Skip to content

Vostiny na Chlevisti EarthCache

Hidden : 04/13/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Voštiny na Chlévišti

Skalní město Chléviště se rozkládá na západním úbočí Sokola a vyznačuje se okrajovýmí skalními věžemí vysokými přes 20 metrů. Z upravených skalních vyhlídek je krásný pohled do údolí Jizery na Vranovský hřeben a Ještěd v pozadí. Z Husníkovy vyhlídky lze také dohlédnout směrem na jihozápad až k Bezdězu. Vnitřní část Chléviště se vyznačuje četnými slujemi, puklinovými jeskyněmi, soutěskami a průchody ze zřícených skalních bloků. To nás ale vůbec nebude zajímat. Nás budou zajímat daleko menší útvary, kterými jsou voštiny.

Co jsou vlastně voštiny? Voštiny jsou nepravidelnou, více či méně hustou sítí drobných, zpravidla 1–10 cm hlubokých prohlubní či jamek, (připomínající buňky ve včelích plástech) na povrchu skal. Jsou typické zejména pro pískovce.

Jak vznikají? povrch pískovce má místy (zejména pod převisy a v kolmých stěnách) tendenci být zpevňován tmelem, který téměř neustále vzniká odpařováním vody z roztoků, které se nacházejí v pórech mezi jednotlivými zrnky pískovce. Proces je ale vrtkavý a rychle se může měnit ve svůj protiklad. Místo křemene se začne srážet sůl, která povrch skály doslova roztrhá na jednotlivá zrnka písku. Když se pochody střídavě opakují, vzniká celá plejáda tvarů: skalní kůry tvořící talíře a hroty a zejména různě tvarované voštiny.

Otázky a úkoly:

Na úvodních souřadnicích (nebo v jejich blízkosti-GPS si zde díky skalám častokrát dělá, co se jí zamane) najdete informační tabuli věnovanou voštinám. Zjistěte z ní odpovědi na následující otázky:

  1. Jaké jsou fáze procesu, při kterém vznikají voštiny?
  2. Jaké procesy předcházejí prolomení pískovcové kůry, z čehož pak vznikají zárodky voštin?
  3. Je tento proces cyklický nebo necyklický? Určete proč tomu tak je. (cyklický=stále se opakující)

Naproti infotabuli na skalní věži (nikoli vedle infotabule! Tam jsou sice taky, ale ty nás nezajímají.) najdeme velké množství voštin.

  1. Určete v jakém jsou stádiu procesu (podle infotabule).
  2. Najděte nejhlubší voštinu a určete její hloubku.

K logu přidejte fotku sebe (nebo svojí GPS) z tohoto místa. Tento úkol je dobrovolný.

Odpovědi posílejte posílejte do mailu přes profil, poté můžete logovat. V případě nějakých problémů či výhrad se ozvu.


Doporučuji se zastavit i na místní vyhlídky (Hořákova, Husníkova, Kde domov můj...), výhledy jsou zde opravdu nádherné.

Additional Hints (Decrypt)

Tbbtyr argeron

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)