Skip to Content

<

Liticke kaplicky

A cache by TSEARTH Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/27/2017
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Přivítání

Vítáme kačery na této keši. Jedná se o Letterbox hybrid cache. Navštívíte naše rodné Litice a to opravdu rodné každého kačera našeho týmu TSEARTH. Možná objevíte místa a památky, o kterých jste zatím nevěděli, ale je možné, že je už znáte. Doufáme, že vám keš udělá radost a bude se vám líbit. Tak tedy pojď me na to.

Kaplička


K2

Kaple, zdrobněle kaplička, je sakrální stavba prostorově malé křesťanské modlitebny. Může to být samostatně stojící budova či rozsáhlejší stavba, například patrová, a nebo oddělená část (místnost, část místnosti či prostoru) v sakrální nebo světské stavbě se specifickým účelem (privátní kaple, pohřební kaple apod.). Ve starší literatuře bylo slovo kaple odvozováno z latinského cappa (plášť, kapuce). Mělo se za to, že se název rozšířil díky tomu, že v pařížské královské modlitebně byl opatrován jako říšský klenot merovejské říše plášť sv. Martina z Toursu. Pravděpodobně byl však výraz odvozen z latinského capella (malý hrob), podle raně křesťanského památníku Ciborium stavěného nad hrobem mučedníka. Postupným vývojem vznikaly sakrální stavby nejrůznější velikosti, účelu a v rozmanitých místech jak pietního, tak jinak s danou lokalitou spojených událostí (zjevení svatých, památná a poutní místa). Některé kaple bývají určeny ke zvláštním druhům pobožnosti, například křestní – baptisterium, soukromé, hřbitovní – karner nebo poutní, které jsou velkou měrou postaveny na kopci s vyhlídkou, aby na poutníky působila i krása krajiny.


Typy kaplí


Kaple je označení sakrální stavby, která je svým vzhledem a funkcí podobná prostorově většímu kostelu. Neexistuje jednoznačné kritérium k rozlišení kostela od kaple podle rozsáhlosti stavby, existují i relativně velké kaple a naopak malé kostely. V některých případech vyplývá status kaple i z toho, že kapli nevlastní či historicky ji neměla ve svém majetku církev, ale byla součástí rozsáhlých světských staveb, například hradu či zámku a podobně. Kaple mohou být také v soukromém majetku nebo ve vlastnictví obce. Stavba kaple může být provedená i tak, že tvoří přístřešek nad pramenem vody, zejména pokud byl považován za léčivy, zázračný či posvátný nebo byla vystavěna z tzv. milodarů, například vybíraných v době, kdy zasáhla konkrétní oblast epidemie životu nebezpečných nemocí (cholera, mor) nebo jiná tragická událost spojená se ztrátou na lidských životech. Jedním z nábožensky užívaných kritérií rozlišujících kapli od kostela je trvalé přechovávání Eucharistie v kostele. V době osvícenství bylo z protipožárních důvodů Ohňovým patentem nařízeno vybavit každé venkovské sídlo typu vesnice zvonicí. V Čechách vzniklo v této souvislosti mnoho drobných staveb se sdruženou funkcí kaple, zvonice, případně i hasičské zbrojnice. Hnědě jsou vyznačeny kaple, které jsou součástí gotického katedrálního kostela Velké kostely, především gotické katedrály a chrámy, bývají vybaveny celou řadou kaplí, které jsou zpravidla umístěny v závěru chrámu kolem chórového ochozu v tzv „věnci“. Kaple však mohou být umístěny i po stranách bočních lodí kostela, jako je to například v pařížské katedrále Notre-Dame. Hradní a zámecké kaple navazují na tradici počátku křesťanství v Čechách z dob velkofarního systému a hradské soustavy. Jsou to obvykle buď samostatné nebo stavebně připojené stavby typu kostelu uvnitř opevněné části hradu nebo vyhrazená místnost či sál, jehož velikost může být značně rozdílná. Kromě kaplí s větším prostorem, ve kterém se při bohoslužbě shromáždí všichni účastníci, existují i kaple menší pro několik málo osob nebo jen pro soukromé modlitby či obřady, popřípadě jako presbytář, kdy ostatní účastníci při bohoslužbě stojí mimo vlastní prostor kaple. Kaple může být vysvěcená a nevysvěcená. Nevysvěcená slouží k soukromému modlení každého jednotlivce, ale nemůže v ní být sloužena mše svatá; to je možné jen po vysvěcení (konsekraci či benedikci). Výklenkové kaple (též otevřené kaple nebo na Moravě poklony) jsou drobné sakrální stavby, která nemají charakter budovy, ale mají funkci podobnou jako kříž či boží muka u cesty. Ve výklenku bývá obraz či socha s náboženským námětem, s nímž je zpravidla spojováno zasvěcení kaple. Podobné stavební provedení mívají i zastavení křížových cest umístěných v otevřené krajině. V některých zemích není zvykem tzv. výklenkové kaple počítat mezi kaple. Síňová kaple (též nazývaná prostorová či interiérová) je v rámci skupiny samostatných kaplí opakem výklenkové kaple. Jde o stavbu, do níž lze vstoupit. Velikostí mohou být od malé, do které může vejít třeba pouze jeden člověk, až po stavby velikosti kostela, které se od kostela liší svojí funkcí. Síňové kaple jsou obvykle vysvěcené a v takových může být sloužena mše svatá. Některé drobné sakrální stavby jsou na pomezí mezi výklenkovou a síňovou kaplí. Prostor výklenku může být oddělen vrátky, dvířky či otevíratelnou mříží, ale není určen k modlitbě či liturgickým úkonům. Stavebně-technicky je přístup do takové kaple upraven za účelem například údržby výzdoby nebo mají mřížová dvířka jen symbolický smysl.


