Skip to content

Kaplicka 1 Traditional Geocache

Hidden : 04/15/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš je součástí série, proto si prosím opište bonusové číslo, bez kterého nebude možné ulovit bonusovou keš.

Kaple, zdrobněle kaplička, je sakrální stavba prostorově malé křesťanské modlitebny. Může to být samostatně stojící budova či rozsáhlejší stavba, například patrová, a nebo oddělená část (místnost, část místnosti či prostoru) v sakrální nebo světské stavbě se specifickým účelem (privátní kaple, pohřební kaple apod.). Ve starší literatuře bylo slovo kaple odvozováno z latinského cappa (plášť, kapuce). Mělo se za to, že se název rozšířil díky tomu, že v pařížské královské modlitebně byl opatrován jako říšský klenot merovejské říše plášť sv. Martina z Toursu. Pravděpodobně byl však výraz odvozen z latinského capella (malý hrob), podle raně křesťanského památníku Ciborium stavěného nad hrobem mučedníka. Postupným vývojem vznikaly sakrální stavby nejrůznější velikosti, účelu a v rozmanitých místech jak pietního, tak jinak s danou lokalitou spojených událostí (zjevení svatých, památná a poutní místa). Některé kaple bývají určeny ke zvláštním druhům pobožnosti, například křestní – baptisterium, soukromé, hřbitovní – karner nebo poutní, které jsou velkou měrou postaveny na kopci s vyhlídkou, aby na poutníky působila i krása krajiny.Výklenkové kaple (též otevřené kaple nebo na Moravě poklony) jsou drobné sakrální stavby, která nemají charakter budovy, ale mají funkci podobnou jako kříž či boží muka u cesty. Ve výklenku bývá obraz či socha s náboženským námětem, s nímž je zpravidla spojováno zasvěcení kaple. Podobné stavební provedení mívají i zastavení křížových cest umístěných v otevřené krajině. V některých zemích není zvykem tzv. výklenkové kaple počítat mezi kaple. Síňová kaple (též nazývaná prostorová či interiérová) je v rámci skupiny samostatných kaplí opakem výklenkové kaple. Jde o stavbu, do níž lze vstoupit. Velikostí mohou být od malé, do které může vejít třeba pouze jeden člověk, až po stavby velikosti kostela, které se od kostela liší svojí funkcí. Síňové kaple jsou obvykle vysvěcené a v takových může být sloužena mše svatá.

Additional Hints (Decrypt)

cngn fgebzh xnzra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)