+[--->+<]>+++.+++[->++<]>.>+[--->++<]>+.++[----->+<]>.++.+[->++++<]>.--[-->+++++<]>.----------.+++++++++.+++.-----[->++++<]>.--[->+++<]>-.-------.---------.>+[--->++<]>+.[--->+<]>+++.>-[--->+<]>---.------------.+.>-[--->+<]>-.[--->+<]>++++.[-->+++++<]>.---.+.-.-----[->++++<]>.++++[->++<]>+.--------.>-[--->+<]>.--------------.+[->++++<]>.[->++<]>+.+++++++++++++.------------.>+[--->++<]>+.[--->+<]>+++.[->++<]>+.-----[-->+++<]>.----------.+++++++.[--->+<]>+++.[-->+++++<]>.++++++++++.-.[----->+<]>++.+[->++++<]>.--[-->+++++<]>.+++.------.++++++++++.--[----->++<]>.--[->+++<]>-.---.-------.--.-----[->++++<]>.+++[->++<]>.++++++.++++++++.-------.-----[->++++<]>.>-[--->+<]>--..--------.+++++++.--[----->++<]>.[->++<]>+.-----[-->+++<]>..-------.+[--->+<]>++++.+[->++<]>.>-[--->+<]>.-[----->+<]>--.>-[--->+<]>--.+[--->+<]>++++.[-->+++++<]>+.[->++++<]>--.+[->+++++<]>.++++++.

Additional Hints (Decrypt)

glcr Z3 - O

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

64 Logged Visits

Found it 52     Didn't find it 3     Write note 6     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     Update Coordinates 1     

View Logbook

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 11/18/2017 1:54:57 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (9:54 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page