Jdeme na odlov keše


Tak jste se dozvěděli něco málo o kaplích a kapličkách. Nyní se už vydejte pro indície, které vás provedou Liticemi nebo alespoň jejich částmi. Prosíme chovejte se nenápadně a s rozumem. Pokud se vydáte vozmo, nechá se všude zaparkovat, abyste nebránili provozu. Děkujeme.


První zastavení


K01

První indicii a tak i první zastavení naleznete na výchozích souřadnicích, kde stojí dnes již opravená kaplička sv. Barbory. Tady si obejděte plůtek, který chrání kapličku a spočítejte počet křížků. Když od součtu odečtete šestnáct máte indicii A.


Druhé zastavení


K03

Od prvního zastavení, nebo chcete-li kapličky pokračujte po Klatovské třídě od Plzně do Litic. Zanedlouho se vám naskytne druhé zastavení a to naproti hostinci. Druhá kaplička "kaplička Panny Marie" tohoto putování. Zde zjistíte indicii B, když spočítáte nýty na dveřích, ale pouze na straně, kde jsou panty dveří a odečtete sedm. Pozor, pouze nýty kulatého tvaru.

Třetí zastavení


K4

Od druhého zastavení se vydejte na východ směrem na obec Radobyčice. Po výjezdu z Litic se po pravé straně nachází další kaplička "kaplička Přímluvy", u ní je vaše další indicie. Na tabulce kousek od kapličky naleznete římskou číslici, to je to, co hledáte. Stačí odečíst devět a máte indicii C. Nachází se zde i keška: Kaplicka u Litic - GC377D8, pokud ji nemáte odlovenou, doporučujeme.

Čtvrté zastavení


K6

Od třetího zastavení se vydejte zpátky do obce Litice. Na adrese V Úhlu 185 najdete další kapličku. Jedná se docela o raritu a to o kapličku zazděnou. Prohlédněte si kapličku, a když se podíváte přes dveře dovnitř, uvidíte obrazy. Jejich počet je vaše indicie D. Prosíme, chovejte se slušně. Děkujeme.

Páté zastavení


K8

Od čtvrtého zastavení se vydejte z ulice v Úhlu do Řepné a pak směrem zpátky na Klatovskou třídu směr Valcha. Na křižovatce se vydáte směrem na obec Šlovice. Na mostě se nachází socha svatého Jana Nepomuckého. Tady zjistíte počet římských číslic na podstavci sochy a od nich odečtěte dvanáct a máte indicii E. Opište si i římský letopočet, budete ho potřebovat.

Šesté zastavení


K9

Od sochy svatého Jana Nepomuckého se vydejte dále po Klatovské třídě směrem na obec Šlovice. Zhruba po stopadesáti metrech po pravé straně najdete další kapličku. Zde zjistíte poslední indicii. Spočtěte šrouby, které drží svatý obrázek uvnitř kapličky. Máte indicii F.Poslední zastavení

K poslednímu zastavení se dostanete, když indicie, které jste zjistili, dosadíte do vzorce N 49.41.ABC a E 13.21.DEF. Pozor: budete potřebovat připojení k internetu. Finále zde však nenajdete. Jak se dostat k vytouženému cíli zjistíte po ověření souřadnic. Bude vás čekat ještě malá procházka ke keši. Počítejte s tím, že půjdete také do přírody a můžete se umazat. Součástí keše je razítko, které není na výměnu. Ale více už neprozradíme. Přejeme klidný odlov a hezké zážitky na této keši.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.