Skip to content

<

11. ČOV T4,5 Bonus

A cache by happykiller Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/26/2017
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pre odlov druhej bonusovky potrebuješ mať obehané vybrané vodné nádrže a toky, pozisťované potrebné číselká a tiež byť patrične odolný voči smradu ;). 

Odporúčam spoločný odlov 3 bonusoviek ;)

Odpadové vody sú vo všeobecnosti dvojakého pôvodu. Prvú skupinu tvoria odpadové vody, ktoré vznikajú pri priemyselnej alebo poľnohospodárskej výrobe. V menej rozvinutých krajinách sa však väčšina priemyselných vôd bez úpravy a čistenia vypúšťa do vodných tokov alebo vodných nádrží. Nebezpečné odpadové látky sa takto dostávajú do životného prostredia a spôsobujú poškodenie prírody

Druhú skupinu tvoria splaškové kanalizačné odpadové vody, ktoré vznikajú v domácnostiach, školách, v službách a v iných priestoroch miest a obcí.V priemyselne vyspelých krajinách sa väčšina splaškových vôd čistí v čistiarniach odpadových vôd.

Každá čistiareň odpadových vôd produkuje tzv.sedimentačné (usadzovacie) bahno, ktoré vzniká ako zvyšok (usadenina) po odstránení vody.Toto bahno obsahuje takmer všetky látky využiteľné pri pestovaní rastlín, ale jeho využitie pre potreby poľnohospodárstva je značne obmedzené. Odpadové vody totiž obsahujú aj rôzne škodlivé látky, prípadne zárodky parazitických organizmov, ktoré by sa mohli dostať cez poľnohospodárske produkty do potravín. Preto sa vzniknutý kašovitý odpad upravuje vo fermentačnýc hzariadeniach, kde je teplota vplyvom činnosti niektorých mikroorganizmov dostatočne vysoká na zničenie väčšiny škodlivých organizmov. 

Fermentované sedimentačné bahno sa následne špeciálne spracúva a je možné ho využiť ako hnojivo zväčša iba tam, kde sa nebudú pestovať poľnohospodárske plodiny. Vo svete sa využíva na prihnojovanie lesných porastov, parkov a mestskej zelene.Na Slovensku sa upravené sedimentačné bahno spracováva s pridaním rašeliny na rôzne typy záhradných a črepníkových zemín.

Proces čistenia odpadových vôd je veľmi náročný a drahý.Čistenie obmedzujú rôzne chemické látky, ktoré sa našim pričinením dostávajú do odpadových vôd. Ako je možné tieto látky obmedziť? Uvedomele vyberať pr ikúpe ekologické čistiace prostriedky.Prací prášok – uprednostňujeme mydlové bezfosfátové pracie prostriedky a prostriedky pre jemné a farebné prádlo – neobsahujú agresívne bielidlá. Nevylievať do výlevky či kanála použité chemikálie (riedidlá, fotochemikálie, oleje a pod.)

Ku keške:

Druhá bonusová mysterka. Na hore uvedených súradniciach sa keška nenachádza. Na získanie finálnych súradníc pre túto bonusovku si budete musieť opísať BONUS-ové čísla z niektorých vodných nádrží a tokov a dopočítať finálne súradnice.

N=0

Vodné nádrže a toky s BONUS číslami a potrebnou úpravou:

 • VN Lovce - zapíš si BONUS číslo „A“ = A
 • VN Nemčiňany - zapíš si BONUS číslo „B“ + BONUS číslo „D” - BONUS číslo „F” = B
 • VN Slepčany - zapíš si BONUS číslo „C“ + BONUS číslo „B” = C
 • VN Tesárske Mlyňany - zapíš si BONUS číslo „D“ + BONUS číslo „B” = D
 • VN Veľké Vozokany - zapíš si BONUS číslo „E“ - BONUS čísla „D” - BONUS číslo „F”  = E
 • VT Žitava - zapíš si BONUS číslo „F“ + BONUS číslo „B” - BONUS číslo „D” = F

 

Finálne súradnice dostaneš dosadením do vzorca:

N48°21.ABC         E018°22.DEF

 

 

Finálne súradnice ťa zavedú k druhej bonusovke tejto série. Miesto býva cez leto riadne zarastené, tak tých pár metrov si budeš musieť nájsť / urobiť cestu. Pozri hore zozadu, nájdi si pohodlnú polohu a môžeš krútiť. Nič neťahaj a netrhaj. Po zalogovaní vráť všetko na svoje miesto. Zaťahuj s citom, aby si nič nezlomil. V BONUSOVKE ťa čakajú BONUSOVÉ SWG, tak vymieňaj férovo. 1 nick =  1 SWG. Mysli aj na tých čo prídu po tebe. Želám nikým nerušený odlov. ;)

 

Séria kešiek venovaná vodným revírom a tokom v okolí Zlatých Moraviec:

 1. VN Topoľčianky
 2. VN Nová Ves nad Žitavou
 3. VN Melek
 4. VN Lovce - zapíš si BONUS číslo „A“
 5. VN Nemčiňany - zapíš si BONUS číslo „B“
 6. VN Slepčany - zapíš si BONUS číslo „C“
 7. VN Tesárske Mlyňany - zapíš si BONUS číslo „D“
 8. VN Veľké Vozokany - zapíš si BONUS číslo „E“
 9. VT Žitava - zapíš si BONUS číslo „F“
 10. VT Podhájsky potôčik T4 Bonus
 11. ČOV T4,5 Bonus
 12. VT Zlatňanka T5 Bonus

Additional Hints (Decrypt)

I fgerqr cbmev uber... / Va gur zvqqyr frr nobir...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)