Skip to Content

<

#09 Památné stromy Horažďovicka

A cache by stoupapm Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/24/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cz: Památný strom - Lípa u Podlešáků
En: Memorial Tree - Linden at Podlesak

Památné stromy

Lípa u Podlešáků

Lípa u Podlešáků je předposledním památným stromem, který Vám chceme představit.
Jedná se o lípu srdčitou nebo též zvanou lípu malolistou (Tilia cordata), je to statný opadavý listnatý strom s košatou, vysoko klenutou korunou, který dorůstá 30 a více metrů z čeledi slézovitých. Strom je v evidenci památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pod číslem 102431. Přirozeně se vyskytuje po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Roste hojně v listnatých a smíšených lesích od nížin do nižších horských poloh, v horách nad 900 m n.m. však většinou zcela chybí.
Strom naleznete ve vesnici Jetenovice části obce Velký Bor, severně až severoseverozápadně od Horažďovic. Tento veterán roste přímo v obci v zahradě u domu č. p. 25. Stáří stromu není známo, obvod kmene je 730 cm ve výšce 130 cm a celková výška 35 m údaje jsou z měření z počátku roku 1998. Lípa je chráněna od roku 1992 pro svůj vzrůst a věk s ochranným pásmem o poloměru 10 m. V roce 2000 byl proveden zdravotní řez a statické zajištění koruny, v roce 2009 následovala obvodová redukce koruny, instalace podkladnicové vazby a fixace narušené kosterní větve. Zdravotní stav stromu je proto hodnocen jako dobrý. Za nejstarší živou lípu malolistou v České republice je považována Žeberská lípa odhadované stáří je přes 700 let.

  

Keš

Keš je umístěna až za ochranným pásmem památného stromu, proto u stromu nehledejte a hlavně strom v žádné části nepoškozujte. Z parkoviště P1 dojdete po cestě až před památný strom. K samotné schránce se dostane pokud budete pokračovat po této cestě dál z obce, stačí jít za šipkou.

Nezapomeňte si opsat indicii potřebnou k odlovu bonusu!

Památné stromy

Linden at Podlesak

Linden at Podlesak is the penultimate memorial tree that we want to introduce to you.
It is a heart-shaped linden, or also called the small-leaved linden (Tilia cordata), a deciduous deciduous tree with a coffin, a high arched crown that grows 30 or more meters from the family of the mallow. The tree is in the record of memorable trees of the Nature Conservation Agency of the Czech Republic under the number 102431.It naturally occurs all over Europe with the exception of the northern half of Scandinavia and the southernmost corners of Europe. It also grows in Corsica, the Caucasus and the Crimean peninsula. It grows abundantly in deciduous and mixed forests from the lowlands to the lower mountain ranges, in the mountains above 900 m above sea level. However, it is mostly absent.
The tree can be found in the village of Jetenovice, part of Velký Bor, north to north-west of Horažďovice. This veteran grows directly in the village in the garden at house No. 25. The age of the tree is unknown, the trunk circumference is 730 cm at a height of 130 cm and the total height of 35 m data are from the measurements at the beginning of 1998. Linda is protected since 1992 For its growth and age with a protection zone with a radius of 10 m. In 2000, a health cut and static securing of the crown was carried out, followed by a crown reduction in the year 2009, the installation of the binder and fixation of the distorted skeletal branch. The state of health of the tree is therefore considered good. The oldest live lilac in the Czech Republic is considered to be Žebreská linda, the estimated age is over 700 years

Cache

If the cache is located behind the protection zone of the memorable tree, so do not look for the tree and do not damage the tree in any way. From the P1 parking lot, you will be on your way to the memorable tree. If you continue on this journey away from the village, just go after the arrow.

Do not forget to write down the indices needed to catch the bonus!

Památné stromy

Série "Památné stromy Horažďovicka"

Památný strom

Additional Hints (Decrypt)

araí cbgeron

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

71 Logged Visits

Found it 69     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 6 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.